Druh závady na STK

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o ujasnění, o jaký druh závady se jedná (pozn. A, B, C) v případě absolvování STK v případě, že se na čelním skle vozidla nachází např. dodatečně nalepený protisluneční pruh, nápis na čelním skle, držák navigace apod. Zkrátka porušení ustanovení § 52 odst. 1, § 5 odst. 1 zák. č. 361/2000Sb. Je tedy v případě zjištění takovéto závady technik oprávněn vystavit platnost TK pouze na jeden měsíc, nebo se bude jednat pouze o závady kategorie A?

S přátelským pozdravem,

Bc. Michal Baše DiS.

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 20.10.2019 11:43:10
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Druh závady na STK
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 20.10.2019 11:43:10
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Druh závady na
STK
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

 

e-mail: [1][FOI #7892 e-mail] ??

 

Naše č. j. 439/2019-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 10. 2019 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 20. 10. 2019
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále
jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č. p.
56070/2019-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:

 

„…o jaký druh závady se jedná (pozn. A, B, C) v případě absolvování STK v
případě, že se na čelním skle vozidla nachází např. dodatečně nalepený
protisluneční pruh, nápis na čelním skle, držák navigace apod. Zkrátka
porušení ustanovení § 52 odst. 1,  § 5 odst. 1 zák. č.  361/2000Sb. Je
tedy v případě zjištění takovéto závady technik oprávněn vystavit platnost
TK pouze na jeden měsíc, nebo se bude jednat pouze o závady kategorie
A?…“ 

 

Vaše žádost je žádostí o poskytnutí právního výkladu a nikoli žádostí o
poskytnutí (zaznamenané) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ a proto
se na ni InfZ nevztahuje. Věcně příslušný Odbor provozu silničních vozidel
Vám však i přesto nad rámec zákonných povinností poskytuje následující
informace.

 

Seznam kontrolních úkonů pro kontrolu a hodnocení technického stavu při
technické prohlídce je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 211/2018 Sb., o
technických prohlídkách vozidel. V daném případě se jedná o kontrolní
úkony spadající do skupiny 3 (3.1 pole výhledu), konkrétně 3.1.1 a dále
(3.2 stav zasklení) 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4., kdy úpravy jsou hodnoceny
stupněm „B“. Kontrolní technik nemá možnost určovat stupeň hodnocení
závady. Pokud závada je závadou vážnou stupně „B“ dochází k omezení
technické způsobilosti na dobu 30 dnů a to v souladu s § 51 odst. 1 zákona
č. 56/2001 Sb., v platném znění.

 

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním
orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů
zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn
podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž
přípravě se podílí.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[3]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[4]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [5]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[6]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[7]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7892 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
4. https://twitter.com/min_dopravy
5. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
6. https://cz.linkedin.com/company/minister...
7. http://www.dopravniinfo.cz/