Drahobejlova 1601/35

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prosím o veškeré údaje týkající se výběrového řízení na prodej čtyř jednotek - garáží na pozemku parc.č. 3215/7, k.ú. Libeň umístěných ve vnitrobloku za domem na adrese Drahobejlova 1601/35

1.) Kolik účastníků se zúčastnilo výběrového řízení? (prosím rozděleně dle jednotek)
2.) Kolik účastníků uhradilo jistotu a podalo nabídku splňující veškeré podmínky? (prosím rozděleně dle jednotek)
3.) Kolik nabídek bylo vyřazeno pro neúplnost (kromě nezaplacení jistoty)? (prosím rozděleně dle jednotek)
3.) Kdo jsou účastníci řízení, a jaké dali nabídky? (prosím rozděleně dle jednotek)
4.) Byly mezi účastníci řízení i oprávněný nájemce ? (prosím rozděleně dle jednotek)
5.) Kdo se stal vítězem nemovitosti a jaká byla výše jejich nabídky (prosím rozděleně dle jednotek)?

S přátelským pozdravem,

Jakub Moravec

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

Děkujeme, že jste využil/a komunikovat s Úřadem prostřednictvím elektronické pošty. Váš email byl přeposlán na odbor občansko-správní a zaevidován pod číslem MCP09/129641/2021.

Miroslava Šefarová
podatelna
Oddělení spisové služby
Odbor vnitřní správy
Telefon: 283 091 122
Email: mailto:[emailová adresa]

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
http://www.praha9.cz____________________...

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy. V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

ukázat citované pasáže

Sobotková Lenka (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Dobrý den,

 

sdělujeme Vám, že jsme zaevidovali Vaše dvě  žádosti o poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10.11 2021, pod naším č. j. ZPI
86//2021 a  ZPI  87/2021.  O  vyřízení  žádostí Vás budeme informovat
v zákonné lhůtě do 25.11.2021.

S pozdravem

 

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Lenka Sobotková
stížnosti, petice, evidence přestupků, administrativa
oddělení
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 353
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Sobotková Lenka (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Svobodová Ivana (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

2 přílohy

Vážení,

 

odpověď zasíláme v příloze.

 

S pozdravem

 

[1]Mestská část Praha 9

Ivana Svobodová
referent správy a nakládání s majetkem
Oddělení realitní
Odbor správy majetku
Telefon:  283 091 209
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Svobodová Ivana (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Svobodová Ivana (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Vážený pane Moravče,

 

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše žádost si vyžádá mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací, bylo Vám na adresu uvedenou ve Vaší žádosti zasláno
Oznámení o výši úhrady.

 

S pozdravem

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Ivana Svobodová
referent správy a nakládání s majetkem
Oddělení realitní
Odbor správy majetku
Telefon:  283 091 209
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Svobodová Ivana (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Svobodová Ivana (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

3 přílohy

Vážený pane Moravče,

 

chtěli bychom upozornit, že na odkazu:

[1]https://www.infoprovsechny.cz/list/all?u...

 

se jeví Váš dotaz jako nevyřešený ze strany povinného, což není pravdivá
informace.

 

 

Možná je problém s nesprávným číslem popisným v názvu Vaší žádosti, tedy
859 místo 856.

Odpověď jsme odeslali  v řádném termínu – viz níže.

Prosíme o nápravu výše uvedeného.

Děkujeme

S pozdravem

 

 

[2]Mestská část Praha 9

Ivana Svobodová
referent správy a nakládání s majetkem
Oddělení realitní
Odbor správy majetku
Telefon:  283 091 209
Email: [3][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[4]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

From: Svobodová Ivana (ÚMČP.9)
Sent: Thursday, November 25, 2021 12:11 PM
To: '[FOI #9184 e-mail] ??'
<[FOI #9184 e-mail] ??>
Subject: Žádost o informace dle zákona č.106/1999 Sb. - Garáže Lovosická
856, Praha 9

 

Vážený pane Moravče,

 

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše žádost si vyžádá mimořádně rozsáhlé
vyhledání informací, bylo Vám na adresu uvedenou ve Vaší žádosti zasláno
Oznámení o výši úhrady.

 

S pozdravem

 

 

[5]Mestská část Praha 9

Ivana Svobodová
referent správy a nakládání s majetkem
Oddělení realitní
Odbor správy majetku
Telefon:  283 091 209
Email: [6][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[7]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/list/all?u...
2. http://www.praha9.cz/
3. Click to send email to Svobodová Ivana (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
4. http://www.praha9.cz/
5. http://www.praha9.cz/
6. Click to send email to Svobodová Ivana (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
7. http://www.praha9.cz/