DPH při prodeji pozemku

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Generální finanční ředitelství měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Bartoš

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím vás dotaz : jsem fyzická osoba, neplátce DPH, před rokem jsem prodal pozemek ...nyní po testu 12 měsíců bych chtěl prodat další velký pozemek, který je rozdělen na 4 stavební parcely (žádné IS se nedělaly pouze se pozemek rozdělil geometr.plánem) .....mohu nyní prodat 4 různým kupujícím (dohromady kupní ceny samozřejmě budou přes 1 mil.) aniž bych se stal plátcem DPH ? Jak jsem pochopil tak nečiním ekonomickou činnost protože se na pozemcích nic stavebně nedělo.....
Děkuji moc

S přátelským pozdravem,

Pavel Bartoš

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 19/05/2020 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 30126/20.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 34489/20/7100-20116-050485 na Vaše podání ze dne 19. 5. 2020.

S pozdravem,

Martina Burešová
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Pavel Bartoš

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážená paní
Prosím o odpověď na můj dotaz z cca před 6 týdny......děkuji

S přátelským pozdravem,

Pavel Bartoš

Burešová Martina (GFŘ), Generální finanční ředitelství

1 příloha

Dobrý den, pane Bartoši,

odpověď č.j.: 34489/20 na Váš dotaz č.j.: 30126/20, který byl na Generální finanční ředitelství doručen dne 19. 5. 2020, Vám byla odeslána dne 17. 6. 2020 na e-mailovou adresu: [FOI #8283 e-mail] ??

S pozdravem,

Martina Burešová
sekretariát Odbor nepřímých daní
Sekce metodiky a výkonu daní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22
Tel.: + 420 296 854 093
e-mail: [emailová adresa]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže