Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pepa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

DPH při prodeji nemovitostí

Pepa vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Pepa přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství
Dobrý den, chystáme se nakoupit jako plátce daně soubor 20 rodinných domů s první kolaudací starší 5 let. Kupujeme od plátce daně za cenu cca 50 mil. Kč s přenesenou daňovou povinností. Tyto domy rozprodáme během 2 let osobám-neplátcům daně za cca 65 mil. Kč. Lze u tohoto prodeje uplatnit osvobození od DPH?? Jelikož jsme výrobně-obchodní společnost, nebudou tyto domy považovány za zboží?? Děkuji za odpověď! Pepa

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 11/02/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 11106/19 a předána Tiskovému oddělení.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Generální finanční ředitelství [1]27/2/2019

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím Vám v příloze zasíláme Výzvu k doplnění.

Přeji hezký den a jsem s pozdravem

Denisa Habětínková
sekretariát ředitele
Generální finanční ředitelství
Sekce řízení úřadu

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/dp...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Generální finanční ředitelství [1]13/5/2019

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 38359/19/7100-20116-050485 na Vaše podání ze dne
11.2.2019.

S pozdravem,

Martina Burešová
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/dp...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pepa prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.