Dozor KHS nad firmou AZOS CZ s.r.o., pracoviště v Nymburce

Miroslav Hlavička vznesl tento dotaz dotaz na Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Miroslav Hlavička

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

následující vzájemně související dotazy se týkají společnosti AZOS CZ, s.r.o, pracoviště Pražská 2589, 288 02, Nymburk.

Prosím o odpověď, zda v letech 2014-2016 KHS provedla v nymburské provozovně společnosti AZOS CZ kontrolu týkající se bezpečnosti práce zaměstnanců a kontrolu v oblasti pracovnělékařských služeb.

Vykonává KHS ve firmě AZOS CZ státní zdravotní dozor. Pokud ne, proč?

Dále prosím o odpověď, zda jsou ve zmíněné provozovně dodrženy odpovídající hygienické podmínky pro všechny zaměstnance.

Jsou v nymburské provozovně AZOS CZ zařazeni zaměstnanci i do třetí a čtvrté kategorie z hlediska kategorizace práce?

Považuje KHS nymburskou provozovnu AZOS CZ ze svého pohledu za legálně provozovaný podnik?

Považuje KHS nymburskou provozovnu AZOS CZ ze svého pohledu za zkolaudovanou stavbu vhodnou pro provozování kataforézní lakovny a zinkovny?

S přátelským pozdravem a poděkováním za vaše odpovědi,

Miroslav Hlavička

Eva Kozáková, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

1 příloha

Vážený pane, tato adresa elektronické pošty není určena k příjmu podání Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze. Nemáte-li zpřístupněnu vlastní datovou schránku, zašlete Vaše níže připojené podání jako zprávu opatřenou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny KHS : e-Instituce [Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze vyžaduje e-mail] a nebo zašlete podepsanou žádost poštou.
Děkujeme, že digitální dokumenty zasíláte pouze v akceptovaných datových formátech zveřejněných na internetových stránkách úřadu : www.khsstc.cz

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Eva Kozáková
administrativní a spisový pracovník

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
tel.: 234 118 235
fax: 224 916 561
email: [emailová adresa]
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e

ukázat citované pasáže