Dovoz obytného přívěsu z USA

Monika Kresilová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Monika Kresilová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci jaké jsou podmínky pro přihlášení obytného přívěsu dovezného z USA. Zda jsou nějaké parametry, které musíme sledovat při koupi přívěsu a které by nám mohly znemožnit přihlášení přívěsu zde v ČR.

S přátelským pozdravem,

Monika Kresilová

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 02.12.2020 09:36:43
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dovoz obytného přívěsu z
USA
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 02.12.2020 09:36:43
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dovoz obytného
přívěsu z USA
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Šindler Jan, Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážená paní

Monika Kresilová                                        e-mail:
[1][FOI #8490 e-mail] ??

Naše č. j. 397/2020-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 5. 2020 –
odpověď

 

Vážená paní,

 

Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 2. 12. 2020 doručena
prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 23039/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o informaci  – cit.

 

„Jaké jsou podmínky pro přihlášení obytného přívěsu dovezného z USA. Zda
jsou nějaké parametry, které musíme sledovat při koupi přívěsu a které by
nám mohly znemožnit přihlášení přívěsu zde v ČR.“

 

Podmínky dovozu jsou obecně a zákonem upraveny v ust. § 34 a § 35 zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znění.

 

Zejména je možné upozornit na limit let od vystavení první registrace do
vystavení jednotné celní deklarace, kdy doba nesmí přesáhnout 8 let. A
také na nutnost originálních dokladů.

 

Toliko na okraj a nad rámec dotazu lze jen upozornit, že americké přívěsy
bývají větší a můžou používat součástky, které nebudou v ČR snadno
dostupné. Toto však je již jen na Vaší úvaze.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jan Šindler
 
[3]www.mdcr.cz
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[8]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [9]cid:image006.png@01D6CFB4.27BA44F0
    

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8490 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. http://www.mdcr.cz/
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
8. https://cz.linkedin.com/company/minister...
9. https://www.countryforfuture.com/