Dovoz obytného přívěsu z USA

Monika Kresilová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Monika Kresilová

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci jaké jsou podmínky pro přihlášení obytného přívěsu dovezného z USA. Zda jsou nějaké parametry, které musíme sledovat při koupi přívěsu a které by nám mohly znemožnit přihlášení přívěsu zde v ČR.

S přátelským pozdravem,

Monika Kresilová

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 02.12.2020 09:36:43
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dovoz obytného přívěsu z
USA
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 02.12.2020 09:36:43
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dovoz obytného
přívěsu z USA
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Šindler Jan, Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážená paní

Monika Kresilová                                        e-mail:
[1][FOI #8490 e-mail] ??

Naše č. j. 397/2020-072-Z106/2

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 20. 5. 2020 –
odpověď

 

Vážená paní,

 

Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 2. 12. 2020 doručena
prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 23039/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádala o informaci  – cit.

 

„Jaké jsou podmínky pro přihlášení obytného přívěsu dovezného z USA. Zda
jsou nějaké parametry, které musíme sledovat při koupi přívěsu a které by
nám mohly znemožnit přihlášení přívěsu zde v ČR.“

 

Podmínky dovozu jsou obecně a zákonem upraveny v ust. § 34 a § 35 zákona
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
v platném znění.

 

Zejména je možné upozornit na limit let od vystavení první registrace do
vystavení jednotné celní deklarace, kdy doba nesmí přesáhnout 8 let. A
také na nutnost originálních dokladů.

 

Toliko na okraj a nad rámec dotazu lze jen upozornit, že americké přívěsy
bývají větší a můžou používat součástky, které nebudou v ČR snadno
dostupné. Toto však je již jen na Vaší úvaze.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jan Šindler
 
[3]www.mdcr.cz
[4]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[5]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[6]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [7]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[8]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    [9]cid:image006.png@01D6CFB4.27BA44F0
    

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8490 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. http://www.mdcr.cz/
4. http://bit.ly/1ZpnEag
5. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
6. https://twitter.com/min_dopravy
7. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
8. https://cz.linkedin.com/company/minister...
9. https://www.countryforfuture.com/