Dotazy na město

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Zdravím, mám problém.

byl jsem na valné hromadě ,oddílu kopané jako předseda TJ Kouřim, řádně pozván a tak jsem šel.
Byla přítomna i starostka.bylo to v pátek 15.4.
Tam se do mně obula , starostka, že tím že se ptám na webu na to nebo ono, je skandalizuji, že je zdržuji , obtěžuji a proto se nemohou věnovat své práci pro blaho města?, to mě teda dostalo.
Je pravda že se občas optám na webu, ale slušně, nikoho neurážím.

Bylo to bez jakékoliv souvislosti s jednáním fotbalistů, navíc je to absolutně nezajímalo.

A teď, fotbalisté pomoc města jistě potřebují, o tom není pochyb a zatím ta spolupráce město - fotbal funguje, jak se mám zachovat já, nechci jako KLOUDA zkazit fotbalistům sponzoring od města, vím že město není jenom starostka , ale přesto jsem se cítil být vadírán, drž hudu a nebo maj fotbalisté smůlu, cítil jsem to tak, neřekla to.

Tedy mám dvě možnosti, srazit patky a držet hubu, to asi chce, a neptat se na nic, nebo požádám výkonný výbor TJ Kouřim aby mně odvolaly z funkce předsedy TJ Kouřim.
Pak se mužu ptát aniž bych někoho ohrozil jak bylo nastíněno.

Obojí je ale špatně.

Ono ptát se zaručuje zákon pro každého občana a neposlouchat kovaříky ale ptát se kováře by měla být samozřejmost.To asi v Kouřimi neznají a podporují fámy a pomluvy.

Poradíte jak se zachovat aby se vlk nažral a koza zůstala celá????????

Děkuji, Klouda Kouřim.
19.4.2016

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 21.4.2016 12:31:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotazy na město elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 21.4.2016 12:31:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotazy n...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 21.4.2016 12:31:45
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02Y4W4V.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX02YN383
Spis. značka: MV- 62355-2/ODK-2016
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Žádost o stanovisko - vyřízení