Dotazy k projektu Tojecool.cz

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás ohledně projektu Tojecool.cz, který byl označený jako nepotřebný a byl zrušen. Přesto na něm kraj utratil přes dva miliony korun. Žádám Vás o odpovědi na následující dotazy:

1. Jaké konkrétní osoby jsou nebo byly odpovědné za schválení projektu?

2. Jaké konkrétní osoby jsou nebo byly potrestány za to, že kraj spustil projekt, který byl několik měsíců po spuštění označen jako nepotřebný a zrušen?

3. Jaká konkrétní opatření učinil kraj proti tomu, aby se podobným způsobem zamezilo plýtvání veřejnými prostředky?

4. Bylo podniknuto interní šetření ohledně projektu Tojecool.cz a správnosti postupu? S jakým výsledkem? Pokud nebylo podniknuto veřejné šetření, proč k tomu nedošlo?

5. Kdo je odpovědný za nekvalitní přístup úřadu v poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím? Nekvalitní přístup úřadu je zdokumentován zde: http://www.bezkorupce.cz/kauzy/pochybny-... . Jakým způsobem bude daná osoba potrestána? Jaká opatření učiní kraj proto, aby se podobná neochota či dokonce porušování právních předpisů neopakovalo?

6. Jak je možné, že tiskové oddělení státního orgánu odmítalo opakovaně poskytovat informace pro ITBIZ.cz (zdokumentováno zde: http://www.itbiz.cz/zpravicky/tojecool-c... Jaká opatření učiní úřad pro to, aby byl vstřícnější vůči dotazům veřejnosti a novinářů?

6. Jaká opatření učinil úřad, aby postupoval vůči žádostem vstřícněji a transparentněji?

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

Středočeský kraj

1 příloha

 • Attachment

  foi request 691 e2a9ad97 infoprovsechny.cz 0ad4c032e50eded6be1ae09f7ace5610.zip

  4K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal Středočeský kraj o přehodnocení přístupu k vyřízení mé žádosti 'Dotazy k projektu Tojecool.cz'.

Úřad odpověděl neúplně, proto formou stížnosti žádám o upřesnění odpovědí.

1. Na otázku "1. Jaké konkrétní osoby jsou nebo byly odpovědné za schválení
projektu?" úřad odpověděl:

"Rada Středočeského kraje". Tato otázka nevyjmenovává konkrétní osoby, které jsou podepsány pod projektem Tojecool.cz. Prosím tedy o uvedení výčtu osob, které byly a jsou odpovědné za projekt Tojecool.cz.

Zároveň prosím o odpověď na otázku: proč nebyly žádné osoby potrestány?

2. Na otázku "3. Jaká konkrétní opatření učinil kraj proti tomu, aby se podobným
způsobem zamezilo plýtvání veřejnými prostředky?" uvedl kraj pouze obecnou odpověď, která nijak neupřesňuje konkrétní závěry, které kraj učinil na základě vyhodnocení nehospodárného projektu Tojecool.cz. Prosím o výčet opatření, která kraj učinil proto, aby se podobný nehospodárný projekt neopakoval.

Pokud kraj žádná opatření nepřijal, proč jste žádná opatření nepřijali?

3. Na otázku "4. Bylo podniknuto interní šetření ohledně projektu Tojecool.cz a
správnosti postupu? S jakým výsledkem? Pokud nebylo podniknuto veřejné šetření, proč k tomu nedošlo?" úřad vůbec neodpověděl. Žádám o odpověď na veškeré položené otázky tohoto bodu.

4. Na otázku "5. Kdo je odpovědný za nekvalitní přístup úřadu v poskytování
informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím? Nekvalitní
přístup úřadu je zdokumentován zde:
http://www.bezkorupce.cz/kauzy/pochybny-...
. Jakým způsobem bude daná osoba potrestána? Jaká opatření učiní kraj proto, aby se podobná neochota či dokonce porušování právních
předpisů neopakovalo?" neuvedl úřad žádnou konkrétní odpověď na žádnou z položených podotázek. Žádám tedy o zcela konkrétní odpověď znovu.

5. Úřad také nedodržel zákonem stanovený termín na odpověď. V odpovědi úřad tuto situaci nekomentuje, nijak se neomlouvá a nevysvětluje to. Žádám, aby úřad vysvětlil důvod porušení termínu na odpověď, který je jasně stanoven zákonem.

6. Žádám o vysvětlení, proč úřad neodpověděl přesně, důkladně a konkrétně na veškeré položené otázky a musím si odpověď žádat formou stížnosti. Cílem odpovědí je získat informace o postupu úřadu v nehospodárném a sporném projektu Tojecool.cz. Z nekonkrétních odpovědí úřadu nelze zjistit žádné podrobnosti. Úřad tedy stále postupuje netransparentně.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/dotazy_...

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

Středočeský kraj

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 691 e2a9ad97 infoprovsechny.cz 5381089b6be1de4c67cf9b6a7e88ba82.zip

  4K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Netransparentní odpověď úřadu si můžete prohlédnout na této adrese:

http://bit.ly/1cUzjzn

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Kraj na stížnost odpověděl částečně na některé dotazy: http://bit.ly/1dw74e9 . Případ čeká na výsledky šetření policie. Kraj žádné vlastní šetření pravděpodobně neudělal.