Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám tímto o přístup k dokumentům týkajícím se:

Všechny žádosti a oznámení přijaté nebo zaslané vaším domem v letech 2019, 2020, 2021 a také v první polovině roku 2022 se týkaly povinnosti zpětného odběru podle kapitoly 4, články 22 až 25 nařízení ES č. 1013/2006 o přepravě odpadů .

S přátelským pozdravem,

Nico Schmidt

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: [Spam] Žádost o informace podle dotaz - Dotazy a oznámení podle
nařízení ES 1013/2006
Datum doručení: 20.10.2022 16:47:00
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2022/289468
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: [Spam] Žádost o informace podle dotaz - Dotazy a oznámení podle
nařízení ES 1013/2006
Date of delivery: 20.10.2022 16:47:00
Record number of your e-mail message: ENV/2022/289468

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2022/040/3910
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková 043
Evidenční číslo: ENV/2022/295223
Věc: 123/1998 Sb._Schmidt_postoupení

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2022/040/3798
Vyřizuje: Mgr. Martina Pšeničková 043
Evidenční číslo: ENV/2022/316464
Věc: 123/1998 Sb._Schmidt_odpověď