Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Irena Zímová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

dotaz VÝŽIVNÉ pro manželku a dítě

Irena Zímová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Irena Zímová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Irena Zímová

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
chci se zeptat, jak soud vypočítá výživné na manželku a dítě, když otec je podnikatel? Otec vykázal za poslední zdaňovací období obrat 4,5 milionu Kč, ale zisk jen 250 tisíc Kč. Vlastní stavební firmu, bagry, náklaďáky, restauraci a sedm dalších nemovitostí. Přestože soud určil výživné na manželku 13.000,- Kč, manžel a otec má mnohem vyšší životní úroveň, než matka dítěte, která je v invalidním důchodu. O dítě se samozřejmě stará matka. Otec nemá čas. Navíc se otec na manželce dopouštěl domácího násilí, rodinu opustil kvůli mladší milence.

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Irena Zímová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - dotaz VÝŽIVNÉ pro
manželku a dítě" s evidenčním číslem 29d110b7-b485-44ad-a39f-545a6b6856ad
a s běžným číslem 47475/2019 bylo doručeno dne 12.09.2019 12:59:33.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní

dne 12. 9. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o
informace, v níž požadujete informace týkající se stanovování výše
výživného.

            K danému dotazu je zapotřebí sdělit, že jej nelze v režimu
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zodpovědět, a
to s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona. V souladu s citovaným
ustanovením není Ministerstvo spravedlnosti ČR povinno ani povoláno
poskytovat právní stanoviska či právní poradenství v konkrétních věcech
nebo výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů
jako celku, a to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

Doporučujeme Vám proto obrátit se na osoby, jejichž předmětem činnosti
je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž seznam
můžete nalézt na internetových stránkách České advokátní komory, případně
můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou advokátní komoru o určení
advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb bezplatných
právních poraden.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Irena Zímová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.