Dotaz týkající se řidičského průkazu sk. B (přípojný vozík)

Dotaz byl úspěšný.

Filip Čermák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o potvrzení, že informace na internetové stránce ibesip, viz odkaz níže, jsou platné a že se nedopouštím ničeho protizákonného pokud bych tak jednal.
http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/ridi...

Má otázka se týká řidičského oprávnění skupiny B, konkrétně přípojného vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg.
Pokud výkladu správně rozumím, tak pokud vlastním oprávnění skupiny B tak mohu za vozidlem táhnout přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující 750 kg pokud nejvyšší povolená hmotnost celé soupravy nepřevyšuje 3 500 kg. Pokud tedy tažné vozidlo má nejvyšší povolenou hmotnost například 2 000 kg a přípojné vozidlo má nejvyšší povolenou hmotnost 1 500 kg, tak podle zákona je možné takovouto soupravu s řidičským oprávněním skupiny B řídit.
Některé zdroje však tuto možnost neuvádějí a některé zdroje uvádějí, že tato možnost není v zákonu č. 361/2000 Sb uvedena a stále je rozpracovaná.

Předem děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

Filip Čermák

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 26.10.2017 11:58:24
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz týkající se řidičského průkazu sk. B (přípojný vozík)

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 26.10.2017 11:58:24
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz týkající se řidičského průkazu sk. B (přípojný vozík)

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Filip Čermák

                                              e-mail:   
  [1][FOI #7015 e-mail] ??

 

   

Naše čj.  421/2017-072-Z106/4

 

Věc: Podání ze dne 26. 10. 2017 - odpověď

 

 

Vážený pane,

 

dne 26. 10. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod čp. 55385/2017-MD-CKDP.  V tomto podání
požadujete- cit.:  

 

„Chtěl bych požádat o potvrzení, že informace na internetové stránce
ibesip, viz odkaz níže, jsou platné a že se nedopouštím ničeho
protizákonného pokud bych tak jednal.

[2]http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/ridi...

 

Má otázka se týká řidičského oprávnění skupiny B, konkrétně přípojného
vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg. 

Pokud výkladu správně rozumím, tak pokud vlastním oprávnění skupiny B tak
mohu za vozidlem táhnout přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti
převyšující 750 kg pokud nejvyšší povolená hmotnost celé soupravy
nepřevyšuje 3 500 kg. Pokud tedy tažné vozidlo má nejvyšší povolenou
hmotnost například 2 000 kg a přípojné vozidlo má nejvyšší povolenou
hmotnost 1 500 kg, tak podle zákona je možné takovouto soupravu s
řidičským oprávněním skupiny B řídit.

Některé zdroje však tuto možnost neuvádějí a některé zdroje uvádějí, že
tato možnost není v zákonu č. 361/2000 Sb uvedena a stále je
rozpracovaná.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, neboť povinnost
poskytovat informace podle tohoto zákona se netýká dotazů na názory a
nevztahuje se na poskytování informací o správném postupu v konkrétní
životní situaci a úřady nemají povinnost analyzovat a vykládat právní
normy. Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ
snaží naše ministerstvo přistupovat vstřícně, poskytujeme Vám vysvětlení
věcně příslušného samostatného oddělení BESIP.

Informace na internetové stránce ibesip.cz jsou platné a výkladu uvedenému
na internetové stránce rozumíte správně.

Pro informaci ještě přikládáme platné znění zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, § 80a
odst. 1 písm. f) - kde je řešena skupina B:

 

㤠80a

                Skupiny vozidel

 

(1) Do skupiny

 

f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500
kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být
připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní
soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní
soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o
řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,“

 

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[4]+420 225 131 317
[5][emailová adresa] | [6]www.mdcr.cz
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[8]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[9]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [10]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[11]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[12]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7015 e-mail] ??
2. http://www.ibesip.cz/cz/legislativa/ridi...
3. http://www.mdcr.cz/
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.mdcr.cz/
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
11. https://cz.linkedin.com/company/minister...
12. http://www.dopravniinfo.cz/