Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG

Zbyněk Štefka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Zbyněk Štefka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zbyněk Štefka

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená vážený pane minstře!
Žádám vás naléhavě o relevantní zdůvodnění a nápravu rovnosti úlev zpoplatnění dálnic v ČR a to zejména pro vozidla používající k pohonu CNG a LPG z hlediska technologické neutrality.
Jelikož se ve sdělovacích prostředcích tváříte, že rozumíte úplně všemu, předpokládám, že vás bude stačit pro pochopení nasměrovat na zákon o zachování energie.
Myslím tím srovnání emisí při spalování paliv nafta, benziny, LPG, CNG. Další srovnání z hlediska ekologie a bezpečnosti při havárii. Toto samozřejmě platí i pro elektromobily.
Vzhledem k tomu, že se na vašich dálnicích většinou stojí nebo popojíždí určitě i toto stojí za rozumnou úvahu.
Pevně věřím ve Váš zdravý rozum a podniknete náležitá opatření a že Vám zase nebude muset zákony vysvětlovat příslušný soud..

S přátelským pozdravem

Zbyněk Štefka

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.3.2021 10:00:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.3.2021 10:00:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 23.3.2021 10:47:35

Vaše podání ze dne: 23.3.2021 10:00:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010FKVK
Datum zaevidování: 23.3.2021 10:43:19
Vaše evidenční údaje:

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010HETA Značka
: MD-8690/2021-072/5 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání ze dne 23. 3. 2021 Věc podrobně : Datu

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.