Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG

Čekáme, až si Zbyněk Štefka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zbyněk Štefka

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená vážený pane minstře!
Žádám vás naléhavě o relevantní zdůvodnění a nápravu rovnosti úlev zpoplatnění dálnic v ČR a to zejména pro vozidla používající k pohonu CNG a LPG z hlediska technologické neutrality.
Jelikož se ve sdělovacích prostředcích tváříte, že rozumíte úplně všemu, předpokládám, že vás bude stačit pro pochopení nasměrovat na zákon o zachování energie.
Myslím tím srovnání emisí při spalování paliv nafta, benziny, LPG, CNG. Další srovnání z hlediska ekologie a bezpečnosti při havárii. Toto samozřejmě platí i pro elektromobily.
Vzhledem k tomu, že se na vašich dálnicích většinou stojí nebo popojíždí určitě i toto stojí za rozumnou úvahu.
Pevně věřím ve Váš zdravý rozum a podniknete náležitá opatření a že Vám zase nebude muset zákony vysvětlovat příslušný soud..

S přátelským pozdravem

Zbyněk Štefka

E-výpravna MDCR, Ministerstvo dopravy

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.3.2021 10:00:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.3.2021 10:00:45 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Ministerstvo dopravy / 23.3.2021 10:47:35

Vaše podání ze dne: 23.3.2021 10:00:45 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG podané na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MDCRX010FKVK
Datum zaevidování: 23.3.2021 10:43:19
Vaše evidenční údaje:

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

Dvořáková Lenka
Ministertsvo Dopravy

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX010HETA Značka
: MD-8690/2021-072/5 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
072 Věc : Sdělení k podání ze dne 23. 3. 2021 Věc podrobně : Datu

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.