Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG

Čekáme, až si Zbyněk Štefka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Zbyněk Štefka

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený univerzální ministře pane Havlíčku! Žádám Vás o okamžité vysvětlení a hlavně nápravy porušení technologické neutrality mezi CNG a LPG.
Při zařizování el. dálniční známky jsem si všimnul logického zvýhodnění pro vozidla na alternativní pohon CNG, hybridů, elektromobilů vyjma LPG.
Upozorňuji vás, že v souladu s takzvanou Pařížskou dohodou z roku 2015 je cílem EU do roku 2050 snížit emise silniční dopravy o 60 procent.
Tak pokud si takto představujete naplňování takové dohody nedivte se, že se vám to nikdy nepodaří. Novela silničního zákona platná od roku 2021 je v tomto směru NESMYSLNÁ a porušuje princip technologické imunity.
Opravdu je nutné, aby o všech nesmyslech ve vašich zákonech rozhodoval soud?
Asi nebudete na mé upozornění adekvátně reagovat, Nedivte se ale potom, jak občané reagují na vaše příkazy a nařízení.
Když už se nestydíte vybírat dálniční poplatky za popojíždění a parkování po vašich dálnicích, tak se alespoň zamyslete zdravým rozumem nad tou ekologií.

S přátelským pozdravem,

Zbyněk Štefka

P.S.
Jestli si myslíte že mě baví psát "litanie" tak vůbec - je to jen pud sebezáchrany za přežití.

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 24.2.2021 15:51:54
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz stran technologické neutrality CNG s LPG
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3GW66W

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 24.2.2021 15:51:54

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 214010/2021
Datum zaevidování / Submission date: 24.2.2021 16:04:15
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Zbyněk Štefka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.