dotaz rozsudek Faton Gashi/Gaši

Dotaz byl odmítnut Ústavní soud.

Pavla Holcová

Povinný subjekt: Ústavní soud

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí kopie rozsudku (i anonymizovaného) v trestním řízení/odvolání s osobou Faton Gaši/Gashi.

Prosím o zaslání všech dokumentů v elektronické podobě e-mailem či do datové schránky Českého centra por investigativní žurnalistiku (ID:9xgauiq ).

Předem děkuji za Vaši vstřícnost!

S přátelským pozdravem,

Pavla Holcová

Elektronicka Podatelna, Ústavní soud

0W *H
H0D10 +0 *H

Toto sdlen podatelny stavnho soudu je generovno zcela automaticky.

Vae datov zprva podan prostednictvm elektronick podatelny dne 15.1.2018 v ase 11:08:59 byla pijata nepodepsan elektronickm podpisem.

Jde-li o stavn stnost nebo jin nvrh na zahjen zen ped stavnm soudem, resp. nvrh ve vci sam, je podle 42 odst. 3 zkona . 99/1963 Sb., obansk soudn d, ve znn pozdjch pedpis, ve spojen s 63 zkona . 182/1993 Sb., o stavnm soudu, ve znn pozdjch pedpis, teba toto podn doplnit nejpozdji do t dn pedloenm originlu, ppadn psemnm podnm shodnho znn. Pokud by toto podn nebylo ve stanoven lht tmto zpsobem doplnno, stavn soud k nmu nebude nadle pihlet.

Toto upozornn se nevztahuje na jin typy podn podle jinch prvnch pedpis.

K Vaemu podn nebyly pipojeny dn plohy.

Pro komunikaci s stavnm soudem mete vyut tato spojen:

Adresa: stavn soud, Jotova 8, 660 83 Brno 2
Tel.: (+420) 542162111
Fax: (+420) 542161309 (zlon fax 542161169)
Elektronick podatelna: Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail]
Datov schrnka: z2tadw5
Web: www.usoud.cz

S pozdravem

Eva Krtk
stavn soud R

g0_0Gq0
*H
0[10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 20
100119113120Z
200119113020Z0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 20"0
*H
0
EEc(g2@ܷѽa;M׺/Ìz
ߐ"lXKJY@դ_P5=*S#H:׸
V~[7Jڥݐ J.6D1+շaX7ZBl`z߾O,XOYW'9876mSLƠ -m)M 4H.6_3eÌ\IDi,3sA/˱$ii(pB~S(0$0U 00U 00+0Tento kvalifikovany systemovy certifikat byl vydan podle zakona 227/2000Sb. a navaznych predpisu/This qualified system certificate was issued according to Law No 227/2000Coll. and related regulations0U00+007+0+http://www.postsignum.cz/crt/psrootqca2....0 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]10UPostSignum Root QCA 2d0U001/-+http://www.postsignum.cz/crl/psrootqca2....>$.z'֗0
*H
u͕\%_U. \2BP:l鐓X܍m3y1`J#^+mK~֏H ֓[b%H}'?q!hx<f xFdy2UN*iz_QHC`@
pHW$z:%f]M[,|WAJNǯ7[DK:՝#1~̠S&ghJ~!lL,`u`2
u/IǦ(
00#0
*H
0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 20
170523100722Z
180523100722Z010 UCZ10UaNTRCZ-485136871*0(U
!Ústavní soud ČR [IČ 48513687]1C0AU:Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno, Česká republika1$0"UElektronická pečeť - ÚS10
US302650"0
*H
0
{4[z<'I
o
!o~Xpͫ"U[ ?R6\?@k@tzJ`Ƭ"k&2pNЅve>.mF )Ϸ
a>>` ,$Ʋe?1;ᓀpVӐ5xda a+3\1R OeNcmKM}b8#Mo7A ݣ+Jۥn=<*'L aBK3^C^ؾd'S0O0%U0Instituce [Ústavní soud vyžaduje e-mail] U
0U 00gd00+0Tento certifikat pro elektronickou pecet byl vydan v souladu s narizenim EU c. 910/2014.This is a certificate for electronic seal according to Regulation (EU) No 910/2014.0$+http://www.postsignum.cz0#+0... F0+00;+0/http://www.postsignum.cz/crt/psqualified...<+00http://www2.postsignum.cz/crt/psqualifie...>$.z'֗0U00531/http://www.postsignum.cz/crl/psqualified... C.m0
*H
EjӠ%ݸVϋN-4Fz{i%-;,utcijP(ڀJ{a⍦*V2m%+H2n!g9":y<]I
3gnO+K8=ZiT֦ KS;V(+pKw(nQ!ryas@ wyKd!i<XMf Anc k!AK{hY.˪Fh100f0_10 UCZ1,0*U
#Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]1"0 UPostSignum Qualified CA 2#0 +]0 *H
1 *H
0 *H
1
180115110532Z0# *H
1H:&$77T0
*H
`?;l&U}IoCҺèOݲ_FK );\"q7`iElĜ@EM<'g%ui*M#!K먽t6B5*ɤgNFFhj&6H@9@NŌ E,\%Mh/vCh
*ӑ4.8:pQ3ʀOrfVrtWPС:lMnM@1Dy))D

[ Informace pro všechny Poznámka: výše uvedený text byl špatně kódován a neznámé symboly byly odstraněny. ]