Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz ohledně instalace tepelného čerpadla.

Čekáme, až si Jaroslav Dvořák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Dvořák

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, chtěl bych Vás požádat o radu ohledně instalace tepelného čerpadla do novostavby rodinného domku,zda je možné požádat o dotaci na toto čerpadlo. Do novostavby se budeme stěhovat z Prahy.Firma která čerpadlo montovala nám slíbila že po montáži s námi vyplní formulář pro podání žádosti o dotaci. Po namontování a sprovozneni čerpadla nám bylo řečeno, že tepelné čerpadlo v novostavbě nemá na dotaci nárok.Prosim tedy o radu ohledně tohoto tvrzení.Domek jsme postavili v Horní Plané na Šumavě a vše ekologicky.

S přátelským pozdravem, Jaroslav a Dagmar Dvořákovi. Má e-mailová adresa je [email address]. Adresa bydliště: ------personal data deleted-----

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Informativní zpráva systému elektronické spisové služby MŽP
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou podatelnu Ministerstva
životního prostředí, byla převzata.
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz ohledně instalace
tepelného čerpadla.
Datum doručení: 13.11.2019 7:43:35
Evidenční číslo Vaší e-mailové zprávy: ENV/2019/110816
English version
Your e-mail message has been registered with the Ministry of the
Environment of the Czech Republic.
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz ohledně instalace
tepelného čerpadla.
Date of delivery: 13.11.2019 7:43:35
Record number of your e-mail message: ENV/2019/110816

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Ministerstvo životního prostředí Vám zasílá dokument, č.j.: MZP/2019/130/949
Vyřizuje: Helena chocholoušková
Evidenční číslo: ENV/2019/114586
Věc: 106/1999 Sb._Dvořák_odpověď

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Dvořák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.