Dotaz občana

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Vážená paní, vážený pane,

dobrý den,

ptám se na naše krásné náměstí a chci vědět ,

proč nejdou vyměnit lavičky které zničili nepřizpůsobiví občané,ale opravíte je jen barvou a přitom náměstí je vizitkou každého města.

Proč nejde opravit dlažba na náměstí,kterou je slibujete ale nepřeložil se tu kámen, kdy budou nahrazeny vykácené stromy a upraveno okolí těchto stromů.
Proč nejde navést nový písek na pískovou část našeho krásného náměstí, kde si po celý rok hrají kouřimské děti.
Proč neni splněn slib že bude vypracovaná nová koncepce našeho krásného náměstí, která se jako všechno , řeší deset a více let,jako cesta k vodárně.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2399 /2016

Žádost o informace podle dotaz – Dotaz občana

 

Pane, paní,

 

·        Lavičky na náměstí jsou funkční, jejich výměna by byla nyní
mrháním peněz.

·        Oprava dlažby byla letos provedena v části západní, postupem
budou opravena místa další. Další stromy v dohledně době sázeny nebudou
z důvodu velkého zahuštění zeleně.

·        Část náměstí s pískovou plochou neslouží jako pískoviště.

·        Zatím nevyvstala nutnost k přijetí nové koncepce náměstí.

 

 

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník