Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Vidimský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz o průběhu řízení

Čekáme, až si Michal Vidimský přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michal Vidimský

Povinný subjekt: Okresní soud v České Lípě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych zjistit výsledek, usnesení.
zasedání soudu ve kterém figuruji.
Na zasedání jsem se nedostavil.
děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,
Michal Vidimský

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz o průběhu
řízení" s evidenčním číslem 47c45f0f-8a63-4216-a152-6d52c41954e4 a s
běžným číslem 50801/2018 bylo doručeno dne 24.11.2018 10:56:55.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanová Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

Vážený pane Vidimský,

 

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím,  (výsledek usnesení soudu, ve kterém
figurujete) Vám sděluji následující:

 

Vzhledem k tomu, že Vaše žádost doručená Okresnímu soudu v České Lípě dne
24.11.2018 neoznačuje žadatele (fyzickou osobu) o poskytnutí informace
náležitostmi uvedenými v ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.,
nelze Vašich žádost vyřídit.

Proto Vás ve smyslu § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., vyzývám,
aby jste Vaši žádost doplnil.

 

Mgr. Milan Vencl

předseda okresního soudu

Vítková Hana, Okresní soud v České Lípě

Dobrý den pane Vidimský,

 

na pokyn samosoudkyně Mgr. Lucie Homolkové Vás tímto žádám o sdělení Vaší
aktuální doručovací adresy.

 

Požadovanou informaci sdělte zdejšímu soudu obratem na níže uvedené
kontakty.

 

 

Děkuji.

 

Hana Vítková

protokolující úřednice

Okresní soud Česká Lípa

trestní oddělení

 

Email pro veřejnost: [emailová adresa]

Poštovní adresa: Okresní soud v České Lípě

Děčínská 390

470 52 Česká Lípa

IČO: 000 24 821

Identifikátor Datové Schránky: 9ddabq5

Spojovatelka: 487 072 111

Fax: 487 523 223

Předvolba: 487 072 (linka)

 

 

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Vidimský prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.