Václav Benda

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Prosím o odpověď.
Moje sestra, věk 67 let, občan USA přijede do ČR. Chtěla by používat mé osobní auto. Vztahuje se na ní povinnost prokázání zdravotní způsobilosti k řízení stejně, jako na mně, občana ČR, věk 65 ?

S přátelským pozdravem,

Václav Benda

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 19.1.2016 16:00:01
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na způsobilost k řízení os. automobilu

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 19.1.2016 16:00:01
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na způsobilost k řízení os. automobilu

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

5 příloh

Vážený pan

Václav Benda                                                  e-mail:
[1][FOI #4891 e-mail] ??

 

 

 

Naše čj. 24/2016-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.  ze dne 19. 1. 2016 –
Odpověď

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo Vaší žádost ze dne 19. 1. 2016 ve věci
poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),  která byla
doručena a zaevidována podatelnou ministerstva téhož dne. Tato žádost byla
zaevidována pod č. p. 3066/2016-MD-CKDP a žádosti bylo přiděleno čj.
24/2016-072-Z106. Ve své žádosti požadujete poskytnutí těchto informací -
cit.:

 

“Moje sestra, věk 67 let, občan USA přijede do ČR. Chtěla by používat mé
osobní auto. Vztahuje se na ní povinnost prokázání zdravotní způsobilosti
k řízení stejně, jako na mně, občana ČR, věk 65?“.

 

Dovolte nám, abychom Vás nejdříve upozornili na skutečnost, že takovýto
typ dotazů nespadá pod režim InfZ. Na dotazy týkající řešení konkrétní
životní situace  nejsou povinny úřady a další povinné subjekty dle InfZ
odpovídat. Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec
InfZ snaží naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám níže
vysvětlení vycházející z podkladu věcně příslušného Odboru agend řidičů,
na který se můžete dále v předmětné věci přímo obracet (kontakty viz:
[2]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...

 

K Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud je Vaše sestra držitelkou řidičského
průkazu vydaného na území Spojených států amerických (předpokládáme, že
ano), tak se na ni povinnost absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku
nevztahuje a tudíž tedy ani povinnost mít při řízení motorového vozidla u
sebe doklad o zdravotní způsobilosti.

Pro úplnost sdělujeme, že pro možné řízení motorových vozidel na území
České republiky je nutné, aby Vaše sestra byla držitelkou mezinárodního
řidičského průkazu (šedivá rozkládací knížka) vydaného na území Spojených
států amerických. Důvodem pro tuto naši informaci je skutečnost, že na
území České republiky nejsou samostatně uznány národní řidičské průkazy
vydané na území Spojených států amerických, jelikož tyto řidičské průkazy
svým provedením neodpovídají vzorům řidičských průkazů, které jsou
stanoveny v Úmluvách o silničním provozu (Vídeň 1968, Ženeva 1949).  Proto
jejich držitelé, pro možné řízení motorových vozidel na území České
republiky, musí být dále ještě držiteli mezinárodních řidičských průkazů.

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[3]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[4][email address] | [5]+420 225 131 317
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4891 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/O...
3. http://www.mdcr.cz/
4. mailto:[email address]
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...