Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci kde si mohu přečíst zápisy z komisí našeho města, města Kouřim, aby nedošlo k omylu.
A kde si mohu na webu přečíst úplné zápisy z rady našeho města.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1456/2016

Žádost o informace podle dotaz – Dotaz na zápisy

 

Vážený pane, vážená paní,

k Vaší žádosti o informace týkající se zápisů z komisí města a zápisů
z rady města sdělujeme, že město nezpřístupňuje osobní formou (k přečtení
na místě) zápisy z komisí, neboť taková forma zpřístupnění neumožňuje
dostatečně chránit případné osobní údaje nebo jiné chráněné informace, jež
mohou být v zápisech obsaženy. Tento postup je v souladu se zákonem o
obcích, dle něhož má občan obce právo na nahlížení do zápisů ze zasedání
zastupitelstva města, nikoli do zápisů jiných orgánů. Na webových
stránkách města nejsou zveřejněny ani zápisy ze schůzí rady města; ani
takovou publikační povinnost žádný právní předpis nestanoví.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník