Dotaz na zákonnost konkrétní volební strategie v naší obci

Olga Pavlíková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Olga Pavlíková

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci, zda postup dvou uskupení v naší obci v rámci volební kampaně do obecního zastupitelstva byl právně v pořádku.

Starosta, (KDU ČSL) si byl vědom, že bez použití triku nebude zvolen a místostarosta mu vyhověl takovým způsobem, že vytvořil vlastní kandidátku osob, z nichž žádná osoba nemá ambice obec řídit. Místostarosta provozuje zároveň obchod a občany při nákupech varoval, že pokud ho nebudou volit, obchod nebude dál provozovat. Takto se podařilo oběma spiklencům získat v rámci svých volebních uskupení po dvou mandátech a třetí uskupení získalo sice 3 mandáty, nicméně bude přehlasováno a starosta, který v podstatě pouze přisluhuje místní farnosti, bude dál podivnými praktikami řídit naši obec. Běžné například je, že své nápady nejdříve realizuje a potom je nechává odsouhlasovat zastupiteli. Lidé jsou zde, bohužel, zvyklí na poslušnost a tak jsou obecní záležitosti zcela ovládány současným starostou.

Děkuji za vaši informaci, na můj poněkud nezvyklý dotaz, případně uvítám doporučení, jaké kroky bychom mohli jako občané realizovat, aby naše malá obec fungovala standardně, nikoliv jako kostelový apendix.

S přátelským pozdravem,

Olga Pavlíková

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.10.2018 21:05:11 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na zákonnost konkrétní volební strategie v naší obci elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.10.2018 21:05:11 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na zákonnost konkré...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 6.10.2018 21:05:11
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX0459PRV.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX045INFO
Spis. značka: MV-116666-2/ODK-2018
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Předání podnětu

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz