Dotaz na základě čeho bylo řízení č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121 řešeno jako přestupek

Kamil Vavřinec Mareš vznesl tento dotaz dotaz na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Kamil Vavřinec Mareš

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
s ohledem na zjevný rozpor s aplikovaným postupem a trestním zákoníkem, kdy byl případ č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121 řešen pouze jako přestupek proti majetku dle §8 odst. 1, písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb. a nikoli dle § 228 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. ikdyž je oznámený delikt v trestním zákoníku jednoznačně vyjmenován žádám o zaslání metodického pokynu na jehož základě jsou činy sprejerství v některých případech policií ČR řešeny jako přestupky a nikoli jako trestné činy.
Při mém dotazu k vyrozumění č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121, kdy došlo k posprejování do té doby neposprejovaných vchodových dveří bytového domu U Smaltovny 1334/22, Praha 7 - Holešovice mě pan prap. Duda sdělil, že policie má pokyn státního zástupce řešit případy sprejerství jako trestný čin pouze v případě, kdy se jedná o první atak sprejera na danou fasádu a v případě že jde o opakovaný atak, že se má již řešit pouze jako přestupek.

S přátelským pozdravem,

Kamil Vavřinec Mareš

kohlerová olga zanechal/a poznámku ()

Vážený pan Kamil Vavřinec Mareš
Pane Mareš,Budte v klidu,musíte být rád,že jde jenom o sprejerství.Já bydlím v dome Havanská 12/142 Bubeneč..Opadává římsa nad chodníkem,propadává se chodba ,nedostačující překlad ,duté pilíře,,pod překladem je ,již pár centimetrů plynový rozvod,jedná se o krizový stav domu.Jde již o životy občanů Prahy 7.Nebudete mi věřit,ale nikdo nic neřeší.Policiie.Ú MČ Praha 7..Chápu Vaší bezmoc.!!!!!

Kohlerová Olga

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

[1][emailová adresa], Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy [2]15/5/2018

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám sdělení informace ve věci Vaší žádosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 3. května 2018.

 

S pozdravem

 

por. Bc. Petr Vitásek
komisař

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA I
Skupina vnitřní kontroly

Bartolomějská 14
110 00 Praha 1

[1]obvodni reditelstvi praha 

 

 

References

Visible links

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...