Dotaz na základě čeho bylo řízení č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121 řešeno jako přestupek

Kamil Vavřinec Mareš vznesl tento dotaz dotaz na Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Kamil Vavřinec Mareš

Povinný subjekt: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
s ohledem na zjevný rozpor s aplikovaným postupem a trestním zákoníkem, kdy byl případ č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121 řešen pouze jako přestupek proti majetku dle §8 odst. 1, písm. a) bod 4 zákona č. 251/2016 Sb. a nikoli dle § 228 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. ikdyž je oznámený delikt v trestním zákoníku jednoznačně vyjmenován žádám o zaslání metodického pokynu na jehož základě jsou činy sprejerství v některých případech policií ČR řešeny jako přestupky a nikoli jako trestné činy.
Při mém dotazu k vyrozumění č.j. KRPA-125750-8/PŘ-2018-001121, kdy došlo k posprejování do té doby neposprejovaných vchodových dveří bytového domu U Smaltovny 1334/22, Praha 7 - Holešovice mě pan prap. Duda sdělil, že policie má pokyn státního zástupce řešit případy sprejerství jako trestný čin pouze v případě, kdy se jedná o první atak sprejera na danou fasádu a v případě že jde o opakovaný atak, že se má již řešit pouze jako přestupek.

S přátelským pozdravem,

Kamil Vavřinec Mareš

kohlerová olga zanechal/a poznámku ()

Vážený pan Kamil Vavřinec Mareš
Pane Mareš,Budte v klidu,musíte být rád,že jde jenom o sprejerství.Já bydlím v dome Havanská 12/142 Bubeneč..Opadává římsa nad chodníkem,propadává se chodba ,nedostačující překlad ,duté pilíře,,pod překladem je ,již pár centimetrů plynový rozvod,jedná se o krizový stav domu.Jde již o životy občanů Prahy 7.Nebudete mi věřit,ale nikdo nic neřeší.Policiie.Ú MČ Praha 7..Chápu Vaší bezmoc.!!!!!

Kohlerová Olga

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

[1][emailová adresa], Krajské ředitelství policie hlavního města
Prahy [2]15/5/2018

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám sdělení informace ve věci Vaší žádosti dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ze dne 3. května 2018.

 

S pozdravem

 

por. Bc. Petr Vitásek
komisař

OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA I
Skupina vnitřní kontroly

Bartolomějská 14
110 00 Praha 1

[1]obvodni reditelstvi praha 

 

 

References

Visible links

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...