Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Hereitová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na výstavbu stavby pro chov drůbeže

Čekáme, až si Simona Hereitová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Simona Hereitová

Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem. Jsme majiteli 7200m2 trvalého trávního porostu (ZPF). Je možné tento pozemek trvale oplotit ( sloupky do výše 1,8m +pletivo )? Je možné uvnitř tohoto pozemku vybudovat oplocený výběh pro chov a ochranu drůbeže (opět sloupky do 1,8m a pletivo) nebo skotu (ovcí ) o výměře 200m2, kde by uprostřed byla mobilní stavba pro drůbež tzv. dřevěný kurník? Prosím o informaci za jakých podmínek je možné na tomto pozemku drůbež popř. skot chovat. Děkuji

S přátelským pozdravem,

Simona Hereitová

Ministerstvo zemědělství

Vámi zaslaná zpráva ze dne 05.03.2023 v 23:15 doručená na adresu
elektronické podatelny [emailová adresa] od Simona
Hereitová  s předmětem Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na výstavbu
stavby pro chov drůbeže  byla elektronickou podatelnou přijata k dalšímu
zpracování.  

  

Tato zpráva nenahrazuje informaci o způsobu vyřízení. 

  

El. podatelna MZE ČR 

---------------------------------------------------------- 

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny, na tuto
zprávu prosím neodpovídejte. 

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vážená paní, vážený pane,

 

vizte prosím připojený soubor.

 

 

Ministerstvo zemědělství 

Těšnov 65/17

110 00  Praha 1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Simona Hereitová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.