Dotaz na výši nákladů

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o sdělení výše nákladů na akce pořádané Městskou částí Praha 10 v období květen - červen 2014. Jedná se o následující:
1. Hurá na prázdniny
2. Den dětí
3. Den otců
4. Den trpaslíků
5. Velký beachvolejbalový turnaj
6. Světový den rybářství
7. Svátek sousedů
8. Den Afriky
9. Den matek
10. Den Evropy
11. Den Země

Dále žádám o informaci, kdo je dramaturgem (kdo navrhuje jejich konání) těchto akcí a kdo je schvaluje. K ceně jednotlivých akcí požaduji rovněž sdělení, kdo tyto akce zajišťuje dodavatelsky.
Odpověď prosím zašlete elektronicky nebo písemně na mou adresu.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová
Nosická 12, 100 00 Praha 10
nar. 12.5.1952

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na výši nákladů“ bylo doručeno 24.06.2014 07:56:42 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-068472/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nováková Zdeňka Mgr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Vážená paní,

 

na adresu Vašeho trvalého pobytu Vám bylo dne 9.7.2014 zasláno oznámení o
výši úhrady za poskytnutí informací.

 

S pozdravem

 

Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí oddělení projektů MČ Praha 10
Oddělení projektů MČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 277
E-mail: [1][email address]
[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. blocked::http://www.praha10.cz/ http://www.praha10.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.praha10.cz/

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

1 příloha

Vážená paní,

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů obdržel dne 24.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

 

,,žádám Vás o sdělení výše nákladů na akce pořádané Městskou částí Praha
10 v období květen – červen 2014. Jedná se o následující:

1. Hurá na prázdniny

2. Den dětí

3. Den otců

4. Den trpaslíků

5. Velký beachvolejbalový turnaj

6. Světový den rybářství

7. Svátek sousedů

8. Den Afriky

9. Den matek

10. Den Evropy

11. Den Země

Dále žádám o informaci, kdo je dramaturgem (kdo navrhuje jejich konání)
těchto akcí, a kdo je schvaluje. K ceně jednotlivých akcí požaduji rovněž
sdělení, kdo tyto akce zajišťuje dodavatelsky.“

 

V příloze Vám zasílám požadované informace.

 

S pozdravem.

 

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[1]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/

Nováková Zdeňka Mgr. (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

2 přílohy

  • Attachment

    Odpov akce kv ten erven str 2.jpeg.jpg

    415K Download

  • Attachment

    Odpov akce kv ten erven str 1.jpeg.jpg

    537K Download

Vážená paní,

 

městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů obdržel dne 24.06.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění:

 

,,žádám Vás o sdělení výše nákladů na akce pořádané Městskou částí Praha

10 v období květen – červen 2014. Jedná se o následující:

 

1. Hurá na prázdniny

 

2. Den dětí

 

3. Den otců

 

4. Den trpaslíků

 

5. Velký beachvolejbalový turnaj

 

6. Světový den rybářství

 

7. Svátek sousedů

 

8. Den Afriky

 

9. Den matek

 

10. Den Evropy

 

11. Den Země

 

Dále žádám o informaci, kdo je dramaturgem (kdo navrhuje jejich konání)

těchto akcí, a kdo je schvaluje. K ceně jednotlivých akcí požaduji rovněž

sdělení, kdo tyto akce zajišťuje dodavatelsky.“

 

 

V příloze Vám zasíláme požadované informace.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Zdeňka Nováková
vedoucí oddělení projektů MČ Praha 10
Oddělení projektů MČ Praha 10 - Odbor kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Tel.: 267 093 277
E-mail: [1][email address]
[2]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. blocked::mailto:[email address] mailto:[email address]
file:///tmp/blocked::mailto:[email address]
2. blocked::http://www.praha10.cz/ http://www.praha10.cz/
file:///tmp/blocked::http:/www.praha10.cz/