Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šíp Lubomír prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na vycestování

Čekáme, až si Šíp Lubomír přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Šíp Lubomír

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na vycestování do Řecka v období 25.6.-3.7. Druhou dávku očkování mám 11.6. Bude stačit ta dvoutýdenní lhůta?

Děkuji
Šíp Lubomír

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.5.2021 17:09:49 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na vycestování elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.5.2021 17:09:49 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
21.5.2021 08:35:26

Vaše zpráva ze dne: 20.5.2021 17:09:49
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na vycestování
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01G4VXJ
Datum zaevidování: 20.5.2021 17:39:16

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
21.5.2021 08:35:26

Your message - dated 20.5.2021 17:09:49
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na vycestování
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01G4VXJ
Date of registration: 20.5.2021 17:39:16

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01GC2WF
značka: MZDR 21623/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 07.06.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpověď_002.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šíp Lubomír prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.