Dotaz na úpravu výše důchodu

Ministerstvo práce a sociálních věcí neměli požadované informace.

Vladimír Komárek, Ing.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Podle predikce MF (https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ma...) vzrostou za rok 2018 mzdy a platy 9,3%.
Od 1.1.2018 pobírám starobní důchod; dle schváleného navýšení vzroste můj důchod k 1.1.2019 o 5,078%, to znamená o cca 4,2% méně než mzdy a platy. Takže halasná samochvála vlády, jak bezprecedentně zvyšuje příjmy důchodcům, v mé konkrétním případě znamená, že zdaleka zvýšení nekopíruje přijmy pracujících. Při takovém tempu dynamiky změn platů/mezd a důchodů tak (hypoteticky) pokud se dožiji 80 let, bude můj důchod o padesát procent nižší oproti platům a mzdám. A to ještě nekalkuluji, že platy/mzdy rostou průběžně během roku, kdežto důchody se upravují až k dalšímu roku.
Upozorňuji, že opatření typu slevy na jízdném, atp. pokládám za účelový „podvod“. Srovnejte růst důchodů s růstem platů/mezd, ať si mohu sám určovat, za co potřebuji a chci platit. Tak jak změny provádíte, jsem finančně diskriminován a celá společnost tedy „žije“ mj. na úkor skupiny důchodců.
Dotaz:
- Proč mi snižujete životní úroveň úpravami výše důchodu nedostatečnou provázaností s růstem platů a mezd ?
- Jaké konkrétní kroky MPSV podnikne, aby tato (dle mého názoru) diskriminace nepokračovala ?
- Zabývá se vůbec někdo problematikou chudnutí stávajících důchodců; pokud ano, tak jak přesně ?
- Proč vláda a ministryně za MPSV (a zejména předseda vlády) na skutečnost nedostatečného navyšování důchodu veřejnost neupozorňuje a naopak vytváří svými prohlášeními dojem, že důchodcům roste dynamicky životní úroveň, když jim naopak relativně klesá ?

S přátelským pozdravem,

Vladimír Komárek, Ing.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na úpravu výše důchodu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 18. 10. 2018 20:25:37, zaregistrováno bylo dne: 19. 10. 2018 9:27:56 pod číslem jednacím: MPSV-2018/210705.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.