Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Lysická prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na splnění požadavků na učení v mateřšké školce

Čekáme, až si Tereza Lysická přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tereza Lysická

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den,
Mám dotaz, co konkrétně, jaký typ školy, musí být vystudováno, když bych chtěla pracovat v mateřské školce. VŠ, VOŠ, Střední škola pedagogická, kurz, něco si dodělat? Mám vystudováno VŠ – Pedagogickou obor – N7504 Učitelství výchovy ke zdraví pro 2 st. ZŠ a Učitelství základu společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2 st. ZŠ, titul Mgr., tak by mě zajímalo, jestli by se mi něco uznalo, kdybych si to chtěla dostudovat, a tím pádem by se mi studium nějak zkrátilo. Nebo co si teda dodělat, co pro to udělat.

S přátelským pozdravem,

Tereza Lysická

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na
splnění požadavků na učení v mateřšké školce', zaslané '12.06.2020
11:25:41' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXKRMF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

způsoby získání kvalifikace učitele MŠ jsou uvedeny v § 6 zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
v platném znění. Kvalifikaci učitele MŠ získáte např. zkráceným studiem
Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední pedagogické škole, studiem
na  VŠ v bc. studijním programu zaměřeném na Speciální pedagogiku (kterým
získáte také kvalifikaci učitele MŠ speciální). 

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Lysická prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.