Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Volhejnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na smluvní vztah

Čekáme, až si Jana Volhejnová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Státní pozemkový úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí kopií platných i zneplatněných anonymizovaných smluv se subjektem IČ: 26476908, existují-lí, a o sdělení případné dlužné částky za tímto subjektem. Zejména ve vztahu ke katastrálnímu území Sedloňov v Orlických horách, okr. Rychnov n. Kn., pozemek č. 3889 na LV 10002 a dále pozemek č. 3888 na témže LV.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

E-PODATELNA, Státní pozemkový úřad

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na smluvní vztah“ bylo doručeno 28.02.2019 10:12:07 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 083739/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Státní pozemkový úřad vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls,xlsx,pdf,doc,docx,png,tiff,tif,jpg,jpeg,zfo,dgn,shp,txt,xml s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Statni pozemkovy urad, Státní pozemkový úřad

2 přílohy

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Státní pozemkový úřad vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3

Severová Kateřina Mgr., Státní pozemkový úřad

3 přílohy

Vážení,

 

v příloze naleznete odpověď na Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím doručenou Státnímu pozemkovému úřadu dne
28. 2. 2019 pod číslem jednacím SPU 083739/2019.

 

S přáním hezkého dne,

 

Mgr. Kateřina Severová

Odborný rada

oddělení trestněprávní agendy,

stížností a žádostí podle z.č. 106/1999 Sb.

Odbor zastupování státu a legislativy

 

Státní pozemkový úřad

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

tel.:     +420 729 922 225

e-mail: [1][emailová adresa]

 

[2]Statni pozemkovy urad_logo

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Volhejnová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.