Dotaz na smluvní vztah

Dotaz byl úspěšný.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Lesy ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí kopií anonymizovaných smluv se subjektem IČ: 26476908, existují-lí, a o sdělení případné dlužné částky za tímto subjektem. Pravděpodobně se bude jednat o Katastr obce Sedloňov v Orlických horách, okr. Rychnov n.Kn.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Lesy České republiky, s. p., Lesy ČR, s.p.

1 příloha

Dobrý den,

potvrzujeme, že jsme dne 28. 2. 2019 převzali k řešení Vámi zaslanou
emailovou zprávu ze dne 28. 2. 2019 s uvedeným předmětem Žádost o
informace podle dotaz - Dotaz na smluvní vztah. Této zprávě bylo přiděleno
číslo podání LCR-099-CKDP/2019/0015358.

Seznam validací:

Validace podpisu emailu

- Emailová zpráva není podepsána elektronickým podpisem.

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn

Ředitelství Hradec Králové, Lesy ČR, s.p.

3 přílohy

Dobrý den.

Zasíláme Vám zprávu ve věci:

Volhejnová - žádost o informace podle dotaz - dotaz na smluvní vztah se
subjektem IČ 26476908 (Zuzana Property s.r.o.)

Číslo jednací: LCR099/14/000667/2019

Seznam příloh:

* Odpověď na žádost o informaci Volhejnová.pdf
* NS Zuzana Property s.r.o..pdf

S pozdravem

Lesy České republiky, s. p

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Tel.: +420 956 999 111

Fax: +420 495 262 391

E-mail: Instituce [Lesy ČR, s.p. vyžaduje e-mail]

Datová schránka: e8jcfsn