Dotaz na smluvní vztah

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Pozemkový fond České republiky měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Pozemkový fond České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o poskytnutí kopií anonymizovaných smluv se subjektem IČ: 26476908, existují-lí, a o sdělení případné dlužné částky za tímto subjektem.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

E-PODATELNA, Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na smluvní vztah“ bylo doručeno 28.02.2019 10:07:02 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 083742/2019.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Pozemkový fond České republiky vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls,xlsx,pdf,doc,docx,png,tiff,tif,jpg,jpeg,zfo,dgn,shp,txt,xml s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.