Dotaz na rozsudek Krajského soudu. č.j. 4 To 497/2016-257 ze dne 6.3.3017.

František Jánský vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Ústí nad Labem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Ústí nad Labem měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

František Jánský

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k tomu, že tento rozsudek se mě týká jako poškozeného v případě rozsudku OK soudu v Litoměřicích, tak bych si tento rozsudek rád přečetl.
Rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14.9.2017 má
č.j. 24 T 81/2017-423. Děkuji.

S přátelským pozdravem,

František Jánský

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na rozsudek
Krajského soudu. č.j. 4 To 497/2016-257 ze dne 6.3.3017." s evidenčním
číslem 82af75ac-62d0-40c2-a3c5-e043772eb771 a s běžným číslem 142544/2017
bylo doručeno dne 22.09.2017 13:39:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.