Povinný subjekt: Hlavní město Prah
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V dubnu tohoto roku náměstek primátora a radní se holedbaly jak před prázdninami vyhlásí soutěž na přestavbu dolíčku a na podzim že vyberou výtěžek v zhledem k tomu že nikde jsem se nedocetl že by byla soutěž vyhlášena tak by mě zajímalo jak chcete na podzim tohoto roku vyhlásit výtěžek soutěže a proč stále se přestavba odkládá když už je nejvyšší čas viz tribuna naproti pište která byla v takovém stavu že ji statik uzavřel než ji fanoušci ve svém volnu opravili

S přátelským pozdravem,

Skácel Roman

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.9.2023 00:29:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na přestavbu stadionu dolicek elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.9.2023 00:29:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na přestavbu stadionu dolicek",
bylo doručeno dne 9.9.2023 00:29:21 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1887482/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPMP82IV a značkou MHMP 1942897/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 18.9.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.