Dotaz na přestavbu stadionu dolicek

Roman vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Hlavní město Prah
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V dubnu tohoto roku náměstek primátora a radní se holedbaly jak před prázdninami vyhlásí soutěž na přestavbu dolíčku a na podzim že vyberou výtěžek v zhledem k tomu že nikde jsem se nedocetl že by byla soutěž vyhlášena tak by mě zajímalo jak chcete na podzim tohoto roku vyhlásit výtěžek soutěže a proč stále se přestavba odkládá když už je nejvyšší čas viz tribuna naproti pište která byla v takovém stavu že ji statik uzavřel než ji fanoušci ve svém volnu opravili

S přátelským pozdravem,

Skácel Roman

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 9.9.2023 00:29:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na přestavbu stadionu dolicek elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 9.9.2023 00:29:21 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o doručení podání na elektronickou podatelnu

Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy potvrzuje, že
Vaše podání označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na přestavbu stadionu dolicek",
bylo doručeno dne 9.9.2023 00:29:21 a zaevidováno pod číslem jednacím
MHMP 1887482/2023.

Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou,
neodpovídejte na ně.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení podání na elektronickou podatelnu není
potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů.

Hlavní město Praha

1 příloha

Hlavní město Praha,
Magistrát hlavního města Prahy

Vám zasílá v příloze této datové zprávy dokument/spis evidovaný pod jednoznačným identifikátorem MHMPXPMP82IV a značkou MHMP 1942897/2023.

Datum podání dokumentu/spisu: 18.9.2023.
Odesílatelem dokumentu je odbor HOM.