Dotaz na přeregistraci vozidel

RNDr. Bc. Jan Kunčar vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Ministerstvo dopravy.

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Stahuji svůj dotaz omylem zaslaný v režimu zákona 106 a prosím o jeho zodpovězení přímou odpovědí. Velice děkuji.

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX00ZUTOD Značka
: MD-3439/2021-150/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
150 Věc : převod vozidla - odpověď Věc podrobně : Datum podání :

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy
Dobrý den.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Ta ovšem neodpovídá na mnou položenou otázku (aspoň jsem to nepochopil). Potřebuji nikoliv citaci předpisů, ale jejich výklad - jako právní laik jim nerozumím. Zopakuji:

A. Jedna úřednice odmítla přeregistraci proto, že plná moc prodávajícího zmocňovala nabyvatele pouze k odhlášení vozidla. Údajně je třeba plné moci (předložila takto uzpůsobený formulář), která navíc:
1. zmocňuje k přihlášení vozidla;
2. svoluje k tomu, aby nabyvatel zmocnil třetí osobu k přeregistraci.

B. Jiná úřednice považuje předloženou plnou moc za dostatečnou, neboť
1. k přihlášení nabyvatel nepotřebuje zmocnění - jde o uplatnění zákona;
2. má-li nabyvatel právo, může jej ze zákona přenést na třetí osobu.

Můj dotaz zní: Který názor je v souladu s předpisy? Stačí mi odpověď A. nebo B.
S přátelským pozdravem,
RNDr. Bc. Jan Kunčar