Dotaz na přeregistraci vozidel

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Ministerstvo dopravy.

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Stahuji svůj dotaz omylem zaslaný v režimu zákona 106 a prosím o jeho zodpovězení přímou odpovědí. Velice děkuji.

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX00ZUTOD Značka
: MD-3439/2021-150/3 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
150 Věc : převod vozidla - odpověď Věc podrobně : Datum podání :

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy
Dobrý den.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Ta ovšem neodpovídá na mnou položenou otázku (aspoň jsem to nepochopil). Potřebuji nikoliv citaci předpisů, ale jejich výklad - jako právní laik jim nerozumím. Zopakuji:

A. Jedna úřednice odmítla přeregistraci proto, že plná moc prodávajícího zmocňovala nabyvatele pouze k odhlášení vozidla. Údajně je třeba plné moci (předložila takto uzpůsobený formulář), která navíc:
1. zmocňuje k přihlášení vozidla;
2. svoluje k tomu, aby nabyvatel zmocnil třetí osobu k přeregistraci.

B. Jiná úřednice považuje předloženou plnou moc za dostatečnou, neboť
1. k přihlášení nabyvatel nepotřebuje zmocnění - jde o uplatnění zákona;
2. má-li nabyvatel právo, může jej ze zákona přenést na třetí osobu.

Můj dotaz zní: Který názor je v souladu s předpisy? Stačí mi odpověď A. nebo B.
S přátelským pozdravem,
RNDr. Bc. Jan Kunčar