Dotaz na přeregistraci vozidel

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy
Vážená paní, vážený pane, dobrý den.
Vyřizoval jsem pro svého syna přepis vozidla. Měl jsem tyto doklady:
1. Technický průkaz a OTP.
2. Kupní smlouvu.
3. Ověřenou plnou moc prodávajícího, která zmocňuje nabyvatele k odhlášení vozidla.
4. Ověřenou plnou moc, která mne zmocnila konat všechny potřebné úkony jménem nabyvatele.
* * *
A. Dostavil jsem se na pověřený úřad. Žádost nebyla vyřízena s poukazem na to, že plná moc prodávajícího neobsahuje:

1. zmocnění k přihlášení vozidla;
2. povolení, že nabyvatel smí zmocnit další osobu k provedení úkonů spojených s registrací.
Byl mi vydán tiskopis plné moci, který tyto body obsahuje s tím, že jej musí znovu úředně ověřit prodejce.
* * * * *
B. Pracovnice jiného pověřeného úřadu namítá, že mnou předložené doklady jsou dostatečné, neboť:
1. prodejce nemůže nabyvatele zmocnit k zápisu vozidla do registru - toto jeho právo vyplývá ze zákona.
2. prodejce nemůže omezit ani povolit ve své plné moci právo nabyvatele zmocnit další osobu.
* * * * *
Můj dotaz zní: která varianta odpovídá zákonné úpravě? Velice děkuji za Vaši odpověď.
--
S přátelským pozdravem RNDr. Bc. Jan Kunčar,
Lázeňská 444/3
282 01 Český Brod
tel. 720 196 394,, mail [email address]

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX0101CQV Značka
: MD-3439/2021-150/5 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
150 Věc : Odpověď - převod vozidla Věc podrobně : Datum podání :