Dotaz na přeregistraci vozidel

RNDr. Bc. Jan Kunčar vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo dopravy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Ministerstvo dopravy neměli požadované informace.

RNDr. Bc. Jan Kunčar

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy
Vážená paní, vážený pane, dobrý den.
Vyřizoval jsem pro svého syna přepis vozidla. Měl jsem tyto doklady:
1. Technický průkaz a OTP.
2. Kupní smlouvu.
3. Ověřenou plnou moc prodávajícího, která zmocňuje nabyvatele k odhlášení vozidla.
4. Ověřenou plnou moc, která mne zmocnila konat všechny potřebné úkony jménem nabyvatele.
* * *
A. Dostavil jsem se na pověřený úřad. Žádost nebyla vyřízena s poukazem na to, že plná moc prodávajícího neobsahuje:

1. zmocnění k přihlášení vozidla;
2. povolení, že nabyvatel smí zmocnit další osobu k provedení úkonů spojených s registrací.
Byl mi vydán tiskopis plné moci, který tyto body obsahuje s tím, že jej musí znovu úředně ověřit prodejce.
* * * * *
B. Pracovnice jiného pověřeného úřadu namítá, že mnou předložené doklady jsou dostatečné, neboť:
1. prodejce nemůže nabyvatele zmocnit k zápisu vozidla do registru - toto jeho právo vyplývá ze zákona.
2. prodejce nemůže omezit ani povolit ve své plné moci právo nabyvatele zmocnit další osobu.
* * * * *
Můj dotaz zní: která varianta odpovídá zákonné úpravě? Velice děkuji za Vaši odpověď.
--
S přátelským pozdravem RNDr. Bc. Jan Kunčar,
Lázeňská 444/3
282 01 Český Brod
tel. 720 196 394,, mail [email address]

Ministerstvo dopravy

1 příloha

------------------------------------------------ PID : MDCRX0101CQV Značka
: MD-3439/2021-150/5 Skupina : Dokument
------------------------------------------------ Odesílatel : Vlastní -
150 Věc : Odpověď - převod vozidla Věc podrobně : Datum podání :