Dotaz na poskytnutí anonymizované kopie rozsudku 21C30/2012

Dotaz byl úspěšný.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím tímto o poskytnutí anonymizované kopie rozsudku sp. zn. 21C30/2012.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na poskytnutí
anonymizované kopie rozsudku 21C30/2012" s evidenčním číslem
26fdd751-6cf6-4da1-8186-eade0dc63ea8 a s běžným číslem 9649/2019 bylo
doručeno dne 13.02.2019 17:39:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1 [1]21/2/2019

Vážená paní,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď na Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn.  69Si 
93/2019.

 

Žádáme Vás o potvrzení doručení písemnosti na Vámi zvolenou e-mailovou
adresu uvedenou v žádosti ze dne 13. 2. 2019,  a to do 3 dnů od odeslání
písemnosti.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Andrea Suchanová v. r.

Vyšší soudní úřednice

 

Za správnost vyhotovení:

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/do...

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Informace pro všechny o.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji Vám přijetí Vaší odpovědi na mou žádost.

S pozdravem,

Jana Volhejnová