Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Komárek, Ing. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na porovnání výše starobních důchodů v poměru k vývoji platů a mezd v r. 2018 a 2019

Čekáme, až si Vladimír Komárek, Ing. přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vladimír Komárek, Ing.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

od 1.1.2018 pobírám starobní důchod (cca 4 měsíce byl předčasným).
Mám zato, že během roku 2018 nedošlo k žádnému navýšení starobních důchodů přiznaných během tohoto roku; zároveň však v průběhu roku docházelo k růstu platů a mezd.
Žádám Vás o informaci, o kolik procentuálně poklesly během roku 2018 starobní důchody ve srovnání k průměrným platům a mzdám v jednotlivých kvartálech (k 31.12.208 prosím použijte predikci růstu). Prosím data rozčlenit na důchody do 15,- tis Kč, do 20,-tis Kč, do 25,- tis Kč a do 30, tis Kč.
Dále žádám o informaci, jaká je predikce poměru poklesu starobních důchodů ve vztahu k platům a mzdám k 1.1.2018, to rovněž v uvedených limitech výše důchodů.
Dílčí data jsem dohledal z veřejných zdrojů (internet) a vyšlo mi, že v mém konkrétním případě by mi měl k 1.1.2018 vzrůst důchod o cca 5,1 %, nicméně platy a mzdy vzrostou k 31.12.2018 o cca 9,3%, relativně se tak moje životní úroveň ve vztahu k zaměstnancům sníží o cca 4,2%, což pokládám za fatální trend chudnutí důchodce, kdy za 16 let by toto tempo změn činilo cca 50% snížení důchodu ve vztahu k platům a mzdám. To při situaci, kdy navíc platy a mzdy rostou průběžně během kalendářního roku, kdežto důchody až v dalším období – což znamená vlastně ještě vyšší snižování příjmů důchodců. Pokládám takový vývoj za antisociální.
Veřejným zdrojům příliš nedůvěřuji, proto jsem se s žádostí obrátil přímo na Vás.

S přátelským pozdravem,

Vladimír Komárek, Ing.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na porovnání výše starobních důchodů v poměru k vývoji platů a mezd v r. 2018 a 2019" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 9. 11. 2018 17:27:55, zaregistrováno bylo dne: 9. 11. 2018 18:35:15 pod číslem jednacím: MPSV-2018/226331.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vladimír Komárek, Ing. prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.