Dotaz na platby VLS ČR, s. p., divize Mimoň společnosti Slaten s.r.o.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli VLS ČR, s. p., divize Mimoň, se sídlem Nádražní 115, 471 24 Mimoň proplatily počínaje dnem 1.1.2012 do 1.9.2015 včetně, nějaké faktury vystavené společností SLATEN s.r.o, Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00, IČO: 29008441.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny VLS ČR, s. p., divize Mimoň, sídlo: Nádražní 115, 471 24 Mimoň počínaje dnem 1.1.2012 do 1.9.2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Povinný subjekt: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 6.11.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Dotaz na platby VLS ČR, s. p., divize Mimoň společnosti Slaten s.r.o." nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Kšica Jiří JUDr., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pane Veselý,
k Vašemu dotazu sdělujeme, že v evidenci divize Mimoň nejsou v období 1. 1. 2012 až do 1. 9. 2015 evidovány žádné došlé faktury vystavené společností SLATEN s.r.o. IČO: 29008441.

S pozdravem
Jiří Kšica

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 5, 160 64  Praha 6
www.vls.cz

ukázat citované pasáže