Dotaz na platby Skalice u České Lípy společnosti Slaten s.r.o.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obec Skalice u České Lípy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Obec Skalice u České Lípy proplatila počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně, nějaké faktury vystavené společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha–Břevnov, 169 00, IČO: 29008441.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné
podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených
společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169
00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Obcí Skalice u České Lípy počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Kubátová Lenka, Obec Skalice u České Lípy

Dobrý den,

na základě Vašeho požadavku Vám sděluji, že obec Skalice u České Lípy
neeviduje a tudíž ani neproplácela  v období od 1.1.2012 do 1.5.2015 žádné
faktury vystavené společností SLATEN s.r.o., IČO 29008441.

 

Lenka Kubátová

Účetní obce Skalice u České Lípy

 

From: Obec Skalice u České Lípy [mailto:Instituce [Obec Skalice u České Lípy vyžaduje e-mail]]
Sent: Wednesday, October 07, 2015 4:25 PM
To: kub >> Lenka Kubátová
Subject: Fwd: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na platby Skalice u
České Lípy společnosti Slaten s.r.o.

 

 

-------- Přeposlaná zpráva --------

Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na platby Skalice u České
Lípy společnosti Slaten s.r.o.
Datum: Mon, 05 Oct 2015 20:17:14 +0200
Od: Vít Veselý [1]<[FOI #4547 e-mail] ??>
Komu: dotaz dotazy vznesené na instituci Obec Skalice u České Lípy
[2]<Instituce [Obec Skalice u České Lípy vyžaduje e-mail]>

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Obec Skalice u České Lípy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Vít Veselý

# Datum narození:  1966-07-02

# Adresa: Vít Veselý

# Adresa: Kuřívody 503

# Adresa: 471 24 Ralsko

===================================================================

 

Povinný subjekt: Obec Skalice u České Lípy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážení,

 

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Obec Skalice u České Lípy proplatila počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně, nějaké faktury vystavené společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha–Břevnov, 169 00, IČO: 29008441.

 

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné

podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených

společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169

00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Obcí Skalice u České Lípy počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně.

 

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

 

Informaci poskytněte elektronicky na email: [3][FOI #4547 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách [4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

 

Upozornění provozovatele služby:

S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

 

Datum podání:

 

<time datetime="2015-10-05T20:17:14+02:00" title="2015-10-05 20:17:14 +0200"> 5/10/2015</time>

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]http://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4547 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Obec Skalice u České Lípy vyžaduje e-mail]
3. mailto:[FOI #4547 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://infoprovsechny.cz/help/officers