Dotaz na platby Města Stráž pod Ralskem společnosti Slaten s.r.o.

Vít Veselý vznesl tento dotaz dotaz na Město Stráž pod Ralskem

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Stráž pod Ralskem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Město Stráž pod Ralskem proplatilo počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně, nějaké faktury vystavené společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169 00, IČO: 29008441.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií listinné
podoby všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených
společností SLATEN s.r.o., Slavníkova 2357/9, Praha –Břevnov, 169
00, IČO: 29008441, které byly doručeny a následně proplaceny Městem
Stráž pod Ralskem počínaje dnem 1.1.2012 do 1.5.2015 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Povinný subjekt: Město Stráž pod Ralskem

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 29.10.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se "Dotaz na platby Města Stráž pod Ralskem společnosti Slaten s.r.o." nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Bc. Miroslava Schlauchová, Město Stráž pod Ralskem

3 přílohy

Vážený pane Veselý,

v příloze zasíláme odpověď na Vaši žádost o informaci.

S pozdravem

Miroslava Schlauchová
sekretariát
Městský úřad Stráž pod Ralskem
tel.: 487 829 910
mobil: 723 065 663
e-mail: [email address]
 
Tímto e-mailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Stráž
pod Ralskem žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Stráž pod
Ralskem, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.
 

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Z důvodu poškozeného souboru v odpovědi na dotaz je kompletní odpověď ke stažení zde:
https://onedrive.live.com/redir?resid=48...