Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Město Ralsko proplatilo počínaje dnem 22.3.2017 do 10.9.2017 včetně, nějaké faktury vystavené společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957, které byly doručeny a následně proplaceny Městem Ralsko počínaje dnem 22.3.2017 do 10.9.2017 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Marcela Chovancová, Město Ralsko

Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 13.9. 2017 , č.j. MURA/2222/2017 Vám sdělujeme, že
město Ralsko neproplácelo žádné faktury, ani jiné finanční částky společnosti VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO 05966957 .
S přáním hezkého dne,
Marcela Chovancová

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Město Ralsko proplatilo počínaje dnem 22.3.2017 do 10.9.2017 včetně, nějaké faktury vystavené společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957, které byly doručeny a následně proplaceny Městem Ralsko počínaje dnem 22.3.2017 do 10.9.2017 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #6940 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

13/9/2017
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Tímto emailem odesílající neslibuje uzavřít ani neuzavírá za město Ralsko žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se města Ralsko , pokud bude uzavřena, musí mít výhradně listinnou formu.