Dotaz na platby Města Mimoň společnosti VARADI TRANS, s.r.o.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Mimoň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1, Žádám Vás o sdělení informace, jestli Město Mimoň proplatilo počínaje dnem 22.3.2017 do 20.9.2017 včetně, nějaké faktury vystavené společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957.

2, Pokud ANO, podle bodu 1., tak Vás žádám o zaslání kopií všech došlých faktur a jejich případných příloh vystavených společností VARADI TRANS, s.r.o., Hradčany 413, 471 24 Ralsko, IČO: 05966957, které byly doručeny a následně proplaceny Městem Mimoň počínaje dnem 22.3.2017 do 20.9.2017 včetně.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Vendulka Böhmova, Město Mimoň

1 příloha

 

 

 

Mgr. Vendula Böhmová

Referent správního odboru

 

Městský úřad Mimoň

Mírová 120

471 24  Mimoň III

Tel.: 487805036, 487805001

Fax.: 487805044

e-mail: [1][emailová adresa]

DS: ys8b5fe

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Vendulka Böhmova, Město Mimoň

1 příloha

 

 

 

Mgr. Vendula Böhmová

Referent správního odboru

 

Městský úřad Mimoň

Mírová 120

471 24  Mimoň III

Tel.: 487805036, 487805001

Fax.: 487805044

e-mail: [1][emailová adresa]

DS: ys8b5fe

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]