Jana Woznicová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Mám dotaz ohledně odchodu do duchodu. Vzala jsem si vdovce a ten má dvě dcery ročnik 1971 a 1975 které jsem vycovávala od roku 1980 březen kdy jsem se k nynějšímu manželi nastěhovala a v roce 1982 jsme se vzali. Budou mi počítány děti do důchodu? S manželem mám ještě syna 1983. Tak že jsem vychovala 3 děti k plnoletosti ve společné domácnosti. Moc děkuji za odpověď popřípadě datum kdy mám nárok na odchod do důchodu

S přátelským pozdravem,

Jana Woznicová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na odchod do důchodu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 22. 7. 2018 21:16:53, zaregistrováno bylo dne: 23. 7. 2018 10:06:16 pod číslem jednacím: MPSV-2018/146273.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2018/146273-710/1