Dotaz na nákup vakcíny VLA2001

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Milan Vorel

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), společnost zabývající se speciálními vakcínami, dne 23. 11. 2021 oznámila, že podepsala smlouvu o předběžném nákupu (APA) s Evropskou komisí (EC) během dvou let dodat až 60 milionů dávek své kandidátské inaktivované vakcíny COVID-19, VLA2001.

Dle zákona č 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o podání informace, kolik dávek objednalo ministerstvo zdravotnictví (nebo vláda ČR) pro naše občany pro rok 2022 a kdy je předpoklad dodání těchto vakcín očkujícím centrům v naší republice.

S přátelským pozdravem,

Ing. Milan Vorel
Ostrava

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.11.2021 13:14:20 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na nákup vakcíny VLA2001 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.11.2021 13:14:20 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
24.11.2021 13:28:22

Vaše zpráva ze dne: 24.11.2021 13:14:20
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na nákup vakcíny VLA2001
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IE0VA
Datum zaevidování: 24.11.2021 13:23:12

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
24.11.2021 13:28:22

Your message - dated 24.11.2021 13:14:20
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na nákup vakcíny VLA2001
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01IE0VA
Date of registration: 24.11.2021 13:23:12

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01IMKBA
značka: MZDR 42681/2021-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 09.12.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: odpoveď_042.pdf