Dotaz na město Kouřim

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jelikož tě byla odmítnuta moje diskuze na zastupitelstvu žádám město o informaci jaké Byly provedeny protipovodňové práce Kouřimi Kdy bude na náměstí a v okolních ulicích vybíráno parkovné Kdy bude opravená Hrnčířská ulice která je absolutně v dezolátním stavu a je téměř na náměstí kde chodíte denně do práce a z práce Děkuji za informaci

S přátelským pozdravem,

Klouda

Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 3071/2018 ze dne 16. 10. 2018

Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na město Kouřim

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 29. 11. 2018 Vám sdělujeme:

- diskuse Vám na zastupitelstvu města nebyla odmítnuta

- informace ohledně protipovodňových opatření v Kouřimi jsou průběžně
zveřejňovány na stránkách Kouřimského zpravodaje

- ve věci výběru parkovného není kompetentními orgány rozhodnuto

- ve věci opravy Hrnčířské ulice není kompetentními orgány rozhodnuto

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ivana Mičechová

kancelář starostky