Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na kvalifikovanost

Čekáme, až si Martina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, zda mám dostatečnou kvalifikaci, abych mohla na běžné základní škole vyučovat předmět speciálně pedagogické péče, který je zařazen formou intervence a také zda mohu vést reedukace (např. u žáků s SPU). Popřípadě jaké jsou mé kompetence, dle nové legislativy.
Mám vystudovaný obor NMgr. Speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z: pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky, surdopedie a logopedie.

S přátelským pozdravem,

Martina

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na
kvalifikovanost', zaslané '21.06.2017 06:10:03' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT7XJVVF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

přímo pro výuku předmětů speciálněpedagogické péče zákon o pedagogických
pracovnících nestanoví žádná pravidla.

Bližší informace k problematice předmětů speciálněpedagogické péče a
jejich zajištění můžete najít na webu Národního ústavu pro vzdělávání:
[1]http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

 

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky - 230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

Vážená paní, vážený pane,

 

obracím se na Vás s dotazem, zda mám dostatečnou kvalifikaci, abych mohla
na běžné základní škole vyučovat předmět speciálně pedagogické péče, který
je zařazen formou intervence a také zda mohu vést reedukace (např. u žáků
s SPU). Popřípadě jaké jsou mé kompetence, dle nové legislativy.

Mám vystudovaný obor NMgr. Speciální pedagogika se státní závěrečnou
zkouškou z: pedagogiky a psychologie, speciální pedagogiky, surdopedie a
logopedie.

 

S přátelským pozdravem,

 

Martina

 

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6815 e-mail] ??

 

References

Visible links
1. http://www.nuv.cz/t/pspp-cleneni

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Martina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.