Dotaz na kvalifikační předpoklady pro výkon funkce vedoucí OSPOD

Dotaz byl úspěšný.

Jana Volhejnová

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o informaci, jaké kvalifikační a profesní předpoklady a jaké vzdělání je standardně vyžadováno pro výkon funkce vedoucí OSPOD jednotlivých městských částí, kým je takový vedoucí jmenován, na základě čeho, na jak dlouhou dobu.

S přátelským pozdravem,

Jana Volhejnová

Machová Jana (MHMP, SCZ), Hlavní město Praha

2 přílohy

Vážená paní Volhejnová,

v příloze Vám posíláme odpověď na Vaši žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb. Týkající se kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce
vedoucí OSPOD.

S pozdravem

 

Mgr. Jana Machová

metodička sociálně-právní ochrany dětí

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Oddělení sociální péče

Charvátova 145/9, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 188

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/