Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství

Lenka Pálková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Pálková

Vážená paní Fridrichová,

Získala jsem na Vás kontakt od kolegyně, která si před časem ověřovala způsobilost k výkonu pedagogické činnosti právě u Vás. V případě, že se nejedná o Vaši kompetenci, budu ráda za postoupení dotazu někomu zodpovědnému, kdo má tyto odpovědi na starost.

Získala jsem vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu N 602 Hospodářská politika a správa ve studijním oboru 6202T010 Finance na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Souběžně jsem absolvovala program celoživotního vzdělávání – doplňující studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů na Fakultě humanitních studií.

V letošním roce jsem si doplnila vzdělání bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice oborem Sociální pedagogika ve na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (vzhledem k současné situaci nemám převzatý doklad o ukončení s číslem programu/oboru).

+ Chtěla bych vědět, kde všude ve školství se mohu uplatnit?
+ V případě, že bych měla zájem učit na základní škole, splňuji již nyní kvalifikaci pro výuku některých předmětů?
+ Pokud bych se rozhodla, že bych ráda učila na základní škole konkrétně matematiku, splňuji již nyní podmínky studium k rozšíření odborné kvalifikace, když je studium určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb? (např v Olomouci na Univerzitě Palackého na pedagogické fakultě je v rámci celoživotního vzdělávání nabízen dvouletý program - číslo programu D2PD39)

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.

S pozdravem

Ing. Lenka Pálková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Content-Type: multipart/mixed; boundary="30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541"

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: multipart/alternative; boundary="ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541"

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit


Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství', zaslané '11.11.2020 18:44:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXUQYE

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<html><body>
<p>Dobrý den,</p>

<p>elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství', zaslané '11.11.2020 18:44:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : <a href=\"http://www.adobe.com/products/acrobat/re...>http://www.adobe.com/products/acrobat/re...</a></p>

<p><b>Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXUQYE</b></p>

<p>Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.</p>

<p>Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy<br>
Karmelitská 529/5<br>
11812 Praha 1</p>
</body></html>

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541--

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: application/pdf
Content-ID: <Protokol vyhodnocení podání.pdf>
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="=?iso-8859-2?Q?Protokol=20vyhodnocen=ED=20pod=E1n=ED.pdf?="
Content-Length: 25811

JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlh
Qm94IFswIDAgNTk1LjI4MCA4NDEuODkwXQovVHJpbUJveCBbMC4wMDAgMC4wMDAgNTk1LjI4MCA4
NDEuODkwXQovUmVzb3VyY2VzIDIgMCBSCi9Hcm91cCA8PCAvVHlwZSAvR3JvdXAgL1MgL1RyYW5z
cGFyZW5jeSAvQ1MgL0RldmljZVJHQiA+PiAKL0NvbnRlbnRzIDQgMCBSPj4KZW5kb2JqCjQgMCBv
YmoKPDwvRmlsdGVyIC9GbGF0ZURlY29kZSAvTGVuZ3RoIDExNjk+PgpzdHJlYW0KeJytWM1u20YQ
Xl31CrnMsUXqNbnkkrs+9SetgaBAnVgIULQ9yJEcK5bkWrJV2EDzOn2uHHvIExQF+u3wR6slZVFq
YJBcDb+d/+HOmG4pllEUbdwX7/oRL4q7tloqE5FJY2ksXo/pkl6RopeA6SynP/rfDuj4B0VGKh3R
4JK+H/QLVhWn0/7x6XlM75b1FuAW/V9+o4hG9Ttmk1CcSR1VfG7J1yUqFSRy+wkbUiW1iijPrTS5
pcGI6AtxJhbiRtzhusY1FSRW4kFcYT0Sc9zfijGen0Af4+0YqDveMRcTvLsWfzOWxO+846PDfkmD
99CHXtXaVk9iHQ1rt77DiVDNWE15lkgVxxTrQvujOJGZrvy4a3Nq4bBDNyda2oMlKyXVwZIjI7Pt
kvttGbMr0nkKlmCtE6mTuIz0N4jPAhFciuET0awiOcQbh5mLh2Y8d8mPbS4jl2obCowbrIfiazGD
QjNQJBR4PEBUkksTGwQQWW0qUW96z8DuK2dN72cIG4kZKHdN9mUd7ePc2jhfYu9P5P4I5i1hCnFF
TGDgJVYLmDfkOqp8O+X1iOtuKB6xPsL1wvs95xhdoxaHQE/+6WHteEyYx4L532M1ZWfOYVtRoyvH
uTcsa9npsmqrxwNSyqWniRVyPZOqDulPsMJl1KdSE4T18/p4Q5rz5kQ85yy+hf1jtvBIGJHiL+PV
UFj29Vs8DdKrikLhtRV2uHdXLq+3pdwh3kHRagXvxPjG1ln4gn1yj/iTi2fv1wUeyzL0Wz+WnX2z
ISvGnyzvSkR8EX4ZccLeORFamAOEpYm0OqPMGmnrQJyJG2fMmHPdVZiL/424OtwYx99YU/KPmowi
mSMaOAwbn9LXp+HxMaPgSJjSeXhKzCC6CappNac2VENcuK1VXnDS+JiS5DHyQKEG7ahO5jXkBQeY
jylJHiMPFGrQjupkXkNecC76mJLkMfJAoQbtqE7mNeSVhMym0m5iKtKakQ8KNWhH7Wfek6nZTBat
lUzMJqqm1bzaUE2J4b7u6dlMmJqXhwq1aEd1s7FbijaTpubloUIt2lHdbOyWps3EqXl5qFCLdlQ3
G7ulakhb8/JRoRbtqG42bpuKwkkIO3O93ySU5Yp7mqqXWfWecbdY9FJPnmu7JplMW6lUvudIUHu3
3J3gmdr4s8wEaXnQuhJJq4P2HNbdiwvXpf6Ps3uD5RvxL3qcKTfdbsBwzbDn2P3FVIqjhtYdwtm6
g+J2eYzfFzzaXMGg99wGf+CWfM5DzRPjzjrMriU8rPOoArY+KVItdZ5vnBQlySssDxSGvh3VEBdu
a5VXEZJY2gBTkrwC9UA1rebUhmqIC7d1Ny+ktfOqaTWvbhLDfV2+Ll2/JChQa9ItX5Jq4iv+szIV
H3lCeygmAokXCs25FcfctMe4EwrzAm/cAPsXrpRXLuOXPClXFI3rAoym5b9gihGnqLw504pB8hGV
cM0j2gijIonvxGvxI55uGHpkzKxXcCgHStSwG5KI63dUjjEbQ8x9WNh+6XT1WpTIKMl3TUubYk54
rFEtw04kch52ItzjthniP06s/poKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL1Bh
Z2VzCi9LaWRzIFszIDAgUiBdCi9Db3VudCAxCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDU5NS4yODAgODQxLjg5
MF0KPj4KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9jYSAx
Ci9DQSAxCj4+CmVuZG9iago2IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL1R5cGUwCi9C
YXNlRm9udCAvTVBERkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1I
Ci9EZXNjZW5kYW50Rm9udHMgWzcgMCBSXQovVG9Vbmljb2RlIDggMCBSCj4+CmVuZG9iago3IDAg
b2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZB
QStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvIDkgMCBSCi9Gb250RGVzY3JpcHRv
ciAxMCAwIFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMjg2IDM2MCA0MTQgNzU0IDU3MiA4NTUgNzAyIDI0
NyAzNTEgMzUxIDQ1MCA3NTQgMjg2IDMyNSAyODYgMzAzIF0KIDQ4IDU3IDU3MiA1OCA1OSAzMDMg
NjAgNjIgNzU0IDYzIFsgNDc4IDkwMCA2MTUgNjE3IDYyOCA2OTMgNTY4IDUxOCA2OTcgNjc3IDI2
NSAyNjUgNTkwIDUwMSA3NzYgNjczIDcwOCA1NDIgNzA4IDYyNSA1NzEgNTQ5IDY1OSA2MTUgODkw
IDYxNiA1NDkgNjE2IDM1MSAzMDMgMzUxIDc1NCA0NTAgNDUwIDU1MSA1NzEgNDk1IDU3MSA1NTQg
MzE2IDU3MSA1NzAgMjUwIDI1MCA1MjEgMjUwIDg3NiA1NzAgNTUwIDU3MSA1NzEgMzcwIDQ2OSAz
NTMgNTcwIDUzMiA3MzYgNTMyIDUzMiA0NzIgNTcyIDMwMyA1NzIgNzU0IF0KIDE2MCBbIDI4NiAz
NjAgXQogMTYyIDE2NSA1NzIgMTY2IFsgMzAzIDQ1MCA0NTAgOTAwIDQyNCA1NTAgNzU0IDMyNSA5
MDAgNDUwIDQ1MCA3NTQgMzYwIDM2MCA0NTAgNTcyIDU3MiAyODYgNDUwIDM2MCA0MjQgNTUwIF0K
IDE4OCAxOTAgODcyIDE5MSAxOTEgNDc4IDE5MiAxOTcgNjE1IDE5OCBbIDg3NiA2MjggXQogMjAw
IDIwMyA1NjggMjA0IDIwNyAyNjUgMjA4IFsgNjk3IDY3MyBdCiAyMTAgMjE0IDcwOCAyMTUgWyA3
NTQgNzA4IF0KIDIxNyAyMjAgNjU5IDIyMSBbIDU0OSA1NDQgNTY3IF0KIDIyNCAyMjkgNTUxIDIz
MCBbIDg4MyA0OTUgXQogMjMyIDIzNSA1NTQgMjM2IDIzOSAyNTAgMjQwIFsgNTUwIDU3MCA1NTAg
NTUwIDU1MCA1NTAgNTUwIF0KIDI0NyBbIDc1NCA1NTAgXQogMjQ5IDI1MiA1NzAgMjUzIFsgNTMy
IDU3MSA1MzIgXQogMjY5IDI2OSA0OTUgMjgzIDI4MyA1NTQgMzQ1IDM0NSAzNzAgMzUzIDM1MyA0
NjkgMzY3IDM2NyA1NzAgMzgyIDM4MiA0NzIgXQovQ0lEVG9HSURNYXAgMTEgMCBSCj4+CmVuZG9i
ago4IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJl
c291cmNlIGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1Jl
Z2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFw
TmFtZSAvQWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVz
cGFjZXJhbmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UK
PDAwMDA+IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRk
aWN0IC9DTWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjkg
MCBvYmoKPDwvUmVnaXN0cnkgKEFkb2JlKQovT3JkZXJpbmcgKFVDUykKL1N1cHBsZW1lbnQgMAo+
PgplbmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRm9udERlc2NyaXB0b3IKL0ZvbnROYW1lIC9NUERG
QUErRGVqYVZ1U2Fuc0NvbmRlbnNlZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0Zv
bnRCQm94IFstOTE4IC00MTUgMTUxMyAxMTY3XQogL0ZsYWdzIDQKIC9Bc2NlbnQgOTI4CiAvRGVz
Y2VudCAtMjM2CiAvTGVhZGluZyAwCiAvSXRhbGljQW5nbGUgMAogL1N0ZW1WIDg3CiAvTWlzc2lu
Z1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDYgNiAzIDggNCAyIDIgND4g
Pj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxMiAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjExIDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDcKL0Zp
bHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c81jxQAEIDRL8Hd3eFwd3c53N3d/39NQ3Uk
u8VCQ95rJpORzNSIJjW5KU1tWtOb0cxmNbs5zW1e81vQwha1uCUtbVnLW9HKVrW6Na1tXevb0MY2
NdbmtrS1bW1vRzvb1e72tLd97e9ABzvU4Y50tGMd70QnO9XpznS2c53vQhe71OWuNN7VrnW9G93s
Vre7093udb8HPexRj3vS0571vBe97FWve9Pb3o36/B/e//WNw32YkH/8HT8Nmfs8pP5lQO3rkNl/
6duE/PuA3h8DN/0c+RYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID/zi8cMBb8CmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMTIgMCBv
YmoKPDwvTGVuZ3RoIDEyMTIzCi9GaWx0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlCi9MZW5ndGgxIDI2ODI0Cj4+
CnN0cmVhbQp4nO19CVxU1f74OffcO+BlERAxM/Uq4pIIKeJuiTAIyiabS2oMzLAoMDQzoGguueaK
pWKiuWVoaGZmaGm2aGmZbT7LMjM1M7Onvl76DJnD/3vOvcMMir6213u/z+fPeLnnnvM93/37Pd9z
uFMII4S80QxEUEZiSmiPUd2sh6DnR7jSswoMRf5f+7+JEI6Ca3xWiU1Bea37IiTsgGeaXZRT8GjP
kvEIifCMtuYYrEXIDT5IGgPPnjn5pdkHTu1tBc+5CLVWck0GI1o2PAOh9k/AeK9c6PDsLv0DnoEG
6pBbYJv0WY+e2+D5W8B/ON+cZdj9j5d8YAj60HcFhklF4mnxYYSClsOzUmgoMH0R/+Tn8LwLoYGL
isxWW93jaDRCWYPYeJHFVNTfDdCjrAzOAyaVeCkSoR0mrQIKbdQ7+RxlC34glYdOR9xFQRAvoMK6
j5G9Tu6Q0UVEimdStt6IBiGlrk7nT/1xhVsBPpeBcN3pOqT+EO1+n9a+D35jfhfRJbjfi3ygR0bT
0GZ0Bl1Ef0d27IVb4VHYgM14Wh3Do9xprO5c3d66mXVT6ibV5dWNrouv86lrQmvpZU7hTj8EKEtI
B9ZwR02AsgfyRF5g6abAiS/yQ82QP2qOAlALdA9qCfy1Al5bozaoLfDRDrVHgagDCkIdUSfUGXVB
96OuKBh1QyEoFD2AuqMeKAz1ROGoF+qN+qC+qB/qjwaggehB9BDoKQINRpEoCulRNBqCYlAsGoqG
oTgUjxJQIkpCw1EySkGpKA2loxFoJBoFNnsYjUFj0Tj0CMpABpSJspARmVA2ykG5KA+NRxNQPhML
h6M96Ah83kJVaA2uhKds6H4UetYLO9EcVAw9B/ARPF/oBn2V6Co6BpDz0BFSJSI8FPg+AvBfSAL6
GaeiXYCjL/bHfd10IhITxF1isrhHvCAeRb1Fq3hUzBCtOIxslNKlSrj6knfAT94DHe3Bp5EVvUYu
kjCyT4wSvdFpcpRUofNABfwLaJShTWgK8OKPzWi6MEVIhp5D0lFUAR8zjB/Fa/Ex4O41PAsdR08T
UYhBa/FxkOsIuo5mkVRhOhgxTMgG/g8BrqMwvwJZwajHsYyo0BX6gHuglcl/tybdpOP8cxVNB8qp
aJNuj87fLRCoMI1V4gP4R90ytB4dI2PIo+QkniMGilvEGFSmaoBkoDLAXcHm6LJxKcjOPlMYdmGi
mIGr0EUxwy0TcL/DJAKau4RkkCgb7YNros4HZOqP55D5wCkbbY2Oug0VQ2E+YHCbClIjZCbhYEsz
jG9HO1E3Uo7KABOXV9dbug4z14hnQOYyvFi4jo6SKPC9bPEy6BrcFZUjtNtNJ4lEwChY8dkhBMUa
dwwaPlI5PKpdt+BbHhUfN2UHStrhVarsqatLGim2kkbtkO7bQYLcd4hBgWfuNHimW/CwpJHKDrs+
SsOqz4iCvpSR0GRP0A39+ig+xojukILgX2zGDiUrV1ngsyCw3wIfU79uzF0FiD4BoptA62FaTq5L
m6ANGbKZbzvfoHa+7caQVbUfCh/Ye9JyN+8bP1l0XdgsHACeflQ6DrBNILuFNQ/0DfMlgQQH7N69
2++pZpRKx+2P0tXYBHhfIlXCOg4LeLFvIGAO9MVDV+G/Pw1Qx4Wu7AK4JZD3HpP2A1xbgGtH2nng
ds3CSLvm7fgV2Ixf4e34RbbTmmHYbeBYrHtk6Vjckh4citvS/WOXjqG/jH1yHP0WD4yjX2P9GDKH
7iTzqAGvo4YKunMVzcRr2bUKJ1TgdSwPraLHSK3OH7JKZ8geCAeSENwpvA1u4RuCw3v26h0e1hwe
mkOnbxvc3F/nRny94R7QwvdBGO8omEfjR15/ZMw+46FXDu4ZnfLMsGHPpHzw1tE3R+cVmI5YbGZ6
DHcTunXbNSgC48MdtpU/u8/70vdi21Yv3h8i0rTAXWueP9AUsnGF1/iR6RnHaaJv4eiRuZAbTXXn
dBaIFg/IgYGQ58KAt/Y6IBzWoxfQ7dQjAJgJbN8ReHTtDwrDgc1cxqQBCaNGJcSPGhW/ZMvzi5du
3lJ7OX7UyITEUaOF00trdy+9r+z558vKKjcLTy6fPXPFipmzVkz/au/ekyf37jspGFbMnL18+ezH
y6f/8k+d18m9r395ct9rX4GtbHXnJBPw1gSyLcJcHUC9dxP8IO4dphPcmgV28saB7RHTH9diWI8A
psJAzih+MznujaVp5RF0I34vfIC0xWNcys1zj4/9sOQE/bF0Utduh58btiIuYcmD40rCSeDwDSOf
evuhQUKZ/caoI5bZlE6j55aNGoGbfT7jTNZDUwdsfKdDh+rQ7uaRYTksATN/w8O4v3FvA09T3YyN
raU/CQN0frDSIKwTmvv7tQjsKIT39OstDCgtLpm09Im5c5/Q+X1HH7xwgfY/fwm/+81pfPBHntjR
MpjbXZ3bLCzAr7m/4BbYyy+8p7B86by5c+ctnVhSovP7kQ44/Q3td+k8fufCBfw2m9dLGEqyQFe+
8OCF3YKAJ6lTN9xbgpgJIln0dRwZTj/Npp/0xJH09Z44NBuHiKffPpB5hM7DpUcyD7yddQSX0nlH
ANcBiJFoSQSfANkgKlg0hbfzJUn4GvVYSWV8XRLtx6rsx4RuVUI3le8ldX64HFHwKNQ7rDnE0In9
y21D6Tb6Jh7Exkfj08IgYRbTVzNAORqfp62EWZv43Hfg1yyYS/jcwHf276eU9aO6wUKBpmPwN/y3
VTQY1PxLAfhGad05SFeq34LHCr4+fmE9/Hx9hE78dyDvEYYuWrJk0WL4OXv58lm4pCR6lH4A11FA
GIZ74rD11Ern0nnUihfjUjwZLwa670PAXgK6MvDTzlcKDwpjWjiPu9B9eHA17lJbUyVaY/bE1Byv
4vzPA/hTwAvUPUEAGA71AA9a8EO38AdxGI8TN52AM4XJtVtzcHbICH15adr+/MI3Ej+58WByi39U
VVVNxE/2K1gZO7F8cOQH3Xt8//aY54pa00sc/yKQVQD8nVm1BlEgQsyx3KGGYlccrjYakBN+nLmM
XqlNezkjblfm1pcrV6x5dm7ZsvnDqnJyXkn66KcZJKjtwaWnfgoKOtC9R3nZ7BWVE4usUzp03KUo
n+x8bKuataGGFENADwLzxiaQLMN8WRJm3iC8SsPxkQfOv/HGK/YNUlDtOXK0NmwLXY8zDjj84Rz5
Gea2Vu3ty/hCzf1RA9YZx4eE9+1fdU7sfAa70Z+up704bvgLGWuqq9fEPgnhVUWfatqUXv7hH/Sa
ohzp/kD1mjXVHToy3maATtpx+3domLGa8QQgEEaQhQ/3BNSuR4CQMbmsbPKUsrLLUYuidu33Cl+f
ceTStQ8uXschqC5qEen/2sYNe/du2PiaULqnQ0f6E70yYiy9cuk7+gN3jUz8XBuQayXY+gbIpeNy
gVO2W0ky6D2v4/ftU6Tj6TWPS1153TkV+GvB+Qvk+d41dzpyFfMKnuzVHNrMAQBqEYbOXL58JmRK
erh45vnD73070zZr2ZWvv76yPGJmSfHs2cUlM4V3KubNq1g9d15FurJzxssff/zyjJ1K+3fLvvj+
+y/K3sUG28yZNrjUPCr6Ay/3MF315tr3a8YyJ0tKPGqYWbCDNjD6vp6rqOd6w/uXrh25eJ0eq9Mv
wm1AeVNAiW1BP5Bk/NLH4KaXvsMBPITW0YfbCCsdOuT+cwLkLhcD1TW5N1+/mwee2L+fxbcYSDkM
zxscpgnLeByGZ4/9LH8AlP2L+hxyAI2TosVKpvsmQnMcjiV97SNkw81p4kxylT5Jl1XjTyrxJxzv
AZwhRZONWp0BHsg+B8SZDPjmNLJxy1U1dl1wNgvHDCkHIuvI1WoaWklDq3EBwzcbjJoMOiRMh6wW
aRYIJnsI3x7oTWGlcoPFCmfs3v3StrDhw8NCSgxDNoxM2z6m8r2I4YldA90kHaX4yQrTzPRR4eO6
jyqMjtzXt8/b6+Lmp6eHhrdsPqCnGn+ldI3uZWkj+FAcsOriHZgZr6O24IWHqSVCp44dGB/qgsMj
rHcLHaSKDp3UxadXh7AeIgw090FuwvYZZvP0mYUFM/APvRaOXf3W2xVjF4U/PmtF377j6D/Xmj9I
X7w+N3PcL4tt34wb/ij91/xKesJqnTT5URvuXrUfDzFHDqFna4WWZc9uWrLouU00Jj72l8OHa4bF
zbIrAadfmrAvadbCiEHZ9JW31tEfxucWjBhuNuTMmjoVx75ejYdOnT5v+/rM76bQX+jHOpDTG/LM
1zzPQMbFpB1L9gTqMKHkX/gK3fCRgF6fYt84+U3J296SbK/piqfTx1mMwX5XLIR57rDqKXytUhVU
3whq5xpk7fAEHLhs8eJl9BT2mjNr1hw6EH/88Rlr0bzl187SNsJ79lPzFi6aI2TTB82WR4sq33xp
/kZ/5cjTh78EP8mBGNoE9m8JdNQMw1ecXr2bgy0UpKYY8dkxHxd/d+3ad8Ufj3nksxL6IZQe43CP
SZ9JmccfGUcP0RP0C3po3CPHYmLwOpyDc/G6ISA1yCG11eQAKcJUdEHt+L0LxhNO4gBMqJ3+QM24
GM/DBeDsU+hCKfTmRHwPDsHBuEUlXUlnQNFSDrwyvbQAfB5a7tWuV8hwu0mYYZ8hbKtdy3JrdJX9
XJUKT14D+CYu8IGvENG+U2huv1TNQGOq7L15vDA9UNAD5PUgXhW4iN/CVTFiLP0cn8qjS+k79Bmc
hfvP+rvRdG7q9Rs3rhtWHsdPVtqnp6ThVbgAF+JVMdGfP5IB6vqEfko/DEKaDNWaDLD8QhXDS/pX
qoXl1dX2fBiyrxGMNV2FQ/a+GjyeoNYKAA9wAFHTla9FdetpNh9TcfnotBXzlepXP9D3Kc0CQKi6
fq4qf1uj+4269gMsDmsCKZ6TffgHUN77V+xTGOn5wkR7TO054SN7d01/v8AcSeUVNF0tLKndB3hZ
gcDHpVkw7sn0C+soqxc5VtwUj8AjcdOX6HPV9Lkd0vFad3KjpqvUthaJqOaMQw/bNduEYaYGNvGa
kLrjmn0bzLjZVjxT01U8c7OtmjPAPlJUo3WRaiX+W/js3YsX3333++/fxa1wMt1Oz8PnBZwixdE9
0PqO7sEx+F4Yi9lEH6ZrWW7Hm2AFhDUQqf4qtuT+2oz7a4Ng6wr84QnfTl+4cDqoveLshQtnv62W
Qu0fPTVv7lOV506eOmvfwvikNzQ+WzfksxXmVb2TW6Ge275XTh5q07apyitwB7zvu53lmo/oqSuC
gJ/DBsYwF6CWLtH4/gD4bsYqNaikWjRju7CufLfIea+XhfToX9jn1YPbBk/Nf7caV1w4W2w//O3s
uXNnC/sClk6juXh6eaZ9vnT8sxOLXxMS7ZfnQTZR6x5WlwaDXJ0ceYItp20bKdtCsaMMIF/m7Elb
sWFCecEHb9Gb9ozPrea/5ayumryw8INXbn71yEFp0zu9e80oyTK1bdn1i+ovvnkg9GN99BPTCh9r
e0+3N7e++21H5uM1IFs+yAarHdFKdkksooHVNBDit+a4pMYCWg/8PQdwvtxX1TUFvIpVAMh3/e5n
XnxxzW5QVx2tBW8svnrs2FWysHYM/Yp+hu/HHVQcjnwNa2Y7FiFhWGhqr9uPq/DW12EHcPxmC/Gi
FntoIEK6c5rvM1AGHQhBNXAPWOveD8Bg9+6hLzL/O/MtzPQTL7MLYsCn5irf17jmAT6fzca2AzgB
Jx2gSfjoASg+Zh3E32jb/LDaG8IU+xzSWo39Wpg/nvsqIpw4aEY8iG3YcpB2YKFcIWTX/mTvKxxS
+U0G+DX1uRCzch63yxXb1r5Ism/uJsNrD0rHK26aqyrEJ5Fjr3cf7OvVKoNVL+3W4mknTtCZOv+y
X2rLbtnHNAPeV/GNDNvH6JZxHC/zPZ+/enLRDtbzwHChO535+ec6/xtfl+nEMlankC2wJ+M611RA
xuCLr1Abtb2CL4Icx/BCWsx2Y7juMm1NttFtfN8E/JNttYPptrIyTmuVeFWI1WXzsWaBGA+lC+hJ
XTZdgEt4/iiEuv2AOAXyX5BL1ToQ9wamHFVH/4Y1jzDpvdU244LKyso+z09ZXX3u7PflT6Rvint4
6/CTJ4Sw7CmZ1i92dYmzP16VbXhr4+tv+k1fGBJS1alTLae3GfwxBGT34DHpqD+BJOYFPN/KdezE
FEseL581u7x89qxy+9Ge68x7zp/fY17Xc/NmIfTIhQtH4BKSjQa6j96Azz6DcQsgBXlNIM9skKel
azw61u32LMmwCJwVvThm486dG2MWR+tXpHxLf4bCNv4pMXxb167njh4917VrVYcOwJA39sP9Ajnf
DO8lIOHD+WZ5matHzWMBrsUa0VdW9lxXtPv8+d1F6ygCIVauBCFItTDulx+3GA04CrvDJ8pAm2uC
aPhFT+DbH7XiVlQLOhem/dy4NG6ip13n8eqmjJdHjtqb8RO9gD3OHfl7pbB88sLNnsK40fsP9ey5
/f5g3AfLuBls/U8dXLlr+1rV1+8HQttABpbFmwOu1ljNHIHhYSwzCdvWjtZjX3qlct26NVU6/1VJ
uVlltaHkk7KEvVs5jzSdXAIePfjO1MV2LVSrqbluIHZRDFSrRL9i7pzly+fMXVF5/scRq2Njlwx9
dmPY+qLXzp59rWh9WKUw8PBXXx0+9NVXl+hZerF1m5eD73/9jYezMnE/TLCI+2VmsZplM8Tzzxrv
wLJK3JedEHKfJD9XFpnnrt68uf+G8S+8LGyyjxHWrlu7f5N9ns7fvtZkvML4fwHmpgIOdY/AKgyo
67c/Bz9ixs31Ov+LSKj7mqZzGA/UVM2YjupBhX3q2YeCx+n5hEWfvbnGsErX+SLXLfAndoR5DeuI
zZvx5b/ZLwrdTlC0Wedfm4fP2X+2bxMC7adgjpMfzg1wovP/RTsXAny6HNB1e3hQdxquUjvFb66K
v/+hbcVrt27OHj+jvDJnwvQVmzf3XVtQWEHmP1Zy7SxTxoY1TBnC2o2r33jWPk/M2J6T+Rhy6BXo
3KbX5v9Gr4CCq1XzXcL9osWtp4kuZzM956yumDunomLOiX/968QX166R0xfee+/C94cPXVxDD9Mf
6d/pIdwXfNYf92F5gqaLIYCTx1tQPUNagmiQOBI2b67PD7jOkTS22Lfr5CqXDIEv1YdbA1++r5G9
ltN7Wf3lCGGhZ31c96ysrM9D9u0uQW2s+uW6plfhOuBnFb6ahpxKbSFcv29wp8XlwPeWib73tyS7
/HyP7LfvBJVmZ0kSt38W5Btm/0bqCt2d6ooHolcOn/LYqDl9Xlr+9dvDdxjG7BxRPO3hir4V899/
dcxG8aHtnTunpg6Kbed9/6r5a6oDA/eHh48aPiwpqGmHFTPXbmvD6XYHvjdLa1V/YOnBP6A/SxYd
w1ma8MXJOI1ujczZuvWNp0pLpbX07TL7+vkJFes+FTLK8INqTboGeL/Ifcqfnfm7lB3amoKfea7I
PG91ZeWAdeNf2IXX49eESrth3br9m4QpN9dvy866SrZotYCnmMH36moh0ftF3B/330HnnhEzalPJ
tpvrGc/xUG+vBDhec7TC7B8O9MCB8ZUffXjgow8r6Y0DX3x5AGaUk/HsurmelNeOV+MsHGi4wVwP
dsYQyJdaIEV+psvw9AP0JP3yAH6CrjqIPbCHmGE/bX8L76ExwlAhgD6K2TrdC/yU8QjZQvLGaq54
CPO6RxgePadotiEqLqQNzVUZzz08uSJmbqqYULuc5HP6iRB/pTC/Qf2RTfzsTwmFtZ8LZvsWMWNL
7cllW0gQh/+O7iQvQs6A0kxiZhmIHSeC0OrVX8vrfA/cmrk12d7nm6cNM3r3fjzj6W/6DJwen5xl
HB4/ff/S5aeurLSVWVdcPbWsbOTiG88sadlqyZobi0cCjR9oazxL17r+rHvWKl3rG6yiaki/hUa0
dwiu5yKAEXVy0RV/99C0+OFGIDntob7frDRM79NnumHlN333p5fdWLOkVcslz9xYMqJs2amrK6xl
tpVXTi3nZzT4mBRNuvOdAl8BO3Vkn/oKpEUA+wB1ST9uw8isWbKk81qUmlQx6pENI7LmuEtuXgvT
4p8m3XcmRvUXBSI9GJ+yM1E/gDfjwD+T6wYSPd+LPOj4O0MLfqTSzBFpgF/9q8xt8aaFW/3fH3Ba
395Tz/Tp8/ieYTPCRhhevcdzf0lKap+ee9ZELExMmNNzTPahgLesKcnh4bvKIxaQLSGjQ+LmzOv2
cMiwJ4Rlmzp1Shoy2trUfWKFafSi8J4Fg5Zsad0aelPjsqd4T1qV/XBZ9+Ai/cx1oIm6OrVW02X7
dURRCPnqUMFQxPt57cD7YxDygf6pav/jEIzdddk+nVBBXU+E/HSokPdzn+XwY1T4tHo8ZDbvj+b9
5imu+A0qfl83ZEZz6m4idYytHxKfk8Z5Mt+j9vP8xfvT+Zwi8rr6J3oY4/lB9z6MjeRzHi06yPt5
LPA5Y524EMbx4mXBrtWwENnC0JfpyQVQwz7hWNMh17C//PNVtBkso8lsPYdOtsbC3B9hro6dNIW1
6B1G8IKvpm7cOPWUeBlPunaNPsFzlr2FOKUuncO51UO62X9WQaMdsFae3z4TzwgH3XTaeueyFPV2
HO2yKjk9qW//hIT+fZMKynJyy8pyc8qknx8aOWJQxIiRg6zr11ut69bxdxmEEXLajOc+eqTpgGuo
rTvX0YcPfb7Vcb+xuXa7571N0pCC3Ovfc4B5bgUUvMJz2o3NNec8773trQiLmIwe5qJVwRUL11kc
QBLRSzp3tERcjlbpPkcm6RlkwzXoJeEjtBauZWQV6gXjBwB+ibAKjYb7O0IBZMjlqBSu9+GaB9ci
uEbDxfDMgGslXFPhsgHsCbiWMByOi3yKZruFwfwfkbd4Fe2S3FCOtBDtEhfB1QGel8PzeLRLaMuu
ug3iHuiHvbuuF4xlwlWFcsQR6h2Wxl3iU4DLVHdT0qP1DKdbGzRQvIx6QZ8d7slcFnaE+xF6mdNf
VXcZ5Fol5qFCmLuZXEMmuJvEQmQSnkD38/ZStFlA6AUB1Z0Wu6ptN4I2s34xh8NvZnDCNZj/JsoS
PkXdYWyNOBj1ks6heLiHszY5hBJBD98B/R/YXaWPkjltRg+hxzncNY2+ho/hYnPJKhzPaMMc8Gv7
PXD/DEwYoH2C0SD0GDqMA7ARW/BSvA1/in/EtYIsBAgdhGRhvFAhfCb8TDqQDGIjr5HrorvYRuwp
xohjxHJJljpKY6QF0k7pfekbnb8uWNdPl6Qbr5use1q3Q3fWTXR70K3IbZvbm25n3W643+Pexz3J
Pdd9svsC9zXuO93fdP+4iXuTPk2MTZY3ebfJd3IHOVoeKdvkJfIa+WP5J4/7POI8HvNY43HCo8az
jWcPzyTPIs+lnls8v/T83uter6FelV47vfZ7ve/1mddZr6tetd6yd4B3e+8HvAd5p3qP916q+jSy
kFTUFeXCSi5A5beKebzYHPrdWXSje6HAcPj507iH1saoOf6X1haQKLTQ2gQ1F2K0tgjtBVpbQp7C
a1pbh5oJV7S2O/IlnbS2B2pNirW2l98znT/S2t6oZ//PtbYP8hjQQWv7oiYDotjbTyKs4/gBTp21
Yc+Fj2htAbkLXlqboPuF+7S2CO1xWltC9wjrtbYOdRQOaW131J4Qre2B+pG+WtsrqB9ZprW9UW7/
Aq3tgwIGeGptX+Q34AEUCVm7CJUiC8rjbxfZIJ90RlmoC9x7oAfgEwatTIBQ0GCAsSErXBZkQgZU
AJ6noFhYPbJQCLQiUD58FJRcj8vKn0xwN8GcEvhtBEj5V1DtVU81FSiVAC32pkwhQDM+DDDnt1GM
gtZ4mJeOigEiC2ANHJuJzzBwiRTAUgi/iwAmE/DmAZwC881A3cDHYBcXaS4qteTl5NqUzlldlB4P
PBCmZJYqg/NsVpvFZCgIVmILs0KUiPx8JZlBWZVkk9VkKTEZQ+TbpvZiU1MNJQXjzYU5ymBD7h0m
RpnGG9KLlaxcQ2GOyaoYLCYlr1ApKs7Mz8tSjOYCQ14hcNZQxBQuIBMukiuOvUBWyNViBFAVYYqh
0KpEmguNpkKrCboHA6QZTYCG2Tzhz0D4xzGkcztaQftmbpseYE32th1KN1mseeZCpUdIWM+GhBxk
7kiE0bgjk9l8lupINs3NHcxlmwvBLjYwM+LOZgNX6YdC4WPUcJQAjhCYa4a7BdzHxPFZuKOFAF4T
zEG5NltRv9BQIyAtKQ6xmostWaZssyXHFFJoguFoFw4cjukIjttDkI0x6Uw8YEzgtmY0EWBZePw5
Ts8wDYGRUoDJ5TPzYKyIy2XjemVas/AZLCQZ1pJbNHmrHM6gLm4Q1HeSRoZPY7Kr7mGAlqvWbk8v
Mur2Bz7yr0pZf36ibNzeTpnzYETmLRvvYV5YwHU9AfrMYIF/xwuTLInjK+DYnIGWx3nK5WMmTa4c
TqVQs3qwZnfVWio11cdUfw/mfJm59Qv5/CItmFUKZsBq03wsT/MCA8ehalrWcNo4F7f6UxaHY36o
YndgsPFXZBmM6suO6GfWau/iJe255Qw8Q7C7lfOVBXMMmnwyj4Is8NACjsXGRxz6yYZWvhZJnet5
dFJg6Y7xbwP/Vb2fUXTqhPUU8agxAoUsPtvBjZFLYOO+lgmjNj6q0pDvQiFYi+Ys4KyYY1F1MpH7
QC7PSjZNMwW8z1UihwyWBl6pclvMdRjsYh3WLuD2VG0tu2QQK8wOvoMcwfVyhvIMonDMajyouPM0
rTa0/t2ldmhO5bao3qNtnC+n1zklmsj1UfCrKDiiIZtn9UJNQpMLRSP/zWgE8zvTxHiAyOL4VBiH
/Zgf52uZzWGhLG2tyqu3hxVWFhadqRp37DVwM88MThu45iKnBm7PBIUAb9OiwdoA1hErTo255gDX
eQqX2cA5l3lubuhrqjbUtcRwF3ua+SqoaLYv4Hdn/vg1trDxlYitrAZNopAGmrrbXKaTUm1tUakz
nWdzHo2aJ+VzP7XU96icMp0aXWzu6nWOFdTAV8Q8njPy+ZNcL5GRc8rsVeiijZwG66pKyZFDDdx7
VN910LhVP9Z/K5ODS1mTwOlhBm6jX89BQzq36qMx3oI1e+fzeXl3yOZyvXUsPM8aeF5x4nX0WOs9
0hEvt64eJi3PmbgUDkoTuVRGPr99I+th+3q5b50hw5hjtW3v4mVqzMTdsr5k8ng3u/BarMWBw09K
YDSvEY2Z0CSu50Itkovgo65eBp5RTfUzXO2u8uzokRuNlFye4RV+t2o8mrgn3clPHLmusdxt5CuB
WlO76qsxrcoumnO14e+NVSvPmo612hltjkhilUN+fe1h0WY0xFjEPXoC/M7RLKauh8yr5Pqs+p/M
VHeWKlOLEZu2HmbXayoG6TmdRJQAT4xOIjylohFQRybzsVjoU6COS4aRdHhiXzaK4naJ4CNsvD2P
xhHQZhgTURrHpeJIht8M9yjoYbgV/syehgF8AuBic/VoJKehB2wpwFkitBnueOiNg7teg2MzIqEn
DZ5ZewhiVahKj33lKZXHDpvHeFE5TYV+J9WGXMVyig7O4uEpGfDHaKPs61WxHB/jP5jXR6ydoPGp
ai6ZY2c6YpgZzkjgKI4/sd40uCcBXArXZwSXWeU2gcsQDeOqLHrOgWoJlaNI/jWuURyCfcErlWuB
UUrVIIO5HZk8UXw+ozqMQ6mcJWpWZm0nlhBNlyofTP/p9ZRTuPxx8FG4/Kn8K2TMNhGA34HX4TtD
OAbGt8y1kcbli+B6SOQUBnM4pkWmz7h6j0t2sUok1xezG+M8ilOK4BpJaVQSBzZX6zTmHXI9hSFc
Pj3XVByHTgE96gE+tr5H9cdYLmukpmsVp+r3qk/EuWg3ksvILDscqOo1n4rgumsoBbPTCM6/UwrV
AhHa70gXnTmtn6BZ18FPKqec2ohWRvBY1HOoCG7rlPoYiebxG69xnlbvYc4ckKb5Z2I9Zw3164gj
B9yvyR0qLgfthhaM4v4Up3GYUq8NFUK+C141d+lhXcvi+xxbfd5uuHK7Vo3OatS17gx2ybWulYCa
hYdw2IJb4Jy96m5JXbOcex3X2q2xHbZjd6zW8o6q11l9qLm7WDtVcla9Rl6fqzWgtb4qMfM60Fxf
mUzko841vUg7OzE32Ocxyga+9gfX03KsRU5cal1p4NUCo2ZtRJt3XqHk23aGRXy9V6lM5G2bVpkw
+Yo1WNY/+ZbdsOP853YbKI3awCFLY5WDq/4t3N5F2l4qj2uY1ZMhGl4LcuzLnDphGlDP3QpusbrT
+xi2fujWUwWmgxwXzo1c1zJSz/AYTZnnK8cZ13//1OnPPij/XzoPkhucB91aef3nzoPkRs+DlL/4
PEj+VedBDSv5LBeenGcdDshfd4La2AmL/F87V1JuO1eS//+5ksu5kvOE4f/muZLcYIX9750ryY3s
1v4XzpXkRs+VnBL9NedK8l3OC/6acyUZ/dZzJedfnf7McyVnvDU8V7rT6nvn0yV1f65WEv9rp0sy
ani61Pjpxl9zuiTfRbuKiwb/t0+ZZO5jt1czf/0pk/w/fMok33LK5Nzr/pWnTPK/PWVS/rJTJvk3
nDIp/7FTJpnrIB2wDuXcqtqOgPG/7uxIbtTm/62zI/m2syPlv3Z2JN/x7Mh5BvSfPzuSf8PZ0d3w
/mfPjhyZ9c4ryu0nPvLvOPFxPaX5M0985D904nP7nu33nfjILic+dzt3+DNOaGy34R+EnCcNMqfD
nkIQiuYvaLH349gbdvUv5SmdrSaTkmnKN0/sEqL8irfpQpQh+aVFuVYlr6DIbLGZjEq2xVygRFhM
JdpLYA4a/O29YvXtPVcysuyknm6yGBSVtfpXAOVud/2Rb39Z8Fe/Z6jcQjnPKhsUm8VgNBUYLBMU
c/atWGQ5yWQpyLPy9+nyrEquyWICWjkWQyGIHgyyg1gwDTRmyTEFKzazYigsVYpMFitMMGfaQGN5
oAKDkgVMywBpyzU59JSVZS4oAnAGYMsF7KBl9uKd0rk9V0n7LoDMqBisVnNWngHoyUZzVnGBqdBm
sDF+svPywUidGUY+QUkxZ9smgvrbd+GcWExFFrOxOMvE0RjzQLC8zGKbifEgN5gQDGbOyi82Mk4m
5tlyzcU2YKYgTyPEKFhUVQLaYivAM3GClQITk1rmDmLNDXahEcxohpotitUEdgDoPGBVE/8W0ow5
QFvEFG2TVdVxQhNzwbFum8DMkF1sKQSCJj7RaFas5mDFWpw53pRlYz1MvmxzPjgbEyjLXGjMY3JY
+8lyKqAzZJpLTFwC1Ys4A/VOUGi2gRmsai+zSpHTA9QxxZpryM+XM02a1oANiBJDAznNheAXFqXA
bDE1KrZiKy0yZRuAUIjKVMPRAkMpRAtMN+Zl5zFHM+TbwPWgAUgNRiOXXFUdC1CDBfgqzjdYZEbI
aLLm5RRyNnLUWIVJzEMNWYDEymY4+LHeSomhlIEAV5ghv3EE2hwHH05swF5hfqmS5+LmMhPHYmL/
DU4OyxpWpkhmF0d4mMDnTBY+aaLZYrQq7evjsD2j7RiQ27Owbc9VBpaJ0+Il0wSRxLAWgw2YTkrM
efWMmSbZIGIUQ1ERhJchM9/EBlTZATNryE6j5BpsSq7BChhNhQ10wrzO6d1GpbjQqDHsZFXmzKkS
3s2qVnM+i2puNmYkg5LPsgfEigOwyJA1wZADgkEcFppl5qq/zakakIKEBSya8rMZUzF6JToxIVVJ
SYxOHRGRrFdiU5Sk5MT02Ch9lNI+IgWe2wcrI2JTYxLTUhWASI5ISB2lJEYrEQmjlGGxCVHBin5k
UrI+JUVOTFZi45PiYvXQF5sQGZcWFZswRBkM8xISU5W42PjYVECamsinaqhi9SkMWbw+OTIGHiMG
x8bFpo4KlqNjUxMAJzCXrEQoSRHJqbGRaXERyUpSWnJSYooecEQB2oTYhOhkoKKP14MQgCgyMWlU
cuyQmNRgmJQKncFyanJElD4+InlYsALIEkHkZIWDhACXgEPRp7PJKTERcXHK4NjUlNRkfUQ8g2Xa
GZKQGK+XoxPTEqIiUmMTE5TBehAlYnCcXuUNRImMi4iND1aiIuIjhjBxHEQYmCqOUx0ymzBEn6BP
jogLVlKS9JGxrAF6jE3WR6ZySNA9aCKOsxuZmJCiH54GHQDnIBEsj4jRcxIgQAT8i+SccfETQFyG
JzUxObWelRGxKfpgJSI5NoVZJDo5Edhl9kyM5h6QBvpkxkvQ+GU2Yn23ewdAsdmagFH6iDhAmMLY
gA65ASx4l35SlqnIxnxbC241NfI0qubOYO61ahIAFx5SCIGr9vEmLEsQWXzVUbObc8Fmy3Gwmnp5
+gDvhpVITb3GEhNkQCtLJWaLbGbJZGKelUc6LIEFZnXNU6yGfCAGs1gUcSjIlYZ8mGatZ7NBQMmO
xbDIkgdTJlrybJBMFEMx9FryJmvLsEVbprgEilMCRsWZHFT+LSZrEaxSeSWm/NIQgLWwtYxzkleY
bbYUaKJz9WXZ+jlKBZuSw5EbzTbZbMkJUWSZV1x/uHT6td+z+HPqIFmtg5TfUwfJzjpI+Z11kHx7
HaQl+SyOyepYMxopUJ0Fi/xHaiXFUSvJ/xu1kqza4T9WK8lqwP6hWkn+E2sl2VkrKb+zVpIb1AW/
o1aS71QrKb++VpJdaiXX8G1QLsF6DknizyqXZK1cUv5QuSQ3YJfvG//skkkuNCt/uGSS/9SSSdZK
JuX3l0zyrSWT8ntKJrnRkkn5LSWTnBqRHj80kbEdEfO7qiPZKfkfqY5kR3Wk/JHqSHatjpTfVR3J
jVZHyh+pjpizNgiU+sJHvmPho/yGwke+e+Gj/IrCR+aFT8Pa4d8XNDYH/CBeNMghcAv5I98ZDOXn
dhPgCuVnZ0b+V70Q/vfVIuhr+NfCu3/DMHRi3oS80DxIVpNCinKLQrWMeadva7p+MxM19qVKl69S
av/nh7pp7L8ZfPvPHmHGoLqblNT4k1+CyI0e5F/l5Lo3uUbJz5T8M4j85E3+UU6uBpErCyKkK5Rc
Lid/Lyc/1pBLNeQHSi72I98PJhco+a4HOf9tinS+nHwLgN+mkHNnQ6VzNeRsKDlDyTeUnO5BvvYn
p8rJV5Sc9CNfTiVf7CUnKPkMwD+bSo7/bYh0fCr52xBy7NNW0jFKPm1FPqHkY0o+ouRDSo6Wkw+O
tJE+oORIG/J+D/IeJe/O8ZXevY+8E0AOUnKAkrcpeYuSNyl5g5L9lLxOyT5K9lLymi95dW6Q9Col
e3bvlfZQsrt6rLR7L9k9Q6x+JUiqHjuojlQPEl8JIrsoebmc7KTkJUp2UPIiJduN5AVvsm1rkLTN
SLZW+Ulbg0iVH3kemH6+hmyhZDMllZQ850c2UfLsRm/p2R5kozfZYCTrAWR9OVlHydpnPKW1lDzj
SdasbimtMZLVFT7S6pakwoesksnTlKws95JWUlLuRVbApBXlZPkyb2l5Z7LMmzxVQ55culd6kpKl
ZWOlpXvJ0hli2ZIgqWwsKRskLgkiiylZtDBEWkTJwhCyAMRcEEHmP+EhzfcnT3iQedAxz0jmgqbm
BpE5vmQ2JbNm+kqzKJnpSx6nZAYl0ykZVDdt6lRpGiVTp5LHjGRKanNpShCZTEkpJZO8yURPUiKT
YkpsNcRaQyw15NEaUkSJmZJCSvLbkQmUjPcdLI1PIXmU5E4lOfCQTYmJEiMlWZRkUmLoRzJqyDhP
MpaShykZTcmokbI0qoaMlMmIgJbSiB4knZI0oJw2mKQ2JynYR0q5hyT7k+FDm0nDKUnyIImUJMT7
SAmUxPuQOEqGwcgwSobG+khDm5HY1l5SrA+J8SJDKIkuJ/pyEkVJpNBNiqwhg/eSiGFkECUPUfLg
QD/pQX8ycEBTaaAfGdDfSxowqK4p6e9F+lHSl5I+vf2lPjWkdy8fqbc/6RXuIfXyIeEepGcbEuZF
enT3kHpQ0t2DPBDqIT3gRUI9SEi3JlKID+nWhAT3IF3vD5K6Gsn9Xfyk+4NIFz/SuVOQ1DmCdAoi
HYM8pI5NSZAH6UBJICXtm5J2IGc7P6IYSdsa0gZEaGMkrb3IfaDB+yhpVUPuHUxawkNLSu4xkhag
qRaUBMCkgJakOSX+lDSjxA8A/CjxBVl9BxOfqaSpkXhT4uUZIHlR4gnQngHEgxLZhzShxB3A3Clx
8yc6IxFhUAQPaE6gl1AiwLPQjWAfgijBe7BxzmLc9f/CD/pvM3DXn9b/D2riTKUKZW5kc3RyZWFt
CmVuZG9iagoxMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0eXBlIC9UeXBlMAovQmFzZUZvbnQg
L01QREZBQStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1ICi9E
ZXNjZW5kYW50Rm9udHMgWzE0IDAgUl0KL1RvVW5pY29kZSAxNSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE0IDAg
b2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZB
QStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMTYgMCBSCi9Gb250RGVz
Y3JpcHRvciAxNyAwIFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMzEzIDQxMCA0NjkgNzU0IDYyNiA5MDEg
Nzg1IDI3NSA0MTEgNDExIDQ3MCA3NTQgMzQyIDM3NCAzNDIgMzI5IF0KIDQ4IDU3IDYyNiA1OCA1
OSAzNjAgNjAgNjIgNzU0IDYzIFsgNTIyIDkwMCA2OTYgNjg2IDY2MCA3NDcgNjE1IDYxNSA3Mzgg
NzUzIDMzNCAzMzQgNjk3IDU3MyA4OTYgNzUzIDc2NSA2NTkgNzY1IDY5MyA2NDggNjE0IDczMCA2
OTYgOTkzIDY5NCA2NTEgNjUyIDQxMSAzMjkgNDExIDc1NCA0NTAgNDUwIDYwNyA2NDQgNTMzIDY0
NCA2MTAgMzkxIDY0NCA2NDEgMzA4IDMwOCA1OTggMzA4IDkzOCA2NDEgNjE4IDY0NCA2NDQgNDQ0
IDUzNiA0MzAgNjQxIDU4NiA4MzEgNTgwIDU4NiA1MjMgNjQxIDMyOSA2NDEgNzU0IF0KIDE2MCBb
IDMxMyA0MTAgNjI2IDYyNiA1NzIgNjI2IDMyOSA0NTAgNDUwIDkwMCA1MDcgNTgxIDc1NCAzNzQg
OTAwIDQ1MCA0NTAgNzU0IDM5NCAzOTQgNDUwIDY2MiA1NzIgMzQyIDQ1MCAzOTQgNTA3IDU4MSBd
CiAxODggMTkwIDkzMiAxOTEgMTkxIDUyMiAxOTIgMTk3IDY5NiAxOTggWyA5NzYgNjYwIF0KIDIw
MCAyMDMgNjE1IDIwNCAyMDcgMzM0IDIwOCBbIDc1NCA3NTMgXQogMjEwIDIxNCA3NjUgMjE1IFsg
NzU0IDc2NSBdCiAyMTcgMjIwIDczMCAyMjEgWyA2NTEgNjY0IDY0NyBdCiAyMjQgMjI5IDYwNyAy
MzAgWyA5NDMgNTMzIF0KIDIzMiAyMzUgNjEwIDIzNiAyMzkgMzA4IDI0MCBbIDYxOCA2NDEgNjE4
IDYxOCA2MTggNjE4IDYxOCBdCiAyNDcgWyA3NTQgNjE4IF0KIDI0OSAyNTIgNjQxIDI1MyBbIDU4
NiA2NDQgNTg2IF0KIDI4MyAyODMgNjEwIDM0NSAzNDUgNDQ0IDM1MyAzNTMgNTM2IDM4MSAzODEg
NjUyIDY0MjU3IDY0MjU3IDY2NyBdCi9DSURUb0dJRE1hcCAxOCAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE1IDAg
b2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJlc291cmNl
IGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1JlZ2lzdHJ5
IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFwTmFtZSAv
QWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVzcGFjZXJh
bmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UKPDAwMDA+
IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRkaWN0IC9D
TWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjE2IDAgb2Jq
Cjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4KZW5k
b2JqCjE3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yCi9Gb250TmFtZSAvTVBERkFBK0Rl
amFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQtQm9sZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0Zv
bnRCQm94IFstOTYyIC00MTUgMTc3OCAxMTc0XQogL0ZsYWdzIDI2MjE0OAogL0FzY2VudCA5MjgK
IC9EZXNjZW50IC0yMzYKIC9MZWFkaW5nIDAKIC9JdGFsaWNBbmdsZSAwCiAvU3RlbVYgMTY1CiAv
TWlzc2luZ1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDggNiAzIDYgNCAy
IDIgND4gPj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxOSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE4IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAz
NDMKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c/FbhYAEIXRL8FdCsWlSIu7u7TF
obi7v/8LsGHVDQl/CiScs5nczZ2ZGtCsZjenuc1rfgta2KIWt6SlLWt5K1rZUKta3XBrWtu61reh
jW1qc1va2kjb2t6OdjbaWLva3Z72tq/9HehghzrckY52rOOd6GSnOt2Zznau813oYpe63JWuNt5E
k13reje62a1ud6e73Wuq+z3oYY963JOe9qznvehlr3rdm972rveDPv9P+DAtf/w5P83gzs8z2P0r
X6blr7/Z823QQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOA/8v1vHwAAwJ/zA4MAFbsKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxOSAw
IG9iago8PC9MZW5ndGggMTI0MjcKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKL0xlbmd0aDEgMjc0OTIK
Pj4Kc3RyZWFtCnic7X0JfBRF9nBVV/ckNElgyMENnYQEkBAgISBBJHcI5CIJAeTKJDNJBjKHMxMO
ucXbRTkUJSIiIgIqIMsKQkAQD1gFlsWoiIj8WTwQEPkjYshUvlfVPckEAuu9+32/L5Purq569e73
6lUxUYQRQgFoHiKoKCe/T0xe4bKe0HMOrsISi8GuH+03CyGcAldmyVSXcucb/XwREhbBVVBqL7OM
E6ZcREj8F8C/UmZw2pEPfJAE48ivrGJG6dr2po/gfQVCnZVyk8EoDBo5GaGwahgfUA4d/ld0l+D9
Mrx3K7e4pl85dFs6QuHtgF51ha3E8JL/xidg6EMY/8JimG7XbRX9EIrYCu+K1WAxTT1W2hXeYXzI
frvN6aqfj+5CqGQFG7c7TPZZhtVfwTvQ83kJYbGrUI1E4CdWWg4UuqhP8jEqFdqARC19dUQnCoL4
FbLW/wP9UC93K+opIsUvtzTViBSk1NfrgmgQrvKx4NNFCNcj0AX/Idqzk9buBHfMnyL6BzyDUGvo
EdEcdAp9g87jjngsNuDZ13B9PeP0xt760/Xz6++pn1Y/vN6/Xke/lco5vht/GFYJ6UDrvqgFklFL
5If8waKtgKIetUGBQDsYhaC2qB1qjzqgjsBTZ9QFdQWqoSgMhaNuKAJFou6oB+qJbkO9UBTqjaJR
H9QX9UMxKBb1R3FoABqIbkeDUDwajO5AQ9CdaChKQIkoCSWjFJSK0lA6GoYy0HA0AmWiLJSNclAu
GonyUD4qQKNQIRqNxqCxYJtxaDyagCaiSagIGVAxKkFGZEKlqAyVIzPYpBTH4lJUDfpAeAhajWpJ
VyTApxR62fMVXADeWY2KAXK+eD8ugKdFXIMEGJ8rHgSNCDgW8N4NrQhxDa5GO9AZmD0fL5SGSXcx
aK43huuKtA9flAYJg9AY0SIOEbeI88UtAFEplorz0Wa4DxKOiCvEmeJhcSYawzjDmexifKAqPByH
oyqhCqfg9jhFOIj2cv6H4io8WHpfeh/VoBqcC5CvoGmCjN/Dl3AfPAZvgVlX0BXcFd7ihDh8AX8F
HD+NjpAxkoyq0OO4DbxVo4PA9xl0CTlFwIoel2qEXlIN2ge+8jH0IzQZC3DvTHpLNfC5iNahyaCZ
U1iQanRBPqFiqXAVncMLhLXCVRyOBfi0wV1BmxPJQbFIfE98GEZBO1ggsaQrSYL7eAYh1eAq4OKU
rhTPADj2mckygrBP2A4y7kYnQC6gLowXZgpV6ATeiHcAxwjdjzeKRT7FYkdUpasSx6ALTDfoiHAQ
9JHL9fEoelTXD10RdegiycRF4jqmMRQh7cUIh/oM17VBy/BwnwUgCSID0UzwXIQOYCTtVT8A5avr
jJaJ3clK4F0QZnv0hmegg8IgUoxW8M9SvB0tRduRkwUeidzmo5NEImAUpbTeLERkGDcnjByj7B8b
2jvquleltY+yGeVu9p+hbK+vzx0jdpTGbpY6bSYRvpvFiPBTNxs81TtqRO4YZTvukZqioU0tSoHO
/DHQZG/QDf2pKXyMUd0sRcBvRtFmpaRceaT1I+Hxj7Q2xffmnumLBMgLBFrj6DJyRVoDbciqgfpQ
fUSoPnQ8WV53SPjA3Z8u8wm4esmh68m9HrxBSAcPkSAPgD71JJzAhFCwe0r019E4hVZLNe59dCJe
7f6ArlBjYBPZQPQwh+PH+nD+IfqabeBSbnA4djG42ZAz/yLthuwB2RaT2MBYEhscSkLhCg8MZ1dc
KL9wOPhR/8Lzo98b/RP9+E6M6JHC9+B1f+E13H0oxX0LcZ8LQy9Iu+lcPJ/OraEXPqbz8Vx2fYzb
1OD57g30gprXFtGj4gO6IMhQt0EmQoA5GnfXd8Ft9d2jcVz/AUNxbDC8BbPetl1wcJDOh+gD4BkS
qL8TACKFD5bgu/9pLPvQ0uXjv312EC+5a+td8NvpzPbjny9JyEr/JDt7GD2Ke0vRPbFu8FARD9Td
tnX9Xw+0+Oq0b1hHelsfiZ7S9di5bfs7ASQJS2Jq3OBk+ho9i5OSUpIZjxIaXH9a54bYawn5tSPk
0FjgM0wHLMTGDAAOuseEAFvhYZHALsRgbKjXe1svOOmJhLS0hMTUtIR1e/ase+mtt9zW98iw/dco
f92z5yU+nJYulM90OGfOdDpmrvtk167jx3dVH6s7qvM/tmvXp5/u2nVs3SyHc/Zsp2MWt621/rRU
C7xFQiZHLfCdeGCoTvDBod0DcHgYAg4GcjXGxoS01UdDF2OHcP0BUwOFw9jet5+E2wUYx2Jfeu+Y
iUcqz9PP5i2J7HZmd95rRQVPDUvLjHoo/o7lU+4w9yYn6Z1pG62v039NobstaSk4+PiSU5PjJse/
8HbnzvRs3+jBA8JG06N9pqU7V/dk7gqrGfgevp/7Hvc8fL/mc2xsJb0kbIN84M88OVKI69+GMR8c
1EbYRn945L77H8YtnS4nvfQjBi3gvT+cp4NPnKDxHO9SmPuKOjdwQJu4/kL30JA2wUGCzxNO+MEt
H75vwSP00gX87okT+J3zP9Chx4/T5B9VnrpBFnkOdKaHF3/sEwF8Sd1744GSPlYfQZ6jH+OeKfTD
5fRoCu7Nb8txlLj31Y0Lt9N1eMz2hRtfXfg6HkPXvQ649oGDpEki+AbIB5ECuELjICxt+CN6G/zi
jyTRffmc+7Lgd07wU+kX0xMCxgvAs1Agi+DAapzy+Z678AJ6mD6KKzlMCa4WqoSTTG8AE2oU4tzv
CyfpCTZWzRIBzNfGqlnUw+TZbAzVJwmrNX3Hgjce208j35NqfrKAr4ypPy2+rPkxwq0jwRv0rZkf
4NYoVEF6fie5k2z2SZPs1iJ8F/2CXqVX6BdYwTL2xYpwDrc7c4Z+Tc98/TVuRxdSC16KndiFl1IL
0D4MNeJ9QFvmfEk8jelDP8Ex9F18O6yjMXUFWCbvDMO6Ydfi6BUu52KYUwI8tePZLFSPeVADZz4Q
3rExIgt4IVDIqeuLzyYNnWseuddaecb6PW559+u4Iz0D1dSppDkp5nlZmXhYr97njt5z9DWOdybI
age8PVgFCO4uhoZFsryihmIvHKc2PIQURoiMe/Axeoh+WvaPUsOeCY8sWbb0kSX3zpvlKNgwquyA
AeuwOItEdN/75OdfRUTgngMGTi4pNV8dN6Fw4m09cQdFeXPPgpd4TOaBTBtBDwLzzhYYMig4VjjT
hV54id6HZ8Xj+Xv20Dfcr4hPux8nG+vy6Df0Im6Nh6v+8Rjwfi/M76zaN5gpAgUHoSYiMM73kYnu
bd1ze13BbehH9EfHFzbrO6PnLF48Z/gGg1RDz3zl50+/u3yJXugXg/ukpT1cOfWhXr3VNcEBNFZJ
F8AXujXNZlhNEz6MKAQUClcdIyZEeGYc/IwfNw7njnpq2DOvBgx+dORhNz1zgdbSUzgXd5uwSTi1
QPsRDtJzvXu9Wd2vH7187CI9iR/GZuzALyncNqAfO8inY/IF41AcOpP84L5MN+KL7hlSzbFroriD
rQ124HEx99dwqFSbcBnhyWrMP1T7Kt2gJ9ADACII9xaXlxcXlZXRF2bOolcuu2ff8/Cj9Ed6DRi+
/JdPx+aPHDNmZP5YYcVUq7Wy0mqrnNtzw9xd776ze+6GnrftWvT56dOfL9qFR40tKho7dlIR6GwS
8LMQdNaO6WygaomBLM9C6kKxqp7CIrGHPjC7Pf+p4c+82mrIoyMPuXGH89gHK3QTPT7pVTx23HhQ
5fjxoTioF+gpJga3/PR7HEan0qfpY3RsV+HCggX33nffvQsWqPY6BLdAsUirEXhg6UMP4VS6k11i
EZ1N17IMwGBdkF8YLK8R1AyjQZ+ELMOmaJlGDIApLIcNkdLE95g9WgjBOA5LqXXPkpJrc8R7yUG6
lb5eiw+fw4c57n24u5RGjnv4COaffeK9DPjaHHL828/Ocx/2whkYhxlSDkRM5GAt7XeO9qtl3i7A
XgmR18HGnWGfAhmAr/hNUwAzcSsMS5YEMghz6M47JsXH9h2dlbF+vGVrwfGv0gvih0SqasBX++XN
LY7vPz46LSc5Ccff1uO9N4ufGTvozhG99/JiSEAz6Arda9Iq8KksoOflLZgZMlJbKuNi1eKie2Q3
xgdflNqq9m6rE8PDunVXl6sB3SBFsbIELB8unJs4cuSkopG5E/HdHafnPrP3rarc6R2r7XP7x42i
9U+a38x94ImicXd9c5/jdG7R3fTHh9fST5zO6ffc7cC9V/8dZ9iS0+in9IdwoePMxx6/Z8bChfSu
9Jyf9u+vzU1f4B4ReOBZ46aMe+4bMriYHvjbk/SasbhsYu5qQ9mC2bNxxq7X8fDZsx56+fniM3Po
9/RDLitYX3oE4syHZWSWhjD/EHLM/T+FdA3sVJ7Fl+gL7n9h+zbcml6Uamp7CRFCHou99RCjdTDX
F1ZJFrRa2tQHehpqVu0Ji57CLCTsyxs1Ku/N983w877gb7+H/kQvu/cKvrjdtXFkaW521kj6tttZ
XGIw0BlC+25vLfzkQ6mm+rBluZrzxkFsHQU/aA9bBbCEJ+moRQtTP9O9eLTosJ1uptPxQzjXfrjI
sLNsx4cf7ijbacgbeDt+HptgY/b87QPp+xkp9OrXX9GrKRlMDyCLVMVlYeueXjM5DlXEtmrNoAM5
BHHWh1+crKE9sRXH4F5TJo0fP6mC/hM+S8QtdXefPfn51zjc4DLRqy+tpz+aXAaVb6YnE+Bu2RiV
7LOevOTeKvR0fywU1aVCKj5Bz8K1QV2/2ZyRMKeF95yGGfRFD7z7wQbdSAYeIygCvK953bAFRjLc
S795givocTz+gSuWuz+3H/7ik/cGTOh2VOhkS0vjOjLjlUxH6Wm0/rvzlLZqjcPYtoLzJU1sRhY8
DtdDMbCWYsab+z1hEPjJDMYdnyOIar0RqMIymFpW39U/TUv5mIqPhQjXPYP5jp5LH1BhA8hqWPvO
4fAH7m3Qp3SwoYbAobB8YpWF/8VL3dOFv9Ns91nOxkkh1D2k7oKQ6d7qZQfJwztMUXV/LZtpXcOt
mw8wfgymhVpuhHPsb4DJ++PtdDt9/zP6Pt0m1dSdIl1re4kpdcdJxLXqRt4meuyG+baLTV6Av8HD
IP+24/OQiGAeqtPOH5jt9jXUXJq1WL1KPAUX3EmrlZs2rXxu06bncAq20cW0mu6ii7BdPEbrzn1L
67D47Tks4rbUSJ+ky6gRr8CT8RS8QvVtHqcyCmRcsTpGBD2HNrj5emEoxlAfXKD1/6Iv4nFvmqxW
UJT77Ldud624m06yGI0VGq+0hvPaCnY5SApvYDCIbSg47yEa7/07wrLwOLbjZJyOK/a+jlvR12n9
yk0vrwYhOuKncQVjj5bTxXX0ifF0s04EQS7Wq3IgT0yW8Zjs1Jhd2guhWjqBNb1tYCjsBcOFZRWT
JlUsoS8Keiz/OO/e9LsHVdPHX4gpLSBD7yorHUPn0yvu96Wadz96YnfvNnPn0zHYac/j9roPcsp6
kKc7i3rP5qerpxzs1lhL9cGsnIBcHiLmWo9OnDUtd/LSU9WQwb6fR+vnz79ov3tG3swHDuzE4iXb
WWktfXvg7Zm5dyS3C435oPrH7wfE4dTMrILstMwuoX3/ueXkxQigDT4ifsFzb0MstRA/osn0RZrE
4vtatriF+xT4R1+A03M4dT3Sh2qKBx+2zJxlgXg5RY/D53/Av+a/8dxzb5C5dfPpPvp3PAAPUX3T
k+t1mm+zyBkPwV6CJ9AAWgJhsEXMZmEJsAMQ8tnuiYOOmP3i0JY4dCDO/PornP3l13g4ILdf/p5C
lXZtnziEXeDUtmuL+fxwoGVW47oFj1D1lyzD/6RP0XfpAfoktBLARyPhM0WodeswpYJQKxynXfEp
hqMetv9SBrc/IlqQ69vgmRCHMXgWRTzCzwlBdavcjwqVQJPV1F96Yi+YxW4cDi0Xze4+wpfXLMIR
d4pU803dQHriG3LAs7c8pAvSqhRIPMGhK4U+brf7iC7oVO2qU9ftlSTYLOFjtPt7+NPduqU/Wbic
s/kek+OAygRK+LhQ4RX3Ebdb6EMvnZKKTgHMDrJOylH13gKHwy8mTnz8GH2cLvoUfwZCHGV7SKE3
p0c7kyp6nO/NgkPjSFVdKT2+ezenVSBeEPJ0pXwsMBzjfMjiW3Wl9CE8ncdLDvjyCHEmxHmEVyU8
BEeAIjyVS2is944mRJhkKs3LGDeLVUaJq13P7ruMpd0z5pZvySo/Uo71l/DVzOEpWYstPR90z19b
OuH91e9s7zQqJzoa6zt1/o7RrAKaNSB/SxajEV5lLeGbA31rAeh2D2Zl2V/LLZbyMpvNlrzavOPi
xR3m1cl0N076at2qVevWP/fceqGmeALdRt3w2TaheDUgBZlBJvJ3kKm9d3zytcyrAiAHEu9Pf3DZ
sgczHxo0YkU2rBwfQKrW51SJQ+hnMX03Pfvspph+9HjXrngglJnBeGBXdQ/GanUdO5HvxHfmmpoE
fWvIvyHEW5gMtn9OXjV5x3ff7TA/v4RJUmqxkGphzE/nVpeMxxmYwCdjQt0BJg27NHs8LLLTy47c
mmpx6MU4klRbiA+7W7VcOKe0xu4444AsfATfhqULuDP925TREypbCbGlc+Ykp9BzfftBjdwWt8Hx
9K2lpbMrrcgTayQW5AhkVABfZ6xmE/BoVquSmC0pA3AgPU93rVq1fa8u6NuBKdn1qG4VKcIoe9sm
VRc0TVwozgBN9FCrK7ZhacPr3FB1z+JJhcRri0UyQCfbv/9+++RVyaChg/Szia+NHbU6b+UTNUZb
RZnJbt9dPB4n117DieNL1tbp6SV6WgnFbQfEVa0hujXLqp5b8+SyNUyGKojdxSADr75C4/RQV6vW
5pLwGl9cRKv9AgITe5qczG8y1pRs/JuwwV1ow8uXWjuEd391ufuYLsi9rnjCBXWtApz4BOBssh96
Biex2XS3WHRtlS6IfsZh69+iaRy2JaxsPMvqtP2/NuetN567fVyqNm/rqfPfjn9Qh/hklffzMLdp
PQKTsBNPpUFCIJ1Bp9HduqC61/Az4N6r8VHaW52n8ce545zpgn46x3BCyav7DnyHRbK6w+Fq8ARv
qF51Tb1n7x8iJg5ZZ9r4Oq3GeGj6OKNAq+OHjzfBa8rgqgnlz5O15ZYLp92FwjD/Th2mTVn3nPtT
YdiOKeufdR8Ti9ZMKrJ7bAA0m7VB8L+xwTOLPTYAfMwEqv+vAXxaXePlNl51jXDPFLt9ymSbbTKW
cDf6GWy96+gx3J3MfPn5519mF0Z0Pz0Hn/34dhwEn9uZbWmhWAO4eexGNDCoJZxA78OKE4zThpyz
FDJQGcTvavdWnbzGK+OQgSwJ8dDl8VDI44HnNW/eA71SBIuNUMEFmaAUMFq0/KDGQjWZ5kkF7l4N
GSIdwuCnK6quyUPAPztfvF7JbclDvfJ7zXqA8X3n83e3juxG+oQEv/aiu04s2m41EQnmT4K8eAnm
N1O3sGPl6+sWtmMlG8v2jho/NnnM7VdfvnDOWGMver98YlFS8aCPX/3s9Ni3IVde7Ns3Nq5XdMsW
4ate/uvW8HDcun//+EF9+/j7dln94pZXugDddsB3urSS5xoeUEEhg6EBawtLN3p8DWfSrQPz19Jz
b65atUpaSd+qRzQie2A9eu1DfByDM6s5axH4xgNiEcvrgSB3ECsc1d1zXEMijlyEUwT/VkEJ4G0s
NjJeKN64DW8VXrGPo+ejH5zWMTzyleVCz2urVjN/wyzLik8BTp1Ws+DQTjjpWi1Opi66UiyqqyW6
a6sALgFiqwzgrq9tEvGg9Ruw/4YNeBC9Qp9/eT1dBbPqiOgWhbprq4hQRznvjM7DMF+tbTrygIfp
uIo+gUcdOoJHwXMOffn0F/RlYYgQTrfiTPdJ915cTFfy+SGQaxfDfJ5pMPwGYDXZDMUhUC23+hKE
HZOw4dGdprwRwS3EIrevcPXagJ1Pfhs/gv2jC6tzCERZ0zrHTOzu80Jg3T2QbohYVOuuqke1QimD
/5JuEeMhz3SDGgbWh8gh2HO6Ca0Bg7U1gxfUndlxhxj/9ttbDfMGDpxn2Pr223fOzRpZYszNmms5
tXnvnmWVJ13LDu7ddGr0Y2uffax9x8dWrH18NNA4SzvjbbrODWf4r3+g63yV/6t4E/ptNaIDo3ED
FyGMaCMXvfCXQ+dkjTQaR2bNGerNiGX042tXPNax/WPPrn1s9KlNew8uc52sXLZn72Z+loS3SGkk
j+1/cTBznu6R7MOSZRwLqrYh7APUpdRJz48umu/nq/P/S0Fu1VjDqsKi+QE6XcCjo7KeJnmXc1Pj
dYTohmTlNzRH1NertZWutE0kSkGotQ+ajF6C2lDtf5j3D9P69/F+iG/h77x/CkJ6HZp8P2oWvgLt
9sCTh3j/KOjXoYpMFZ7Hua60dXdkIbAwtNGhQt7Pa12fKQA/hOOxigW4EvJWJPRX8zWlvXpaTrwr
gsaaYCqr+JK2pPQXXqM76RN058qV2/ew5RB3Y+UBeHuRV4GA8TDxAknVas9Q2HGloXq69TVWfCLP
GohP8LPHxrWMrbBsbAbMDYW5Ov4vhm0HxhJc9OWqv/511ZfiBTz99GmOo76+7nPxQv39ICtopc7E
98a47iT0PShd8ZrrXn+Azd0Pc31Xr6ZXVfqg7tGy5VDr+ye1uuMH1FX9OsahoR+v8zyvZtVtDBjU
wgSwnu9q8Hk+Fgo+E3Df1ayfTgUMuuG7FTYxD43jJcIGuOaDlYZhgexBm3S+aLYkoEU+A9BgXTqy
Cv3RJjIcrYRrKdmHusH4PqEaFQtuVALPauF5iD4BjYHrMFyL4ZoJVx5cj8Hl0N7tcE0STqFDcLkY
Ds8l9kZzfGLRDGkJaiHNQuulYWicVIvWi9+ql/Q1GqfTofXCq+yqXy49Af3L0Hqf29B61q/rAvBp
2vNRgO+D7hO/AVyfQBtw+nyPBkgLUbg0oP6CdDvKY7IwnuE5G+jvIOz7McthD3Ic5UjdUZWYwp95
4v+gHBIK86AtKahKmMau+n3iAbXtMw8tZ/3iJXUegyML4T0DTSJ3o3Ywtkh8DXXUrUUJ4hrUEdoh
Yl+O60ugf5Y9ufxAl9FiODlNDQfjVSpEkWQ5HsbGgMcZCNWdhOsLMFuI9ukLcTsH/QMWSCuehavw
dvw5virIQjshUugvGIU5wgbha+JL4sl08hfyodhG7CEmiIXiZHGO+LoUJQ2X7pU2S59LV3WtdSm6
iboK3QO61bqtug91F3y6+KT43OPzis9ZH+ob5nu77xjfe3yX+G7wrfb9wPdz38sthBZtWmS2mNVi
Q4tP5QC5r2yXq+TN8iH5rHy1ZUzLu1o+1HJ7y6/9fP1S/Mr9lvit9XvX70t/nX8X/1z/if6L/Pf4
f+D/if+//C/61wX4BgQFJATkBkwMcATMCljEvdVGslEvNB1WMwGqoQTm3RI7X/dl329CHWDB9fj0
0zhGa2MUjH/U2gIShbZam6AOQp7WFqH9gtaWkJ/widbWoXbEA++L9KRAa7dEnclqre3f5tkedVo7
APW/Q9TarVHLO0ZqbT0KuGMm+3aUyL6l0JdTZ22MbsPva20B+Qr+Wpug/kInrS1C26K1JdRO2K21
daivcEZr+6Iw0ldrt0TxpFRr+0fEQ/yq7QBUPrhKa7dGIXcM0tp61OmOCSgZ2ZAdvMmBzPxbSS6k
wO6oBPWEZwx4VF8UC61igFBQEsC4kBMuBzIhA7KgKOjNQFaAj4ZWImT6CnjmNeBy8jcTPE0wZyrc
jQAp/wyqAxqoFgClqUBrMsyxAjTjwwBzfhnFFGhNhnmFqBIgSgDWwLGZ+AwDl0gBLFa42wGmGPCa
AU6B+TagbuBjsPtJttlnOMxl5S6lR0lPJQaqSaV4hpJkdjldDpPBEqVkWEuilcSKCiWPQTmVPJPT
5JhqMkbLN0wdwKYWGKZaJtusZUqSofwmE1NMkw2FlUpJucFaZnIqBodJMVsVe2VxhblEMdosBrMV
OGsqYj4XkAmXzBXHvnhm5WoxAqiKMN9gdSrJNqvRZHWaoDsJICvYeJKtwvhLECqNU5tFrfxBCAu5
lZ1gGxu3XAzYmn2HDxWaHE6zzarERMf2b0rXQ/VGmr2vp8lINlDs3ZwIpRyJ6nUuLSY8DJfarGBE
F/gE4p7pAr+KR33gY9RwTAUc0TDXBk8H+JqJ43Nwr4wGvCaYg8pdLnt8nz5GQDq1Mtppq3SUmEpt
jjJTtNUEw2leHHi82BNJN8YrG2PCmnh0mUBYG5oGsCyWfp8IYZjSYWQGwJTzmWYYs3O5XJppS6Ft
49wkcqxTr9Pk9XI0ZoDKJhngZtLI8GlOdtVbDNDy1tqNuUgGV/j1H/ln5bffP6s2b+9Gmc0wIvOW
i/cwL7RwXU+BPhtY4N/xwiTL5fgsHFtj3Jk5T+V8zKTJVcapWDWrR2l2V62lUlN9TPX3KM6XjVvf
yufbtdhWKdgAq0vzMbPmBQaOQ9W0rOF0cS6u96cSDsf8UMXuweDi38NlMKove5IBs1aYl5eEccsZ
eMJgTyfnqwTmGDT5ZB4FJeChFo7FxUc8+imFVoUWST0aeGykwJIh498F/qt6P6PYqBPWY+dRYwQK
JXy2hxsjl8DFfa0YRl18VKUh34JClBbNJcBZJcei6mQa94FynpVcmmYsvM9bIo8MjiZeqXJbyXUY
5WUd1rZwe6q2lr0yiBNmR91EjqgGOfvwDKJwzGo8qLjNmlabWv/WUns0p3Jrb/BoF+er0esaJZrG
9WH5WRQ80VDKs7pVk9DkRdHI74xGFH8yTUwGiBKOT4Xx2K+UL0lqZvNYqERbuswN9nDCysKis0Dj
jn3X3MYzQ6MNvHNRowZuzARWgHdp0eBsAuuJlUaNeecA73kKl9nAOZd5bm7qa6o21LXEcAt72vgq
qGi2t/BnY/74ObZw8ZWIrawGTaLoJpq61Vymkxna2qJSZzov5TwaNU+q4H7qaOhROWU6NXrZ3Nvr
PCuoga+IZp4zKvib3CCRkXPK7GX10kZZk3VVpeTJoQbuParvemhcrx/nv5XJw6WsSdDoYQZuo5/P
QVM61+ujOd6iNHtX8Hnmm2RzucE6Dp5nDTyvNOL19DgbPNITL9evHiYtz5m4FB5K07hURj4/rJn1
MKxB7utnyDDmWW3DvLxMjZnM69aXYh7vNi9eK7U48PjJVBg1N6MxE+yDXdoaw6Dt8FFXLwPPqKaG
Gd52V3n29MjNRko5z/AKfzo1Hk3ck27mJ55c11zuNvKVQC2xvfXVnFZlL8152/DXxqpTK+QVTRJP
tHkiiVUOFQ21h0Ob0RSjnXv0FLiXaRZT10PmVXJDVv0jM9XNpSrWYsSlrYelDZoahlI5nRyUDW+M
Tg68FaDRUEfm8bEM6FOgjsuDkUJ4Y3/RlMLtkshH2HgYj8bR0GYYc9AojkvFkQd3hnss9DDcCn9n
byMAPhtwsbmpaAynkQrY8oGzHGgz3FnQmwnPVA2OzUiGnlHwztrpiFWhKj32d1UFPHbYPMaLymkB
9DdSbcpVBqfo4SwL3vIA/zBtlP0NVwbHx/iP4vURa2drfKqay+PYmY4YZoYzGTjK5G+sdxQ8cwEu
n+szkcuscpvNZUiDcVWWVM6BagmVo2T+t2JjOQT7K7ICrgVGqUCDjOJ2ZPKk8PmM6ggOpXKWo1mZ
tRuxRGu6VPlg+i9soJzP5c+Ej8LlL+B/p8Zskwj4PXg9vpPOMTC+Za6NUVy+RK6HHE4hicMxLTJ9
ZjZ4XJ6XVZK5vpjdGOcpnFIi10h+s5J4sHlbpznvkBsopHP5UrmmMjl0PugxFeAzGnpUf8zgsiZr
ulZxqn6v+kSml3aTuYzMsiOBaqrmU4lcd02lYHYazflvlEK1QKJ2T/bSWaP1szXrevgp4JQLmtHK
aB6LqRwqkds6vyFG0nj8Zmmcj2rwsMYcMErzz5wGzprq1xNHHrifkztUXB7aTS2Ywv0pU+Mwv0Eb
KoR8C7xq7kqFda2E73NcDXm76crtXTU2VqPedWeUV671rgTULJzOYS3XwTX2qrsldc1q3Ot4127N
7bA9u2O1lvdUvY3Vh5q7KxsOtjxVr5HX52oN6GyoSmy8DrQ1VCbT+Gjjmm7Xzk5sTfZ5jLKBr/1R
DbQ8a1EjLrWuNPBqgVFzNqPNm69Q8g07Qztf71Uq03jbpVUmTL5KDZb133Pdbthz/nOjDZRmbeCR
pbnKwVv/Dm5vu7aXMnMNs3oyWsPrQJ59WaNOmAbUczfLdVZv9D6GLR5df6rAdFDmxbmR61pG6hke
oynzfOU54/rPnzr93qfq/03nQXKT86DrK68/7jxIbvY8SPmTz4Pkn3Ue1LSSL/HiqfGswwP5805Q
mzthkf9j50rKDedK8v8/V/I6V2o8Yfi/81xJbrLC/ufOleRmdmv/DedKcrPnSo0S/TnnSvItzgv+
nHMlGf3Sc6XGf3X6Pc+VGuOt6bnSzVbfm58uqftztZL4bztdklHT06XmTzf+nNMl+RbaVbw0+N99
yiRzH7uxmvnzT5nk/+JTJvm6U6bGve6fecok/9tTJuVPO2WSf8Epk/KHnTLJXAeFgHU451bVdiKM
/3lnR3KzNv9PnR3JN5wdKf+xsyP5pmdHjWdAf/zZkfwLzo5uhfePPTvyZNabryg3nvjIv+LEx/uU
5vc88ZF/04nPjXu2X3fiI3ud+Nzq3OH3OKFx3YA/ATWeNMicDnuLRiiNf0GLfZmOfR2v4Rt8Sg+n
yaQUmyps03pGKz/jq3fRSnrFDHu5UzFb7DaHy2RUSh02i5LoME3VvgTmocG/6lepftXPm4wsN1Iv
NDkMispaw/cF5d63/JFv/Gbhz/5SonIdZbNTNiguh8FoshgcUxRb6fVYZDnX5LCYnfzrdWanUm5y
mIBWmcNgBdGjQHYQC6aBxhxlpijFZVMM1hmK3eRwwgRbsQs0ZgYVGJQSYFoGSFe5yaOnkhKbxQ7g
DMBVDthBy+zbd0qPMK6SsJ6AzKgYnE5bidkA9GSjraTSYrK6DC7GT6m5AozUg2HkE5R8W6lrGqg/
rCfnxGGyO2zGyhITR2M0g2Dm4kqXifEgN5kQBWYuqag0Mk6mmV3ltkoXMGMxa4QYBYeqSkBb6QR4
Jk6UYjExqWXuIM7yKC8aUYxmH5tDcZrADgBtBlY18a8jzZgDtHamaJesqo4TmlYOjnXDBGaG0kqH
FQia+ESjTXHaohRnZfFkU4mL9TD5Sm0V4GxMoBKb1WhmcjjjZbkA0BmKbVNNXALVizgDDU5gtbnA
DE61l1nF3ugB6pjiLDdUVMjFJk1rwAZEiaGJnDYr+IVDsdgcpmbFVlwz7KZSAxCKVplqOmoxzIBo
gelGc6mZOZqhwgWuBw1AajAaueSq6liAGhzAV2WFwSEzQkaT01xm5WyUqbEKk5iHGkoAiZPN8PDj
vJ4SQykDAa4wQ0XzCLQ5Hj4asQF71ooZitnLzWUmjsPE/oOeHJY1nEyRzC6e8DCBz5kcfNI0m8Po
VMIa4jCM0fYMyGEsbMO4ysAymVq8FJsgkhjWSrAB08lUm7mBMdN0F0SMYrDbIbwMxRUmNqDKDphZ
Q240SrnBpZQbnIDRZG2iE+Z1jd5tVCqtRo3hRlZlzpwq4a2s6rRVsKjmZmNGMigVLHtArHgA7YaS
KYYyEAzi0GqTmav+MqdqQgoSFrBoqihlTA1LVdJysguU/Jy0gtGJealKRr6Sm5dTmJGSmqKEJebD
e1iUMjqjYFjOqAIFIPISswvGKjlpSmL2WGVERnZKlJI6JjcvNT9fzslTMrJyMzNSoS8jOzlzVEpG
drqSBPOycwqUzIysjAJAWpDDp2qoMlLzGbKs1LzkYfCamJSRmVEwNkpOyyjIBpzAXJ6SqOQm5hVk
JI/KTMxTckfl5ebkpwKOFECbnZGdlgdUUrNSQQhAlJyTOzYvI31YQRRMKoDOKLkgLzElNSsxb0SU
AshyQOQ8hYNEA5eAQ0ktZJPzhyVmZipJGQX5BXmpiVkMlmknPTsnK1VOyxmVnZJYkJGTrSSlgiiJ
SZmpKm8gSnJmYkZWlJKSmJWYzsTxEGFgqjiN6pDZhPTU7NS8xMwoJT83NTmDNUCPGXmpyQUcEnQP
msjk7CbnZOenjhwFHQDnIREljx6WykmAAInwm8w54+Jng7gMT0FOXkEDK6Mz8lOjlMS8jHxmkbS8
HGCX2TMnjXvAKNAnM162xi+zEeu70TsAis3WBExJTcwEhPmMDeiQm8CCd6VOLzHZXcy3teBWUyNP
o2rujOJeqyYBcOF0KwSu2sebsCxBZPFVR81ujQs2W46j1NTL0wd4d6VTS73GqSbIgE6WSmwO2caS
yTSzk0c6LIEWm7rmKU5DBRCDWSyKOBTkSkMFTHM2sNkkoGTPYmh3mGHKNIfZBclEMVRCr8N8j7YM
O7RlikugNErAqDQmB5V/h8lph1XKPNVUMSMaYB1sLeOcmK2lNodFE52rr8QV7ykVXEoZR260uWSb
oyxakWVecf3m0unn/lHG71MHyWodpPyaOkhurIOUX1kHyTfWQVqSL+GYnJ41o5kCtbFgkX9LraR4
aiX5v6NWklU7/GG1kqwG7G+qleTfsVaSG2sl5VfWSnKTuuBX1EryzWol5efXSrJXreQdvk3KJVjP
IUn8XuWSrJVLym8ql+Qm7PJ94+9dMslWm/KbSyb5dy2ZZK1kUn59ySRfXzIpv6ZkkpstmZRfUjLJ
BYmFWcNzGNuJw35VdSQ3Sv5bqiPZUx0pv6U6kr2rI+VXVUdys9WR8luqI+asTQKlofCRb1r4KL+g
8JFvXfgoP6PwkXnh07R2+PcFjcsDn8CLBjkaHtG/5W8G+/Bzuylw9eFnZ0b+r3rR/N9X7dDX9F8L
b/0Xhn2mmaeY+5ghWU2Ptpfb+2gZ82Z/y+n915ro1n/Xef3fcmr/V4n6Oez/aXHjT+J9wjwciSgi
OALp4d4Nh4JuJNwN1cJbOAqBe5jWF8bhWJtghY93RTvh3gUIE9yZj3ZC7eHeEXWBewfe057f2/F7
W34P4fdgHIQCAGswf2NtggN5uw2/t8IBaDaMt+JvrE2wP/ZDf4E+f97nj/YgEfvhlmgs9LERAvd5
0NcSyygS+tgIgXsC9LEeglvwmb787oP8+J3N0G15KlpKDMQ6LpfE7yKHIlwigfdgfkcJ9bNJ/Z2E
UlJ3LUqqo+RaFKml5Ker6dJPs8nVdPJjLblCyQ+UXKbkf3eSS5R8T8lFSr7rQi5Qcv6cLJ2n5JxM
ziWI356VpW9jyFmZfFNLvl4cIn1NyVe15MtacgZezlDyL0pOU/I/lJyi5AtKTlLyeS058Vk76YSR
fNaOHF/VRTpuJJ8ei5A+rSXHIsgnRyKkT2rJxx8FSR+HkI9qWksfBZGa1uTDoy2lDxVytCX5J0D8
s5YcAfxHIsg/nvCT/hFODh8Kkg5HkkMH20iHgsjBNuQDGP6gM3k/iPz9wE7p75Qc2D9BOrCTHJgn
7k+ofy9C2j+B7E8Q34sg71LyjpG8vai19DYl+zqRtyjZS8meN+OlPbXkzVc7Sm/Gk927Oki7Y8iu
ar20qwOp3tlKqtaTnTv8pJ2tyA4/8gYQe4OS7ZRsCyavtyF/o2QrJX+lZEtb8lp7sjmEbAI8m2rJ
RnhsrCWvAvyrHckr8HhlNnmZkg2RZD0l6yh5iZK1lLwokzWUvLA6QHqBktUBZHWC+Dwo6vlasgqm
rOpCnoPHc7VkJQi/shN5lpIVz+yUVlDyTNUE6Zmd5Jl5YtXjEVLVBFKVIC6n5GnwjqcpeSqaLIOJ
y7ok1JMnYeqTCnnCjyyFrqUjyBJ4LKFkMehhcQhZ1Jo8HkEeo2QhJX+h5FFKHqHkYUoeejBCeoiS
ByPIA5TcT8l9MWTBMnIvJfMpmdeezJXJHEpmUzKLkpm15J5aMoOSaVPXStMombqWVLo6SpW1xNWR
OGuJYza5mxK7LUqyRRFrLbHUkopaMoWSyZSYKSkv8ZPKY0gZJaUxxGSUJRMlRpkYE8SSYlkq8SPF
MjEUBUuGZaQI66WiYDJJJhMpmUDJeHgfT8m4uzpK4yi5C97u6kjGUjKmloympBDeE+oLKRlFSUEX
kh9E8ka2l/JqyUgYGNme5Oa0l3JrSU62XsppT7L1JKsLyRwRJGUGkxHD9dKIIDI8I0AaricZAWRY
LUlPC5LSg0laEEmtJSnJAVJKK5IcQJISI6SkWpIIOBMjSMLQVlICJUPvDJCGtiJ3BpAhd/hLQ0LI
Hf5ksJHEUzIoiNxOycBAMiCugzQggsT1D5LiOpC4PWJ/2V/qH0T6zxNjY/yk2CASmyDG+JF+fddK
/SjpC/j7riV9/Eh0IOkdFS/1riVRwRFSVDzpZSS3GUlPSnoEk+5t9VL3LiRSIRFdSLdwUECvbl1I
uJ6EIX8prJaEtiKhCaISRLrKpEsX0rlTe6lzBOnUKlDq1J502g45Y7HY0Z90aD9C6jCbtAei7UeQ
dpS01ZMQoBZSS4KhLziCBBlJoJ60oUQP73pKWhtJq4DWUqtA0mqPGNCaBMwT/WHEv5b4xZCWIFrL
ENJynij7EzlBbEGJLyU+lOgkWdJRIslEShDFWkKMRIBZAoXs5S9hPUH+BG/HxvsX4l7/b/yg/zQD
f+BPZ/R/AD+Kh2QKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoyIDAgb2JqCjw8L1Byb2NTZXQgWy9QREYgL1Rl
eHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VDIC9JbWFnZUldCi9Gb250IDw8Ci9GMiA2IDAgUgovRjMgMTMgMCBS
Cj4+Ci9FeHRHU3RhdGUgPDwKL0dTMSA1IDAgUgo+Pgo+PgplbmRvYmoKMjAgMCBvYmoKPDwKL1By
b2R1Y2VyICj+/wBtAFAARABGACAANwAuADAALgAwKQovQ3JlYXRpb25EYXRlICgyMDIwMTExMjA3
NDAxMCswMScwMCcpCi9Nb2REYXRlICgyMDIwMTExMjA3NDAxMCswMScwMCcpCj4+CmVuZG9iagoy
MSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvQ2F0YWxvZwovUGFnZXMgMSAwIFIKL09wZW5BY3Rpb24gWzMgMCBS
IC9YWVogbnVsbCBudWxsIDFdCi9QYWdlTGF5b3V0IC9PbmVDb2x1bW4KPj4KZW5kb2JqCnhyZWYK
MCAyMgowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYgCjAwMDAwMDE0NjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTA5NCAw
MDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAyMjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTU1
MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAxNjEzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDE3NjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAw
Mjc5NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzMTkwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDMyNTggMDAwMDAgbiAKMDAw
MDAwMzU2NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzOTg0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTYxOTYgMDAwMDAgbiAK
MDAwMDAxNjM1NCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE3MzgwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTc3NzYgMDAwMDAg
biAKMDAwMDAxNzg0NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE4MTYzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTg1NzggMDAw
MDAgbiAKMDAwMDAzMTIyMSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDMxMzQ5IDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwK
L1NpemUgMjIKL1Jvb3QgMjEgMCBSCi9JbmZvIDIwIDAgUgovSUQgWzw5ZTI5Y2I2NDg2NzA0MTAy
Y2MwNGNmYWQzMTdlZjI5YT4gPDllMjljYjY0ODY3MDQxMDJjYzA0Y2ZhZDMxN2VmMjlhPl0KPj4K
c3RhcnR4cmVmCjMxNDU5CiUlRU9G

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541--

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

jestliže jste absolvovala magisterské studium neučitelského zaměření a
k tomu vzdělání v programu CŽV zaměřené na přípravu učitelů odborných
předmětů v délce 250 hodin, získala jste kvalifikaci učitele 2.st. ZŠ a SŠ
pro předměty odpovídající charakteru magisterského studia. Které předměty
to jsou, posoudí ředitel školy po porovnání diplomu, dodatku k diplomu a
vysvědčení o složených státních závěrečných zkouškách se ŠVP. Pokud byste
si chtěla doplnit další aprobaci, kvalifikaci získáte studiem v programu
CŽV zaměřeným na přípravu učitelů daného předmětu.

Pro úplnost dodávám, že kromě kvalifikaci učitele jste také získala
kvalifikaci vychovatele školní družiny, i kvalifikaci vychovatele dle § 16
odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících (školské výchovné a ubytovací
zařízení nebo jeho oddělení zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
ve středisku výchovné péče), kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta
pedagoga.

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​