Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství

Dotaz byl úspěšný.

Lenka Pálková

Vážená paní Fridrichová,

Získala jsem na Vás kontakt od kolegyně, která si před časem ověřovala způsobilost k výkonu pedagogické činnosti právě u Vás. V případě, že se nejedná o Vaši kompetenci, budu ráda za postoupení dotazu někomu zodpovědnému, kdo má tyto odpovědi na starost.

Získala jsem vysokoškolské vzdělání studiem v magisterském studijním programu N 602 Hospodářská politika a správa ve studijním oboru 6202T010 Finance na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Souběžně jsem absolvovala program celoživotního vzdělávání – doplňující studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů na Fakultě humanitních studií.

V letošním roce jsem si doplnila vzdělání bakalářským studijním programem Specializace v pedagogice oborem Sociální pedagogika ve na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (vzhledem k současné situaci nemám převzatý doklad o ukončení s číslem programu/oboru).

+ Chtěla bych vědět, kde všude ve školství se mohu uplatnit?
+ V případě, že bych měla zájem učit na základní škole, splňuji již nyní kvalifikaci pro výuku některých předmětů?
+ Pokud bych se rozhodla, že bych ráda učila na základní škole konkrétně matematiku, splňuji již nyní podmínky studium k rozšíření odborné kvalifikace, když je studium určeno pro učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb? (např v Olomouci na Univerzitě Palackého na pedagogické fakultě je v rámci celoživotního vzdělávání nabízen dvouletý program - číslo programu D2PD39)

Předem děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu.

S pozdravem

Ing. Lenka Pálková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Content-Type: multipart/mixed; boundary="30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541"

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: multipart/alternative; boundary="ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541"

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: text/plain; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit


Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství', zaslané '11.11.2020 18:44:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXUQYE

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: text/html; charset="windows-1250"
Content-Transfer-Encoding: 7bit

<html><body>
<p>Dobrý den,</p>

<p>elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kvalifikaci pro uplatnění ve školství', zaslané '11.11.2020 18:44:58' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz : <a href=\"http://www.adobe.com/products/acrobat/re...>http://www.adobe.com/products/acrobat/re...</a></p>

<p><b>Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXUQYE</b></p>

<p>Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové služby, neodpovídejte na něj.</p>

<p>Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy<br>
Karmelitská 529/5<br>
11812 Praha 1</p>
</body></html>

--ALT_30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541--

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541
Content-Type: application/pdf
Content-ID: <Protokol vyhodnocení podání.pdf>
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="=?iso-8859-2?Q?Protokol=20vyhodnocen=ED=20pod=E1n=ED.pdf?="
Content-Length: 25811

JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9QYWdlCi9QYXJlbnQgMSAwIFIKL01lZGlh
Qm94IFswIDAgNTk1LjI4MCA4NDEuODkwXQovVHJpbUJveCBbMC4wMDAgMC4wMDAgNTk1LjI4MCA4
NDEuODkwXQovUmVzb3VyY2VzIDIgMCBSCi9Hcm91cCA8PCAvVHlwZSAvR3JvdXAgL1MgL1RyYW5z
cGFyZW5jeSAvQ1MgL0RldmljZVJHQiA+PiAKL0NvbnRlbnRzIDQgMCBSPj4KZW5kb2JqCjQgMCBv
YmoKPDwvRmlsdGVyIC9GbGF0ZURlY29kZSAvTGVuZ3RoIDExNjk+PgpzdHJlYW0KeJytWM1u20YQ
Xl31CrnMsUXqNbnkkrs+9SetgaBAnVgIULQ9yJEcK5bkWrJV2EDzOn2uHHvIExQF+u3wR6slZVFq
YJBcDb+d/+HOmG4pllEUbdwX7/oRL4q7tloqE5FJY2ksXo/pkl6RopeA6SynP/rfDuj4B0VGKh3R
4JK+H/QLVhWn0/7x6XlM75b1FuAW/V9+o4hG9Ttmk1CcSR1VfG7J1yUqFSRy+wkbUiW1iijPrTS5
pcGI6AtxJhbiRtzhusY1FSRW4kFcYT0Sc9zfijGen0Af4+0YqDveMRcTvLsWfzOWxO+846PDfkmD
99CHXtXaVk9iHQ1rt77DiVDNWE15lkgVxxTrQvujOJGZrvy4a3Nq4bBDNyda2oMlKyXVwZIjI7Pt
kvttGbMr0nkKlmCtE6mTuIz0N4jPAhFciuET0awiOcQbh5mLh2Y8d8mPbS4jl2obCowbrIfiazGD
QjNQJBR4PEBUkksTGwQQWW0qUW96z8DuK2dN72cIG4kZKHdN9mUd7ePc2jhfYu9P5P4I5i1hCnFF
TGDgJVYLmDfkOqp8O+X1iOtuKB6xPsL1wvs95xhdoxaHQE/+6WHteEyYx4L532M1ZWfOYVtRoyvH
uTcsa9npsmqrxwNSyqWniRVyPZOqDulPsMJl1KdSE4T18/p4Q5rz5kQ85yy+hf1jtvBIGJHiL+PV
UFj29Vs8DdKrikLhtRV2uHdXLq+3pdwh3kHRagXvxPjG1ln4gn1yj/iTi2fv1wUeyzL0Wz+WnX2z
ISvGnyzvSkR8EX4ZccLeORFamAOEpYm0OqPMGmnrQJyJG2fMmHPdVZiL/424OtwYx99YU/KPmowi
mSMaOAwbn9LXp+HxMaPgSJjSeXhKzCC6CappNac2VENcuK1VXnDS+JiS5DHyQKEG7ahO5jXkBQeY
jylJHiMPFGrQjupkXkNecC76mJLkMfJAoQbtqE7mNeSVhMym0m5iKtKakQ8KNWhH7Wfek6nZTBat
lUzMJqqm1bzaUE2J4b7u6dlMmJqXhwq1aEd1s7FbijaTpubloUIt2lHdbOyWps3EqXl5qFCLdlQ3
G7ulakhb8/JRoRbtqG42bpuKwkkIO3O93ySU5Yp7mqqXWfWecbdY9FJPnmu7JplMW6lUvudIUHu3
3J3gmdr4s8wEaXnQuhJJq4P2HNbdiwvXpf6Ps3uD5RvxL3qcKTfdbsBwzbDn2P3FVIqjhtYdwtm6
g+J2eYzfFzzaXMGg99wGf+CWfM5DzRPjzjrMriU8rPOoArY+KVItdZ5vnBQlySssDxSGvh3VEBdu
a5VXEZJY2gBTkrwC9UA1rebUhmqIC7d1Ny+ktfOqaTWvbhLDfV2+Ll2/JChQa9ItX5Jq4iv+szIV
H3lCeygmAokXCs25FcfctMe4EwrzAm/cAPsXrpRXLuOXPClXFI3rAoym5b9gihGnqLw504pB8hGV
cM0j2gijIonvxGvxI55uGHpkzKxXcCgHStSwG5KI63dUjjEbQ8x9WNh+6XT1WpTIKMl3TUubYk54
rFEtw04kch52ItzjthniP06s/poKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxIDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL1Bh
Z2VzCi9LaWRzIFszIDAgUiBdCi9Db3VudCAxCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDU5NS4yODAgODQxLjg5
MF0KPj4KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRXh0R1N0YXRlCi9CTSAvTm9ybWFsCi9jYSAx
Ci9DQSAxCj4+CmVuZG9iago2IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL1R5cGUwCi9C
YXNlRm9udCAvTVBERkFBK0RlamFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1I
Ci9EZXNjZW5kYW50Rm9udHMgWzcgMCBSXQovVG9Vbmljb2RlIDggMCBSCj4+CmVuZG9iago3IDAg
b2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZB
QStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvIDkgMCBSCi9Gb250RGVzY3JpcHRv
ciAxMCAwIFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMjg2IDM2MCA0MTQgNzU0IDU3MiA4NTUgNzAyIDI0
NyAzNTEgMzUxIDQ1MCA3NTQgMjg2IDMyNSAyODYgMzAzIF0KIDQ4IDU3IDU3MiA1OCA1OSAzMDMg
NjAgNjIgNzU0IDYzIFsgNDc4IDkwMCA2MTUgNjE3IDYyOCA2OTMgNTY4IDUxOCA2OTcgNjc3IDI2
NSAyNjUgNTkwIDUwMSA3NzYgNjczIDcwOCA1NDIgNzA4IDYyNSA1NzEgNTQ5IDY1OSA2MTUgODkw
IDYxNiA1NDkgNjE2IDM1MSAzMDMgMzUxIDc1NCA0NTAgNDUwIDU1MSA1NzEgNDk1IDU3MSA1NTQg
MzE2IDU3MSA1NzAgMjUwIDI1MCA1MjEgMjUwIDg3NiA1NzAgNTUwIDU3MSA1NzEgMzcwIDQ2OSAz
NTMgNTcwIDUzMiA3MzYgNTMyIDUzMiA0NzIgNTcyIDMwMyA1NzIgNzU0IF0KIDE2MCBbIDI4NiAz
NjAgXQogMTYyIDE2NSA1NzIgMTY2IFsgMzAzIDQ1MCA0NTAgOTAwIDQyNCA1NTAgNzU0IDMyNSA5
MDAgNDUwIDQ1MCA3NTQgMzYwIDM2MCA0NTAgNTcyIDU3MiAyODYgNDUwIDM2MCA0MjQgNTUwIF0K
IDE4OCAxOTAgODcyIDE5MSAxOTEgNDc4IDE5MiAxOTcgNjE1IDE5OCBbIDg3NiA2MjggXQogMjAw
IDIwMyA1NjggMjA0IDIwNyAyNjUgMjA4IFsgNjk3IDY3MyBdCiAyMTAgMjE0IDcwOCAyMTUgWyA3
NTQgNzA4IF0KIDIxNyAyMjAgNjU5IDIyMSBbIDU0OSA1NDQgNTY3IF0KIDIyNCAyMjkgNTUxIDIz
MCBbIDg4MyA0OTUgXQogMjMyIDIzNSA1NTQgMjM2IDIzOSAyNTAgMjQwIFsgNTUwIDU3MCA1NTAg
NTUwIDU1MCA1NTAgNTUwIF0KIDI0NyBbIDc1NCA1NTAgXQogMjQ5IDI1MiA1NzAgMjUzIFsgNTMy
IDU3MSA1MzIgXQogMjY5IDI2OSA0OTUgMjgzIDI4MyA1NTQgMzQ1IDM0NSAzNzAgMzUzIDM1MyA0
NjkgMzY3IDM2NyA1NzAgMzgyIDM4MiA0NzIgXQovQ0lEVG9HSURNYXAgMTEgMCBSCj4+CmVuZG9i
ago4IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJl
c291cmNlIGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1Jl
Z2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFw
TmFtZSAvQWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVz
cGFjZXJhbmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UK
PDAwMDA+IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRk
aWN0IC9DTWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjkg
MCBvYmoKPDwvUmVnaXN0cnkgKEFkb2JlKQovT3JkZXJpbmcgKFVDUykKL1N1cHBsZW1lbnQgMAo+
PgplbmRvYmoKMTAgMCBvYmoKPDwvVHlwZSAvRm9udERlc2NyaXB0b3IKL0ZvbnROYW1lIC9NUERG
QUErRGVqYVZ1U2Fuc0NvbmRlbnNlZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0Zv
bnRCQm94IFstOTE4IC00MTUgMTUxMyAxMTY3XQogL0ZsYWdzIDQKIC9Bc2NlbnQgOTI4CiAvRGVz
Y2VudCAtMjM2CiAvTGVhZGluZyAwCiAvSXRhbGljQW5nbGUgMAogL1N0ZW1WIDg3CiAvTWlzc2lu
Z1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDYgNiAzIDggNCAyIDIgND4g
Pj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxMiAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjExIDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDcKL0Zp
bHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c81jxQAEIDRL8Hd3eFwd3c53N3d/39NQ3Uk
u8VCQ95rJpORzNSIJjW5KU1tWtOb0cxmNbs5zW1e81vQwha1uCUtbVnLW9HKVrW6Na1tXevb0MY2
NdbmtrS1bW1vRzvb1e72tLd97e9ABzvU4Y50tGMd70QnO9XpznS2c53vQhe71OWuNN7VrnW9G93s
Vre7093udb8HPexRj3vS0571vBe97FWve9Pb3o36/B/e//WNw32YkH/8HT8Nmfs8pP5lQO3rkNl/
6duE/PuA3h8DN/0c+RYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAID/zi8cMBb8CmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMTIgMCBv
YmoKPDwvTGVuZ3RoIDEyMTIzCi9GaWx0ZXIgL0ZsYXRlRGVjb2RlCi9MZW5ndGgxIDI2ODI0Cj4+
CnN0cmVhbQp4nO19CVxU1f74OffcO+BlERAxM/Uq4pIIKeJuiTAIyiabS2oMzLAoMDQzoGguueaK
pWKiuWVoaGZmaGm2aGmZbT7LMjM1M7Onvl76DJnD/3vOvcMMir6213u/z+fPeLnnnvM93/37Pd9z
uFMII4S80QxEUEZiSmiPUd2sh6DnR7jSswoMRf5f+7+JEI6Ca3xWiU1Bea37IiTsgGeaXZRT8GjP
kvEIifCMtuYYrEXIDT5IGgPPnjn5pdkHTu1tBc+5CLVWck0GI1o2PAOh9k/AeK9c6PDsLv0DnoEG
6pBbYJv0WY+e2+D5W8B/ON+cZdj9j5d8YAj60HcFhklF4mnxYYSClsOzUmgoMH0R/+Tn8LwLoYGL
isxWW93jaDRCWYPYeJHFVNTfDdCjrAzOAyaVeCkSoR0mrQIKbdQ7+RxlC34glYdOR9xFQRAvoMK6
j5G9Tu6Q0UVEimdStt6IBiGlrk7nT/1xhVsBPpeBcN3pOqT+EO1+n9a+D35jfhfRJbjfi3ygR0bT
0GZ0Bl1Ef0d27IVb4VHYgM14Wh3Do9xprO5c3d66mXVT6ibV5dWNrouv86lrQmvpZU7hTj8EKEtI
B9ZwR02AsgfyRF5g6abAiS/yQ82QP2qOAlALdA9qCfy1Al5bozaoLfDRDrVHgagDCkIdUSfUGXVB
96OuKBh1QyEoFD2AuqMeKAz1ROGoF+qN+qC+qB/qjwaggehB9BDoKQINRpEoCulRNBqCYlAsGoqG
oTgUjxJQIkpCw1EySkGpKA2loxFoJBoFNnsYjUFj0Tj0CMpABpSJspARmVA2ykG5KA+NRxNQPhML
h6M96Ah83kJVaA2uhKds6H4UetYLO9EcVAw9B/ARPF/oBn2V6Co6BpDz0BFSJSI8FPg+AvBfSAL6
GaeiXYCjL/bHfd10IhITxF1isrhHvCAeRb1Fq3hUzBCtOIxslNKlSrj6knfAT94DHe3Bp5EVvUYu
kjCyT4wSvdFpcpRUofNABfwLaJShTWgK8OKPzWi6MEVIhp5D0lFUAR8zjB/Fa/Ex4O41PAsdR08T
UYhBa/FxkOsIuo5mkVRhOhgxTMgG/g8BrqMwvwJZwajHsYyo0BX6gHuglcl/tybdpOP8cxVNB8qp
aJNuj87fLRCoMI1V4gP4R90ytB4dI2PIo+QkniMGilvEGFSmaoBkoDLAXcHm6LJxKcjOPlMYdmGi
mIGr0EUxwy0TcL/DJAKau4RkkCgb7YNros4HZOqP55D5wCkbbY2Oug0VQ2E+YHCbClIjZCbhYEsz
jG9HO1E3Uo7KABOXV9dbug4z14hnQOYyvFi4jo6SKPC9bPEy6BrcFZUjtNtNJ4lEwChY8dkhBMUa
dwwaPlI5PKpdt+BbHhUfN2UHStrhVarsqatLGim2kkbtkO7bQYLcd4hBgWfuNHimW/CwpJHKDrs+
SsOqz4iCvpSR0GRP0A39+ig+xojukILgX2zGDiUrV1ngsyCw3wIfU79uzF0FiD4BoptA62FaTq5L
m6ANGbKZbzvfoHa+7caQVbUfCh/Ye9JyN+8bP1l0XdgsHACeflQ6DrBNILuFNQ/0DfMlgQQH7N69
2++pZpRKx+2P0tXYBHhfIlXCOg4LeLFvIGAO9MVDV+G/Pw1Qx4Wu7AK4JZD3HpP2A1xbgGtH2nng
ds3CSLvm7fgV2Ixf4e34RbbTmmHYbeBYrHtk6Vjckh4citvS/WOXjqG/jH1yHP0WD4yjX2P9GDKH
7iTzqAGvo4YKunMVzcRr2bUKJ1TgdSwPraLHSK3OH7JKZ8geCAeSENwpvA1u4RuCw3v26h0e1hwe
mkOnbxvc3F/nRny94R7QwvdBGO8omEfjR15/ZMw+46FXDu4ZnfLMsGHPpHzw1tE3R+cVmI5YbGZ6
DHcTunXbNSgC48MdtpU/u8/70vdi21Yv3h8i0rTAXWueP9AUsnGF1/iR6RnHaaJv4eiRuZAbTXXn
dBaIFg/IgYGQ58KAt/Y6IBzWoxfQ7dQjAJgJbN8ReHTtDwrDgc1cxqQBCaNGJcSPGhW/ZMvzi5du
3lJ7OX7UyITEUaOF00trdy+9r+z558vKKjcLTy6fPXPFipmzVkz/au/ekyf37jspGFbMnL18+ezH
y6f/8k+d18m9r395ct9rX4GtbHXnJBPw1gSyLcJcHUC9dxP8IO4dphPcmgV28saB7RHTH9diWI8A
psJAzih+MznujaVp5RF0I34vfIC0xWNcys1zj4/9sOQE/bF0Utduh58btiIuYcmD40rCSeDwDSOf
evuhQUKZ/caoI5bZlE6j55aNGoGbfT7jTNZDUwdsfKdDh+rQ7uaRYTksATN/w8O4v3FvA09T3YyN
raU/CQN0frDSIKwTmvv7tQjsKIT39OstDCgtLpm09Im5c5/Q+X1HH7xwgfY/fwm/+81pfPBHntjR
MpjbXZ3bLCzAr7m/4BbYyy+8p7B86by5c+ctnVhSovP7kQ44/Q3td+k8fufCBfw2m9dLGEqyQFe+
8OCF3YKAJ6lTN9xbgpgJIln0dRwZTj/Npp/0xJH09Z44NBuHiKffPpB5hM7DpUcyD7yddQSX0nlH
ANcBiJFoSQSfANkgKlg0hbfzJUn4GvVYSWV8XRLtx6rsx4RuVUI3le8ldX64HFHwKNQ7rDnE0In9
y21D6Tb6Jh7Exkfj08IgYRbTVzNAORqfp62EWZv43Hfg1yyYS/jcwHf276eU9aO6wUKBpmPwN/y3
VTQY1PxLAfhGad05SFeq34LHCr4+fmE9/Hx9hE78dyDvEYYuWrJk0WL4OXv58lm4pCR6lH4A11FA
GIZ74rD11Ern0nnUihfjUjwZLwa670PAXgK6MvDTzlcKDwpjWjiPu9B9eHA17lJbUyVaY/bE1Byv
4vzPA/hTwAvUPUEAGA71AA9a8EO38AdxGI8TN52AM4XJtVtzcHbICH15adr+/MI3Ej+58WByi39U
VVVNxE/2K1gZO7F8cOQH3Xt8//aY54pa00sc/yKQVQD8nVm1BlEgQsyx3KGGYlccrjYakBN+nLmM
XqlNezkjblfm1pcrV6x5dm7ZsvnDqnJyXkn66KcZJKjtwaWnfgoKOtC9R3nZ7BWVE4usUzp03KUo
n+x8bKuataGGFENADwLzxiaQLMN8WRJm3iC8SsPxkQfOv/HGK/YNUlDtOXK0NmwLXY8zDjj84Rz5
Gea2Vu3ty/hCzf1RA9YZx4eE9+1fdU7sfAa70Z+up704bvgLGWuqq9fEPgnhVUWfatqUXv7hH/Sa
ohzp/kD1mjXVHToy3maATtpx+3domLGa8QQgEEaQhQ/3BNSuR4CQMbmsbPKUsrLLUYuidu33Cl+f
ceTStQ8uXschqC5qEen/2sYNe/du2PiaULqnQ0f6E70yYiy9cuk7+gN3jUz8XBuQayXY+gbIpeNy
gVO2W0ky6D2v4/ftU6Tj6TWPS1153TkV+GvB+Qvk+d41dzpyFfMKnuzVHNrMAQBqEYbOXL58JmRK
erh45vnD73070zZr2ZWvv76yPGJmSfHs2cUlM4V3KubNq1g9d15FurJzxssff/zyjJ1K+3fLvvj+
+y/K3sUG28yZNrjUPCr6Ay/3MF315tr3a8YyJ0tKPGqYWbCDNjD6vp6rqOd6w/uXrh25eJ0eq9Mv
wm1AeVNAiW1BP5Bk/NLH4KaXvsMBPITW0YfbCCsdOuT+cwLkLhcD1TW5N1+/mwee2L+fxbcYSDkM
zxscpgnLeByGZ4/9LH8AlP2L+hxyAI2TosVKpvsmQnMcjiV97SNkw81p4kxylT5Jl1XjTyrxJxzv
AZwhRZONWp0BHsg+B8SZDPjmNLJxy1U1dl1wNgvHDCkHIuvI1WoaWklDq3EBwzcbjJoMOiRMh6wW
aRYIJnsI3x7oTWGlcoPFCmfs3v3StrDhw8NCSgxDNoxM2z6m8r2I4YldA90kHaX4yQrTzPRR4eO6
jyqMjtzXt8/b6+Lmp6eHhrdsPqCnGn+ldI3uZWkj+FAcsOriHZgZr6O24IWHqSVCp44dGB/qgsMj
rHcLHaSKDp3UxadXh7AeIgw090FuwvYZZvP0mYUFM/APvRaOXf3W2xVjF4U/PmtF377j6D/Xmj9I
X7w+N3PcL4tt34wb/ij91/xKesJqnTT5URvuXrUfDzFHDqFna4WWZc9uWrLouU00Jj72l8OHa4bF
zbIrAadfmrAvadbCiEHZ9JW31tEfxucWjBhuNuTMmjoVx75ejYdOnT5v+/rM76bQX+jHOpDTG/LM
1zzPQMbFpB1L9gTqMKHkX/gK3fCRgF6fYt84+U3J296SbK/piqfTx1mMwX5XLIR57rDqKXytUhVU
3whq5xpk7fAEHLhs8eJl9BT2mjNr1hw6EH/88Rlr0bzl187SNsJ79lPzFi6aI2TTB82WR4sq33xp
/kZ/5cjTh78EP8mBGNoE9m8JdNQMw1ecXr2bgy0UpKYY8dkxHxd/d+3ad8Ufj3nksxL6IZQe43CP
SZ9JmccfGUcP0RP0C3po3CPHYmLwOpyDc/G6ISA1yCG11eQAKcJUdEHt+L0LxhNO4gBMqJ3+QM24
GM/DBeDsU+hCKfTmRHwPDsHBuEUlXUlnQNFSDrwyvbQAfB5a7tWuV8hwu0mYYZ8hbKtdy3JrdJX9
XJUKT14D+CYu8IGvENG+U2huv1TNQGOq7L15vDA9UNAD5PUgXhW4iN/CVTFiLP0cn8qjS+k79Bmc
hfvP+rvRdG7q9Rs3rhtWHsdPVtqnp6ThVbgAF+JVMdGfP5IB6vqEfko/DEKaDNWaDLD8QhXDS/pX
qoXl1dX2fBiyrxGMNV2FQ/a+GjyeoNYKAA9wAFHTla9FdetpNh9TcfnotBXzlepXP9D3Kc0CQKi6
fq4qf1uj+4269gMsDmsCKZ6TffgHUN77V+xTGOn5wkR7TO054SN7d01/v8AcSeUVNF0tLKndB3hZ
gcDHpVkw7sn0C+soqxc5VtwUj8AjcdOX6HPV9Lkd0vFad3KjpqvUthaJqOaMQw/bNduEYaYGNvGa
kLrjmn0bzLjZVjxT01U8c7OtmjPAPlJUo3WRaiX+W/js3YsX3333++/fxa1wMt1Oz8PnBZwixdE9
0PqO7sEx+F4Yi9lEH6ZrWW7Hm2AFhDUQqf4qtuT+2oz7a4Ng6wr84QnfTl+4cDqoveLshQtnv62W
Qu0fPTVv7lOV506eOmvfwvikNzQ+WzfksxXmVb2TW6Ge275XTh5q07apyitwB7zvu53lmo/oqSuC
gJ/DBsYwF6CWLtH4/gD4bsYqNaikWjRju7CufLfIea+XhfToX9jn1YPbBk/Nf7caV1w4W2w//O3s
uXNnC/sClk6juXh6eaZ9vnT8sxOLXxMS7ZfnQTZR6x5WlwaDXJ0ceYItp20bKdtCsaMMIF/m7Elb
sWFCecEHb9Gb9ozPrea/5ayumryw8INXbn71yEFp0zu9e80oyTK1bdn1i+ovvnkg9GN99BPTCh9r
e0+3N7e++21H5uM1IFs+yAarHdFKdkksooHVNBDit+a4pMYCWg/8PQdwvtxX1TUFvIpVAMh3/e5n
XnxxzW5QVx2tBW8svnrs2FWysHYM/Yp+hu/HHVQcjnwNa2Y7FiFhWGhqr9uPq/DW12EHcPxmC/Gi
FntoIEK6c5rvM1AGHQhBNXAPWOveD8Bg9+6hLzL/O/MtzPQTL7MLYsCn5irf17jmAT6fzca2AzgB
Jx2gSfjoASg+Zh3E32jb/LDaG8IU+xzSWo39Wpg/nvsqIpw4aEY8iG3YcpB2YKFcIWTX/mTvKxxS
+U0G+DX1uRCzch63yxXb1r5Ism/uJsNrD0rHK26aqyrEJ5Fjr3cf7OvVKoNVL+3W4mknTtCZOv+y
X2rLbtnHNAPeV/GNDNvH6JZxHC/zPZ+/enLRDtbzwHChO535+ec6/xtfl+nEMlankC2wJ+M611RA
xuCLr1Abtb2CL4Icx/BCWsx2Y7juMm1NttFtfN8E/JNttYPptrIyTmuVeFWI1WXzsWaBGA+lC+hJ
XTZdgEt4/iiEuv2AOAXyX5BL1ToQ9wamHFVH/4Y1jzDpvdU244LKyso+z09ZXX3u7PflT6Rvint4
6/CTJ4Sw7CmZ1i92dYmzP16VbXhr4+tv+k1fGBJS1alTLae3GfwxBGT34DHpqD+BJOYFPN/KdezE
FEseL581u7x89qxy+9Ge68x7zp/fY17Xc/NmIfTIhQtH4BKSjQa6j96Azz6DcQsgBXlNIM9skKel
azw61u32LMmwCJwVvThm486dG2MWR+tXpHxLf4bCNv4pMXxb167njh4917VrVYcOwJA39sP9Ajnf
DO8lIOHD+WZ5matHzWMBrsUa0VdW9lxXtPv8+d1F6ygCIVauBCFItTDulx+3GA04CrvDJ8pAm2uC
aPhFT+DbH7XiVlQLOhem/dy4NG6ip13n8eqmjJdHjtqb8RO9gD3OHfl7pbB88sLNnsK40fsP9ey5
/f5g3AfLuBls/U8dXLlr+1rV1+8HQttABpbFmwOu1ljNHIHhYSwzCdvWjtZjX3qlct26NVU6/1VJ
uVlltaHkk7KEvVs5jzSdXAIePfjO1MV2LVSrqbluIHZRDFSrRL9i7pzly+fMXVF5/scRq2Njlwx9
dmPY+qLXzp59rWh9WKUw8PBXXx0+9NVXl+hZerF1m5eD73/9jYezMnE/TLCI+2VmsZplM8Tzzxrv
wLJK3JedEHKfJD9XFpnnrt68uf+G8S+8LGyyjxHWrlu7f5N9ns7fvtZkvML4fwHmpgIOdY/AKgyo
67c/Bz9ixs31Ov+LSKj7mqZzGA/UVM2YjupBhX3q2YeCx+n5hEWfvbnGsErX+SLXLfAndoR5DeuI
zZvx5b/ZLwrdTlC0Wedfm4fP2X+2bxMC7adgjpMfzg1wovP/RTsXAny6HNB1e3hQdxquUjvFb66K
v/+hbcVrt27OHj+jvDJnwvQVmzf3XVtQWEHmP1Zy7SxTxoY1TBnC2o2r33jWPk/M2J6T+Rhy6BXo
3KbX5v9Gr4CCq1XzXcL9osWtp4kuZzM956yumDunomLOiX/968QX166R0xfee+/C94cPXVxDD9Mf
6d/pIdwXfNYf92F5gqaLIYCTx1tQPUNagmiQOBI2b67PD7jOkTS22Lfr5CqXDIEv1YdbA1++r5G9
ltN7Wf3lCGGhZ31c96ysrM9D9u0uQW2s+uW6plfhOuBnFb6ahpxKbSFcv29wp8XlwPeWib73tyS7
/HyP7LfvBJVmZ0kSt38W5Btm/0bqCt2d6ooHolcOn/LYqDl9Xlr+9dvDdxjG7BxRPO3hir4V899/
dcxG8aHtnTunpg6Kbed9/6r5a6oDA/eHh48aPiwpqGmHFTPXbmvD6XYHvjdLa1V/YOnBP6A/SxYd
w1ma8MXJOI1ujczZuvWNp0pLpbX07TL7+vkJFes+FTLK8INqTboGeL/Ifcqfnfm7lB3amoKfea7I
PG91ZeWAdeNf2IXX49eESrth3br9m4QpN9dvy866SrZotYCnmMH36moh0ftF3B/330HnnhEzalPJ
tpvrGc/xUG+vBDhec7TC7B8O9MCB8ZUffXjgow8r6Y0DX3x5AGaUk/HsurmelNeOV+MsHGi4wVwP
dsYQyJdaIEV+psvw9AP0JP3yAH6CrjqIPbCHmGE/bX8L76ExwlAhgD6K2TrdC/yU8QjZQvLGaq54
CPO6RxgePadotiEqLqQNzVUZzz08uSJmbqqYULuc5HP6iRB/pTC/Qf2RTfzsTwmFtZ8LZvsWMWNL
7cllW0gQh/+O7iQvQs6A0kxiZhmIHSeC0OrVX8vrfA/cmrk12d7nm6cNM3r3fjzj6W/6DJwen5xl
HB4/ff/S5aeurLSVWVdcPbWsbOTiG88sadlqyZobi0cCjR9oazxL17r+rHvWKl3rG6yiaki/hUa0
dwiu5yKAEXVy0RV/99C0+OFGIDntob7frDRM79NnumHlN333p5fdWLOkVcslz9xYMqJs2amrK6xl
tpVXTi3nZzT4mBRNuvOdAl8BO3Vkn/oKpEUA+wB1ST9uw8isWbKk81qUmlQx6pENI7LmuEtuXgvT
4p8m3XcmRvUXBSI9GJ+yM1E/gDfjwD+T6wYSPd+LPOj4O0MLfqTSzBFpgF/9q8xt8aaFW/3fH3Ba
395Tz/Tp8/ieYTPCRhhevcdzf0lKap+ee9ZELExMmNNzTPahgLesKcnh4bvKIxaQLSGjQ+LmzOv2
cMiwJ4Rlmzp1Shoy2trUfWKFafSi8J4Fg5Zsad0aelPjsqd4T1qV/XBZ9+Ai/cx1oIm6OrVW02X7
dURRCPnqUMFQxPt57cD7YxDygf6pav/jEIzdddk+nVBBXU+E/HSokPdzn+XwY1T4tHo8ZDbvj+b9
5imu+A0qfl83ZEZz6m4idYytHxKfk8Z5Mt+j9vP8xfvT+Zwi8rr6J3oY4/lB9z6MjeRzHi06yPt5
LPA5Y524EMbx4mXBrtWwENnC0JfpyQVQwz7hWNMh17C//PNVtBkso8lsPYdOtsbC3B9hro6dNIW1
6B1G8IKvpm7cOPWUeBlPunaNPsFzlr2FOKUuncO51UO62X9WQaMdsFae3z4TzwgH3XTaeueyFPV2
HO2yKjk9qW//hIT+fZMKynJyy8pyc8qknx8aOWJQxIiRg6zr11ut69bxdxmEEXLajOc+eqTpgGuo
rTvX0YcPfb7Vcb+xuXa7571N0pCC3Ovfc4B5bgUUvMJz2o3NNec8773trQiLmIwe5qJVwRUL11kc
QBLRSzp3tERcjlbpPkcm6RlkwzXoJeEjtBauZWQV6gXjBwB+ibAKjYb7O0IBZMjlqBSu9+GaB9ci
uEbDxfDMgGslXFPhsgHsCbiWMByOi3yKZruFwfwfkbd4Fe2S3FCOtBDtEhfB1QGel8PzeLRLaMuu
ug3iHuiHvbuuF4xlwlWFcsQR6h2Wxl3iU4DLVHdT0qP1DKdbGzRQvIx6QZ8d7slcFnaE+xF6mdNf
VXcZ5Fol5qFCmLuZXEMmuJvEQmQSnkD38/ZStFlA6AUB1Z0Wu6ptN4I2s34xh8NvZnDCNZj/JsoS
PkXdYWyNOBj1ks6heLiHszY5hBJBD98B/R/YXaWPkjltRg+hxzncNY2+ho/hYnPJKhzPaMMc8Gv7
PXD/DEwYoH2C0SD0GDqMA7ARW/BSvA1/in/EtYIsBAgdhGRhvFAhfCb8TDqQDGIjr5HrorvYRuwp
xohjxHJJljpKY6QF0k7pfekbnb8uWNdPl6Qbr5use1q3Q3fWTXR70K3IbZvbm25n3W643+Pexz3J
Pdd9svsC9zXuO93fdP+4iXuTPk2MTZY3ebfJd3IHOVoeKdvkJfIa+WP5J4/7POI8HvNY43HCo8az
jWcPzyTPIs+lnls8v/T83uter6FelV47vfZ7ve/1mddZr6tetd6yd4B3e+8HvAd5p3qP916q+jSy
kFTUFeXCSi5A5beKebzYHPrdWXSje6HAcPj507iH1saoOf6X1haQKLTQ2gQ1F2K0tgjtBVpbQp7C
a1pbh5oJV7S2O/IlnbS2B2pNirW2l98znT/S2t6oZ//PtbYP8hjQQWv7oiYDotjbTyKs4/gBTp21
Yc+Fj2htAbkLXlqboPuF+7S2CO1xWltC9wjrtbYOdRQOaW131J4Qre2B+pG+WtsrqB9ZprW9UW7/
Aq3tgwIGeGptX+Q34AEUCVm7CJUiC8rjbxfZIJ90RlmoC9x7oAfgEwatTIBQ0GCAsSErXBZkQgZU
AJ6noFhYPbJQCLQiUD58FJRcj8vKn0xwN8GcEvhtBEj5V1DtVU81FSiVAC32pkwhQDM+DDDnt1GM
gtZ4mJeOigEiC2ANHJuJzzBwiRTAUgi/iwAmE/DmAZwC881A3cDHYBcXaS4qteTl5NqUzlldlB4P
PBCmZJYqg/NsVpvFZCgIVmILs0KUiPx8JZlBWZVkk9VkKTEZQ+TbpvZiU1MNJQXjzYU5ymBD7h0m
RpnGG9KLlaxcQ2GOyaoYLCYlr1ApKs7Mz8tSjOYCQ14hcNZQxBQuIBMukiuOvUBWyNViBFAVYYqh
0KpEmguNpkKrCboHA6QZTYCG2Tzhz0D4xzGkcztaQftmbpseYE32th1KN1mseeZCpUdIWM+GhBxk
7kiE0bgjk9l8lupINs3NHcxlmwvBLjYwM+LOZgNX6YdC4WPUcJQAjhCYa4a7BdzHxPFZuKOFAF4T
zEG5NltRv9BQIyAtKQ6xmostWaZssyXHFFJoguFoFw4cjukIjttDkI0x6Uw8YEzgtmY0EWBZePw5
Ts8wDYGRUoDJ5TPzYKyIy2XjemVas/AZLCQZ1pJbNHmrHM6gLm4Q1HeSRoZPY7Kr7mGAlqvWbk8v
Mur2Bz7yr0pZf36ibNzeTpnzYETmLRvvYV5YwHU9AfrMYIF/xwuTLInjK+DYnIGWx3nK5WMmTa4c
TqVQs3qwZnfVWio11cdUfw/mfJm59Qv5/CItmFUKZsBq03wsT/MCA8ehalrWcNo4F7f6UxaHY36o
YndgsPFXZBmM6suO6GfWau/iJe255Qw8Q7C7lfOVBXMMmnwyj4Is8NACjsXGRxz6yYZWvhZJnet5
dFJg6Y7xbwP/Vb2fUXTqhPUU8agxAoUsPtvBjZFLYOO+lgmjNj6q0pDvQiFYi+Ys4KyYY1F1MpH7
QC7PSjZNMwW8z1UihwyWBl6pclvMdRjsYh3WLuD2VG0tu2QQK8wOvoMcwfVyhvIMonDMajyouPM0
rTa0/t2ldmhO5bao3qNtnC+n1zklmsj1UfCrKDiiIZtn9UJNQpMLRSP/zWgE8zvTxHiAyOL4VBiH
/Zgf52uZzWGhLG2tyqu3hxVWFhadqRp37DVwM88MThu45iKnBm7PBIUAb9OiwdoA1hErTo255gDX
eQqX2cA5l3lubuhrqjbUtcRwF3ua+SqoaLYv4Hdn/vg1trDxlYitrAZNopAGmrrbXKaTUm1tUakz
nWdzHo2aJ+VzP7XU96icMp0aXWzu6nWOFdTAV8Q8njPy+ZNcL5GRc8rsVeiijZwG66pKyZFDDdx7
VN910LhVP9Z/K5ODS1mTwOlhBm6jX89BQzq36qMx3oI1e+fzeXl3yOZyvXUsPM8aeF5x4nX0WOs9
0hEvt64eJi3PmbgUDkoTuVRGPr99I+th+3q5b50hw5hjtW3v4mVqzMTdsr5k8ng3u/BarMWBw09K
YDSvEY2Z0CSu50Itkovgo65eBp5RTfUzXO2u8uzokRuNlFye4RV+t2o8mrgn3clPHLmusdxt5CuB
WlO76qsxrcoumnO14e+NVSvPmo612hltjkhilUN+fe1h0WY0xFjEPXoC/M7RLKauh8yr5Pqs+p/M
VHeWKlOLEZu2HmbXayoG6TmdRJQAT4xOIjylohFQRybzsVjoU6COS4aRdHhiXzaK4naJ4CNsvD2P
xhHQZhgTURrHpeJIht8M9yjoYbgV/syehgF8AuBic/VoJKehB2wpwFkitBnueOiNg7teg2MzIqEn
DZ5ZewhiVahKj33lKZXHDpvHeFE5TYV+J9WGXMVyig7O4uEpGfDHaKPs61WxHB/jP5jXR6ydoPGp
ai6ZY2c6YpgZzkjgKI4/sd40uCcBXArXZwSXWeU2gcsQDeOqLHrOgWoJlaNI/jWuURyCfcErlWuB
UUrVIIO5HZk8UXw+ozqMQ6mcJWpWZm0nlhBNlyofTP/p9ZRTuPxx8FG4/Kn8K2TMNhGA34HX4TtD
OAbGt8y1kcbli+B6SOQUBnM4pkWmz7h6j0t2sUok1xezG+M8ilOK4BpJaVQSBzZX6zTmHXI9hSFc
Pj3XVByHTgE96gE+tr5H9cdYLmukpmsVp+r3qk/EuWg3ksvILDscqOo1n4rgumsoBbPTCM6/UwrV
AhHa70gXnTmtn6BZ18FPKqec2ohWRvBY1HOoCG7rlPoYiebxG69xnlbvYc4ckKb5Z2I9Zw3164gj
B9yvyR0qLgfthhaM4v4Up3GYUq8NFUK+C141d+lhXcvi+xxbfd5uuHK7Vo3OatS17gx2ybWulYCa
hYdw2IJb4Jy96m5JXbOcex3X2q2xHbZjd6zW8o6q11l9qLm7WDtVcla9Rl6fqzWgtb4qMfM60Fxf
mUzko841vUg7OzE32Ocxyga+9gfX03KsRU5cal1p4NUCo2ZtRJt3XqHk23aGRXy9V6lM5G2bVpkw
+Yo1WNY/+ZbdsOP853YbKI3awCFLY5WDq/4t3N5F2l4qj2uY1ZMhGl4LcuzLnDphGlDP3QpusbrT
+xi2fujWUwWmgxwXzo1c1zJSz/AYTZnnK8cZ13//1OnPPij/XzoPkhucB91aef3nzoPkRs+DlL/4
PEj+VedBDSv5LBeenGcdDshfd4La2AmL/F87V1JuO1eS//+5ksu5kvOE4f/muZLcYIX9750ryY3s
1v4XzpXkRs+VnBL9NedK8l3OC/6acyUZ/dZzJedfnf7McyVnvDU8V7rT6nvn0yV1f65WEv9rp0sy
ani61Pjpxl9zuiTfRbuKiwb/t0+ZZO5jt1czf/0pk/w/fMok33LK5Nzr/pWnTPK/PWVS/rJTJvk3
nDIp/7FTJpnrIB2wDuXcqtqOgPG/7uxIbtTm/62zI/m2syPlv3Z2JN/x7Mh5BvSfPzuSf8PZ0d3w
/mfPjhyZ9c4ryu0nPvLvOPFxPaX5M0985D904nP7nu33nfjILic+dzt3+DNOaGy34R+EnCcNMqfD
nkIQiuYvaLH349gbdvUv5SmdrSaTkmnKN0/sEqL8irfpQpQh+aVFuVYlr6DIbLGZjEq2xVygRFhM
JdpLYA4a/O29YvXtPVcysuyknm6yGBSVtfpXAOVud/2Rb39Z8Fe/Z6jcQjnPKhsUm8VgNBUYLBMU
c/atWGQ5yWQpyLPy9+nyrEquyWICWjkWQyGIHgyyg1gwDTRmyTEFKzazYigsVYpMFitMMGfaQGN5
oAKDkgVMywBpyzU59JSVZS4oAnAGYMsF7KBl9uKd0rk9V0n7LoDMqBisVnNWngHoyUZzVnGBqdBm
sDF+svPywUidGUY+QUkxZ9smgvrbd+GcWExFFrOxOMvE0RjzQLC8zGKbifEgN5gQDGbOyi82Mk4m
5tlyzcU2YKYgTyPEKFhUVQLaYivAM3GClQITk1rmDmLNDXahEcxohpotitUEdgDoPGBVE/8W0ow5
QFvEFG2TVdVxQhNzwbFum8DMkF1sKQSCJj7RaFas5mDFWpw53pRlYz1MvmxzPjgbEyjLXGjMY3JY
+8lyKqAzZJpLTFwC1Ys4A/VOUGi2gRmsai+zSpHTA9QxxZpryM+XM02a1oANiBJDAznNheAXFqXA
bDE1KrZiKy0yZRuAUIjKVMPRAkMpRAtMN+Zl5zFHM+TbwPWgAUgNRiOXXFUdC1CDBfgqzjdYZEbI
aLLm5RRyNnLUWIVJzEMNWYDEymY4+LHeSomhlIEAV5ghv3EE2hwHH05swF5hfqmS5+LmMhPHYmL/
DU4OyxpWpkhmF0d4mMDnTBY+aaLZYrQq7evjsD2j7RiQ27Owbc9VBpaJ0+Il0wSRxLAWgw2YTkrM
efWMmSbZIGIUQ1ERhJchM9/EBlTZATNryE6j5BpsSq7BChhNhQ10wrzO6d1GpbjQqDHsZFXmzKkS
3s2qVnM+i2puNmYkg5LPsgfEigOwyJA1wZADgkEcFppl5qq/zakakIKEBSya8rMZUzF6JToxIVVJ
SYxOHRGRrFdiU5Sk5MT02Ch9lNI+IgWe2wcrI2JTYxLTUhWASI5ISB2lJEYrEQmjlGGxCVHBin5k
UrI+JUVOTFZi45PiYvXQF5sQGZcWFZswRBkM8xISU5W42PjYVECamsinaqhi9SkMWbw+OTIGHiMG
x8bFpo4KlqNjUxMAJzCXrEQoSRHJqbGRaXERyUpSWnJSYooecEQB2oTYhOhkoKKP14MQgCgyMWlU
cuyQmNRgmJQKncFyanJElD4+InlYsALIEkHkZIWDhACXgEPRp7PJKTERcXHK4NjUlNRkfUQ8g2Xa
GZKQGK+XoxPTEqIiUmMTE5TBehAlYnCcXuUNRImMi4iND1aiIuIjhjBxHEQYmCqOUx0ymzBEn6BP
jogLVlKS9JGxrAF6jE3WR6ZySNA9aCKOsxuZmJCiH54GHQDnIBEsj4jRcxIgQAT8i+SccfETQFyG
JzUxObWelRGxKfpgJSI5NoVZJDo5Edhl9kyM5h6QBvpkxkvQ+GU2Yn23ewdAsdmagFH6iDhAmMLY
gA65ASx4l35SlqnIxnxbC241NfI0qubOYO61ahIAFx5SCIGr9vEmLEsQWXzVUbObc8Fmy3Gwmnp5
+gDvhpVITb3GEhNkQCtLJWaLbGbJZGKelUc6LIEFZnXNU6yGfCAGs1gUcSjIlYZ8mGatZ7NBQMmO
xbDIkgdTJlrybJBMFEMx9FryJmvLsEVbprgEilMCRsWZHFT+LSZrEaxSeSWm/NIQgLWwtYxzkleY
bbYUaKJz9WXZ+jlKBZuSw5EbzTbZbMkJUWSZV1x/uHT6td+z+HPqIFmtg5TfUwfJzjpI+Z11kHx7
HaQl+SyOyepYMxopUJ0Fi/xHaiXFUSvJ/xu1kqza4T9WK8lqwP6hWkn+E2sl2VkrKb+zVpIb1AW/
o1aS71QrKb++VpJdaiXX8G1QLsF6DknizyqXZK1cUv5QuSQ3YJfvG//skkkuNCt/uGSS/9SSSdZK
JuX3l0zyrSWT8ntKJrnRkkn5LSWTnBqRHj80kbEdEfO7qiPZKfkfqY5kR3Wk/JHqSHatjpTfVR3J
jVZHyh+pjpizNgiU+sJHvmPho/yGwke+e+Gj/IrCR+aFT8Pa4d8XNDYH/CBeNMghcAv5I98ZDOXn
dhPgCuVnZ0b+V70Q/vfVIuhr+NfCu3/DMHRi3oS80DxIVpNCinKLQrWMeadva7p+MxM19qVKl69S
av/nh7pp7L8ZfPvPHmHGoLqblNT4k1+CyI0e5F/l5Lo3uUbJz5T8M4j85E3+UU6uBpErCyKkK5Rc
Lid/Lyc/1pBLNeQHSi72I98PJhco+a4HOf9tinS+nHwLgN+mkHNnQ6VzNeRsKDlDyTeUnO5BvvYn
p8rJV5Sc9CNfTiVf7CUnKPkMwD+bSo7/bYh0fCr52xBy7NNW0jFKPm1FPqHkY0o+ouRDSo6Wkw+O
tJE+oORIG/J+D/IeJe/O8ZXevY+8E0AOUnKAkrcpeYuSNyl5g5L9lLxOyT5K9lLymi95dW6Q9Col
e3bvlfZQsrt6rLR7L9k9Q6x+JUiqHjuojlQPEl8JIrsoebmc7KTkJUp2UPIiJduN5AVvsm1rkLTN
SLZW+Ulbg0iVH3kemH6+hmyhZDMllZQ850c2UfLsRm/p2R5kozfZYCTrAWR9OVlHydpnPKW1lDzj
SdasbimtMZLVFT7S6pakwoesksnTlKws95JWUlLuRVbApBXlZPkyb2l5Z7LMmzxVQ55culd6kpKl
ZWOlpXvJ0hli2ZIgqWwsKRskLgkiiylZtDBEWkTJwhCyAMRcEEHmP+EhzfcnT3iQedAxz0jmgqbm
BpE5vmQ2JbNm+kqzKJnpSx6nZAYl0ykZVDdt6lRpGiVTp5LHjGRKanNpShCZTEkpJZO8yURPUiKT
YkpsNcRaQyw15NEaUkSJmZJCSvLbkQmUjPcdLI1PIXmU5E4lOfCQTYmJEiMlWZRkUmLoRzJqyDhP
MpaShykZTcmokbI0qoaMlMmIgJbSiB4knZI0oJw2mKQ2JynYR0q5hyT7k+FDm0nDKUnyIImUJMT7
SAmUxPuQOEqGwcgwSobG+khDm5HY1l5SrA+J8SJDKIkuJ/pyEkVJpNBNiqwhg/eSiGFkECUPUfLg
QD/pQX8ycEBTaaAfGdDfSxowqK4p6e9F+lHSl5I+vf2lPjWkdy8fqbc/6RXuIfXyIeEepGcbEuZF
enT3kHpQ0t2DPBDqIT3gRUI9SEi3JlKID+nWhAT3IF3vD5K6Gsn9Xfyk+4NIFz/SuVOQ1DmCdAoi
HYM8pI5NSZAH6UBJICXtm5J2IGc7P6IYSdsa0gZEaGMkrb3IfaDB+yhpVUPuHUxawkNLSu4xkhag
qRaUBMCkgJakOSX+lDSjxA8A/CjxBVl9BxOfqaSpkXhT4uUZIHlR4gnQngHEgxLZhzShxB3A3Clx
8yc6IxFhUAQPaE6gl1AiwLPQjWAfgijBe7BxzmLc9f/CD/pvM3DXn9b/D2riTKUKZW5kc3RyZWFt
CmVuZG9iagoxMyAwIG9iago8PC9UeXBlIC9Gb250Ci9TdWJ0eXBlIC9UeXBlMAovQmFzZUZvbnQg
L01QREZBQStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0VuY29kaW5nIC9JZGVudGl0eS1ICi9E
ZXNjZW5kYW50Rm9udHMgWzE0IDAgUl0KL1RvVW5pY29kZSAxNSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE0IDAg
b2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnQKL1N1YnR5cGUgL0NJREZvbnRUeXBlMgovQmFzZUZvbnQgL01QREZB
QStEZWphVnVTYW5zQ29uZGVuc2VkLUJvbGQKL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMTYgMCBSCi9Gb250RGVz
Y3JpcHRvciAxNyAwIFIKL0RXIDU0MAovVyBbIDMyIFsgMzEzIDQxMCA0NjkgNzU0IDYyNiA5MDEg
Nzg1IDI3NSA0MTEgNDExIDQ3MCA3NTQgMzQyIDM3NCAzNDIgMzI5IF0KIDQ4IDU3IDYyNiA1OCA1
OSAzNjAgNjAgNjIgNzU0IDYzIFsgNTIyIDkwMCA2OTYgNjg2IDY2MCA3NDcgNjE1IDYxNSA3Mzgg
NzUzIDMzNCAzMzQgNjk3IDU3MyA4OTYgNzUzIDc2NSA2NTkgNzY1IDY5MyA2NDggNjE0IDczMCA2
OTYgOTkzIDY5NCA2NTEgNjUyIDQxMSAzMjkgNDExIDc1NCA0NTAgNDUwIDYwNyA2NDQgNTMzIDY0
NCA2MTAgMzkxIDY0NCA2NDEgMzA4IDMwOCA1OTggMzA4IDkzOCA2NDEgNjE4IDY0NCA2NDQgNDQ0
IDUzNiA0MzAgNjQxIDU4NiA4MzEgNTgwIDU4NiA1MjMgNjQxIDMyOSA2NDEgNzU0IF0KIDE2MCBb
IDMxMyA0MTAgNjI2IDYyNiA1NzIgNjI2IDMyOSA0NTAgNDUwIDkwMCA1MDcgNTgxIDc1NCAzNzQg
OTAwIDQ1MCA0NTAgNzU0IDM5NCAzOTQgNDUwIDY2MiA1NzIgMzQyIDQ1MCAzOTQgNTA3IDU4MSBd
CiAxODggMTkwIDkzMiAxOTEgMTkxIDUyMiAxOTIgMTk3IDY5NiAxOTggWyA5NzYgNjYwIF0KIDIw
MCAyMDMgNjE1IDIwNCAyMDcgMzM0IDIwOCBbIDc1NCA3NTMgXQogMjEwIDIxNCA3NjUgMjE1IFsg
NzU0IDc2NSBdCiAyMTcgMjIwIDczMCAyMjEgWyA2NTEgNjY0IDY0NyBdCiAyMjQgMjI5IDYwNyAy
MzAgWyA5NDMgNTMzIF0KIDIzMiAyMzUgNjEwIDIzNiAyMzkgMzA4IDI0MCBbIDYxOCA2NDEgNjE4
IDYxOCA2MTggNjE4IDYxOCBdCiAyNDcgWyA3NTQgNjE4IF0KIDI0OSAyNTIgNjQxIDI1MyBbIDU4
NiA2NDQgNTg2IF0KIDI4MyAyODMgNjEwIDM0NSAzNDUgNDQ0IDM1MyAzNTMgNTM2IDM4MSAzODEg
NjUyIDY0MjU3IDY0MjU3IDY2NyBdCi9DSURUb0dJRE1hcCAxOCAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE1IDAg
b2JqCjw8L0xlbmd0aCAzNDY+PgpzdHJlYW0KL0NJREluaXQgL1Byb2NTZXQgZmluZHJlc291cmNl
IGJlZ2luCjEyIGRpY3QgYmVnaW4KYmVnaW5jbWFwCi9DSURTeXN0ZW1JbmZvCjw8L1JlZ2lzdHJ5
IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4gZGVmCi9DTWFwTmFtZSAv
QWRvYmUtSWRlbnRpdHktVUNTIGRlZgovQ01hcFR5cGUgMiBkZWYKMSBiZWdpbmNvZGVzcGFjZXJh
bmdlCjwwMDAwPiA8RkZGRj4KZW5kY29kZXNwYWNlcmFuZ2UKMSBiZWdpbmJmcmFuZ2UKPDAwMDA+
IDxGRkZGPiA8MDAwMD4KZW5kYmZyYW5nZQplbmRjbWFwCkNNYXBOYW1lIGN1cnJlbnRkaWN0IC9D
TWFwIGRlZmluZXJlc291cmNlIHBvcAplbmQKZW5kCgplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjE2IDAgb2Jq
Cjw8L1JlZ2lzdHJ5IChBZG9iZSkKL09yZGVyaW5nIChVQ1MpCi9TdXBwbGVtZW50IDAKPj4KZW5k
b2JqCjE3IDAgb2JqCjw8L1R5cGUgL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yCi9Gb250TmFtZSAvTVBERkFBK0Rl
amFWdVNhbnNDb25kZW5zZWQtQm9sZAogL0NhcEhlaWdodCA3MjkKIC9YSGVpZ2h0IDU0NwogL0Zv
bnRCQm94IFstOTYyIC00MTUgMTc3OCAxMTc0XQogL0ZsYWdzIDI2MjE0OAogL0FzY2VudCA5MjgK
IC9EZXNjZW50IC0yMzYKIC9MZWFkaW5nIDAKIC9JdGFsaWNBbmdsZSAwCiAvU3RlbVYgMTY1CiAv
TWlzc2luZ1dpZHRoIDU0MAogL1N0eWxlIDw8IC9QYW5vc2UgPCAwIDAgMiBiIDggNiAzIDYgNCAy
IDIgND4gPj4KL0ZvbnRGaWxlMiAxOSAwIFIKPj4KZW5kb2JqCjE4IDAgb2JqCjw8L0xlbmd0aCAz
NDMKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKPj4Kc3RyZWFtCnic7c/FbhYAEIXRL8FdCsWlSIu7u7TF
obi7v/8LsGHVDQl/CiScs5nczZ2ZGtCsZjenuc1rfgta2KIWt6SlLWt5K1rZUKta3XBrWtu61reh
jW1qc1va2kjb2t6OdjbaWLva3Z72tq/9HehghzrckY52rOOd6GSnOt2Zznau813oYpe63JWuNt5E
k13reje62a1ud6e73Wuq+z3oYY963JOe9qznvehlr3rdm972rveDPv9P+DAtf/w5P83gzs8z2P0r
X6blr7/Z823QQwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOA/8v1vHwAAwJ/zA4MAFbsKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxOSAw
IG9iago8PC9MZW5ndGggMTI0MjcKL0ZpbHRlciAvRmxhdGVEZWNvZGUKL0xlbmd0aDEgMjc0OTIK
Pj4Kc3RyZWFtCnic7X0JfBRF9nBVV/ckNElgyMENnYQEkBAgISBBJHcI5CIJAeTKJDNJBjKHMxMO
ucXbRTkUJSIiIgIqIMsKQkAQD1gFlsWoiIj8WTwQEPkjYshUvlfVPckEAuu9+32/L5Purq569e73
6lUxUYQRQgFoHiKoKCe/T0xe4bKe0HMOrsISi8GuH+03CyGcAldmyVSXcucb/XwREhbBVVBqL7OM
E6ZcREj8F8C/UmZw2pEPfJAE48ivrGJG6dr2po/gfQVCnZVyk8EoDBo5GaGwahgfUA4d/ld0l+D9
Mrx3K7e4pl85dFs6QuHtgF51ha3E8JL/xidg6EMY/8JimG7XbRX9EIrYCu+K1WAxTT1W2hXeYXzI
frvN6aqfj+5CqGQFG7c7TPZZhtVfwTvQ83kJYbGrUI1E4CdWWg4UuqhP8jEqFdqARC19dUQnCoL4
FbLW/wP9UC93K+opIsUvtzTViBSk1NfrgmgQrvKx4NNFCNcj0AX/Idqzk9buBHfMnyL6BzyDUGvo
EdEcdAp9g87jjngsNuDZ13B9PeP0xt760/Xz6++pn1Y/vN6/Xke/lco5vht/GFYJ6UDrvqgFklFL
5If8waKtgKIetUGBQDsYhaC2qB1qjzqgjsBTZ9QFdQWqoSgMhaNuKAJFou6oB+qJbkO9UBTqjaJR
H9QX9UMxKBb1R3FoABqIbkeDUDwajO5AQ9CdaChKQIkoCSWjFJSK0lA6GoYy0HA0AmWiLJSNclAu
GonyUD4qQKNQIRqNxqCxYJtxaDyagCaiSagIGVAxKkFGZEKlqAyVIzPYpBTH4lJUDfpAeAhajWpJ
VyTApxR62fMVXADeWY2KAXK+eD8ugKdFXIMEGJ8rHgSNCDgW8N4NrQhxDa5GO9AZmD0fL5SGSXcx
aK43huuKtA9flAYJg9AY0SIOEbeI88UtAFEplorz0Wa4DxKOiCvEmeJhcSYawzjDmexifKAqPByH
oyqhCqfg9jhFOIj2cv6H4io8WHpfeh/VoBqcC5CvoGmCjN/Dl3AfPAZvgVlX0BXcFd7ihDh8AX8F
HD+NjpAxkoyq0OO4DbxVo4PA9xl0CTlFwIoel2qEXlIN2ge+8jH0IzQZC3DvTHpLNfC5iNahyaCZ
U1iQanRBPqFiqXAVncMLhLXCVRyOBfi0wV1BmxPJQbFIfE98GEZBO1ggsaQrSYL7eAYh1eAq4OKU
rhTPADj2mckygrBP2A4y7kYnQC6gLowXZgpV6ATeiHcAxwjdjzeKRT7FYkdUpasSx6ALTDfoiHAQ
9JHL9fEoelTXD10RdegiycRF4jqmMRQh7cUIh/oM17VBy/BwnwUgCSID0UzwXIQOYCTtVT8A5avr
jJaJ3clK4F0QZnv0hmegg8IgUoxW8M9SvB0tRduRkwUeidzmo5NEImAUpbTeLERkGDcnjByj7B8b
2jvquleltY+yGeVu9p+hbK+vzx0jdpTGbpY6bSYRvpvFiPBTNxs81TtqRO4YZTvukZqioU0tSoHO
/DHQZG/QDf2pKXyMUd0sRcBvRtFmpaRceaT1I+Hxj7Q2xffmnumLBMgLBFrj6DJyRVoDbciqgfpQ
fUSoPnQ8WV53SPjA3Z8u8wm4esmh68m9HrxBSAcPkSAPgD71JJzAhFCwe0r019E4hVZLNe59dCJe
7f6ArlBjYBPZQPQwh+PH+nD+IfqabeBSbnA4djG42ZAz/yLthuwB2RaT2MBYEhscSkLhCg8MZ1dc
KL9wOPhR/8Lzo98b/RP9+E6M6JHC9+B1f+E13H0oxX0LcZ8LQy9Iu+lcPJ/OraEXPqbz8Vx2fYzb
1OD57g30gprXFtGj4gO6IMhQt0EmQoA5GnfXd8Ft9d2jcVz/AUNxbDC8BbPetl1wcJDOh+gD4BkS
qL8TACKFD5bgu/9pLPvQ0uXjv312EC+5a+td8NvpzPbjny9JyEr/JDt7GD2Ke0vRPbFu8FARD9Td
tnX9Xw+0+Oq0b1hHelsfiZ7S9di5bfs7ASQJS2Jq3OBk+ho9i5OSUpIZjxIaXH9a54bYawn5tSPk
0FjgM0wHLMTGDAAOuseEAFvhYZHALsRgbKjXe1svOOmJhLS0hMTUtIR1e/ase+mtt9zW98iw/dco
f92z5yU+nJYulM90OGfOdDpmrvtk167jx3dVH6s7qvM/tmvXp5/u2nVs3SyHc/Zsp2MWt621/rRU
C7xFQiZHLfCdeGCoTvDBod0DcHgYAg4GcjXGxoS01UdDF2OHcP0BUwOFw9jet5+E2wUYx2Jfeu+Y
iUcqz9PP5i2J7HZmd95rRQVPDUvLjHoo/o7lU+4w9yYn6Z1pG62v039NobstaSk4+PiSU5PjJse/
8HbnzvRs3+jBA8JG06N9pqU7V/dk7gqrGfgevp/7Hvc8fL/mc2xsJb0kbIN84M88OVKI69+GMR8c
1EbYRn945L77H8YtnS4nvfQjBi3gvT+cp4NPnKDxHO9SmPuKOjdwQJu4/kL30JA2wUGCzxNO+MEt
H75vwSP00gX87okT+J3zP9Chx4/T5B9VnrpBFnkOdKaHF3/sEwF8Sd1744GSPlYfQZ6jH+OeKfTD
5fRoCu7Nb8txlLj31Y0Lt9N1eMz2hRtfXfg6HkPXvQ649oGDpEki+AbIB5ECuELjICxt+CN6G/zi
jyTRffmc+7Lgd07wU+kX0xMCxgvAs1Agi+DAapzy+Z678AJ6mD6KKzlMCa4WqoSTTG8AE2oU4tzv
CyfpCTZWzRIBzNfGqlnUw+TZbAzVJwmrNX3Hgjce208j35NqfrKAr4ypPy2+rPkxwq0jwRv0rZkf
4NYoVEF6fie5k2z2SZPs1iJ8F/2CXqVX6BdYwTL2xYpwDrc7c4Z+Tc98/TVuRxdSC16KndiFl1IL
0D4MNeJ9QFvmfEk8jelDP8Ex9F18O6yjMXUFWCbvDMO6Ydfi6BUu52KYUwI8tePZLFSPeVADZz4Q
3rExIgt4IVDIqeuLzyYNnWseuddaecb6PW559+u4Iz0D1dSppDkp5nlZmXhYr97njt5z9DWOdybI
age8PVgFCO4uhoZFsryihmIvHKc2PIQURoiMe/Axeoh+WvaPUsOeCY8sWbb0kSX3zpvlKNgwquyA
AeuwOItEdN/75OdfRUTgngMGTi4pNV8dN6Fw4m09cQdFeXPPgpd4TOaBTBtBDwLzzhYYMig4VjjT
hV54id6HZ8Xj+Xv20Dfcr4hPux8nG+vy6Df0Im6Nh6v+8Rjwfi/M76zaN5gpAgUHoSYiMM73kYnu
bd1ze13BbehH9EfHFzbrO6PnLF48Z/gGg1RDz3zl50+/u3yJXugXg/ukpT1cOfWhXr3VNcEBNFZJ
F8AXujXNZlhNEz6MKAQUClcdIyZEeGYc/IwfNw7njnpq2DOvBgx+dORhNz1zgdbSUzgXd5uwSTi1
QPsRDtJzvXu9Wd2vH7187CI9iR/GZuzALyncNqAfO8inY/IF41AcOpP84L5MN+KL7hlSzbFroriD
rQ124HEx99dwqFSbcBnhyWrMP1T7Kt2gJ9ADACII9xaXlxcXlZXRF2bOolcuu2ff8/Cj9Ed6DRi+
/JdPx+aPHDNmZP5YYcVUq7Wy0mqrnNtzw9xd776ze+6GnrftWvT56dOfL9qFR40tKho7dlIR6GwS
8LMQdNaO6WygaomBLM9C6kKxqp7CIrGHPjC7Pf+p4c+82mrIoyMPuXGH89gHK3QTPT7pVTx23HhQ
5fjxoTioF+gpJga3/PR7HEan0qfpY3RsV+HCggX33nffvQsWqPY6BLdAsUirEXhg6UMP4VS6k11i
EZ1N17IMwGBdkF8YLK8R1AyjQZ+ELMOmaJlGDIApLIcNkdLE95g9WgjBOA5LqXXPkpJrc8R7yUG6
lb5eiw+fw4c57n24u5RGjnv4COaffeK9DPjaHHL828/Ocx/2whkYhxlSDkRM5GAt7XeO9qtl3i7A
XgmR18HGnWGfAhmAr/hNUwAzcSsMS5YEMghz6M47JsXH9h2dlbF+vGVrwfGv0gvih0SqasBX++XN
LY7vPz46LSc5Ccff1uO9N4ufGTvozhG99/JiSEAz6Arda9Iq8KksoOflLZgZMlJbKuNi1eKie2Q3
xgdflNqq9m6rE8PDunVXl6sB3SBFsbIELB8unJs4cuSkopG5E/HdHafnPrP3rarc6R2r7XP7x42i
9U+a38x94ImicXd9c5/jdG7R3fTHh9fST5zO6ffc7cC9V/8dZ9iS0+in9IdwoePMxx6/Z8bChfSu
9Jyf9u+vzU1f4B4ReOBZ46aMe+4bMriYHvjbk/SasbhsYu5qQ9mC2bNxxq7X8fDZsx56+fniM3Po
9/RDLitYX3oE4syHZWSWhjD/EHLM/T+FdA3sVJ7Fl+gL7n9h+zbcml6Uamp7CRFCHou99RCjdTDX
F1ZJFrRa2tQHehpqVu0Ji57CLCTsyxs1Ku/N983w877gb7+H/kQvu/cKvrjdtXFkaW521kj6tttZ
XGIw0BlC+25vLfzkQ6mm+rBluZrzxkFsHQU/aA9bBbCEJ+moRQtTP9O9eLTosJ1uptPxQzjXfrjI
sLNsx4cf7ijbacgbeDt+HptgY/b87QPp+xkp9OrXX9GrKRlMDyCLVMVlYeueXjM5DlXEtmrNoAM5
BHHWh1+crKE9sRXH4F5TJo0fP6mC/hM+S8QtdXefPfn51zjc4DLRqy+tpz+aXAaVb6YnE+Bu2RiV
7LOevOTeKvR0fywU1aVCKj5Bz8K1QV2/2ZyRMKeF95yGGfRFD7z7wQbdSAYeIygCvK953bAFRjLc
S795givocTz+gSuWuz+3H/7ik/cGTOh2VOhkS0vjOjLjlUxH6Wm0/rvzlLZqjcPYtoLzJU1sRhY8
DtdDMbCWYsab+z1hEPjJDMYdnyOIar0RqMIymFpW39U/TUv5mIqPhQjXPYP5jp5LH1BhA8hqWPvO
4fAH7m3Qp3SwoYbAobB8YpWF/8VL3dOFv9Ns91nOxkkh1D2k7oKQ6d7qZQfJwztMUXV/LZtpXcOt
mw8wfgymhVpuhHPsb4DJ++PtdDt9/zP6Pt0m1dSdIl1re4kpdcdJxLXqRt4meuyG+baLTV6Av8HD
IP+24/OQiGAeqtPOH5jt9jXUXJq1WL1KPAUX3EmrlZs2rXxu06bncAq20cW0mu6ii7BdPEbrzn1L
67D47Tks4rbUSJ+ky6gRr8CT8RS8QvVtHqcyCmRcsTpGBD2HNrj5emEoxlAfXKD1/6Iv4nFvmqxW
UJT77Ldud624m06yGI0VGq+0hvPaCnY5SApvYDCIbSg47yEa7/07wrLwOLbjZJyOK/a+jlvR12n9
yk0vrwYhOuKncQVjj5bTxXX0ifF0s04EQS7Wq3IgT0yW8Zjs1Jhd2guhWjqBNb1tYCjsBcOFZRWT
JlUsoS8Keiz/OO/e9LsHVdPHX4gpLSBD7yorHUPn0yvu96Wadz96YnfvNnPn0zHYac/j9roPcsp6
kKc7i3rP5qerpxzs1lhL9cGsnIBcHiLmWo9OnDUtd/LSU9WQwb6fR+vnz79ov3tG3swHDuzE4iXb
WWktfXvg7Zm5dyS3C435oPrH7wfE4dTMrILstMwuoX3/ueXkxQigDT4ifsFzb0MstRA/osn0RZrE
4vtatriF+xT4R1+A03M4dT3Sh2qKBx+2zJxlgXg5RY/D53/Av+a/8dxzb5C5dfPpPvp3PAAPUX3T
k+t1mm+zyBkPwV6CJ9AAWgJhsEXMZmEJsAMQ8tnuiYOOmP3i0JY4dCDO/PornP3l13g4ILdf/p5C
lXZtnziEXeDUtmuL+fxwoGVW47oFj1D1lyzD/6RP0XfpAfoktBLARyPhM0WodeswpYJQKxynXfEp
hqMetv9SBrc/IlqQ69vgmRCHMXgWRTzCzwlBdavcjwqVQJPV1F96Yi+YxW4cDi0Xze4+wpfXLMIR
d4pU803dQHriG3LAs7c8pAvSqhRIPMGhK4U+brf7iC7oVO2qU9ftlSTYLOFjtPt7+NPduqU/Wbic
s/kek+OAygRK+LhQ4RX3Ebdb6EMvnZKKTgHMDrJOylH13gKHwy8mTnz8GH2cLvoUfwZCHGV7SKE3
p0c7kyp6nO/NgkPjSFVdKT2+ezenVSBeEPJ0pXwsMBzjfMjiW3Wl9CE8ncdLDvjyCHEmxHmEVyU8
BEeAIjyVS2is944mRJhkKs3LGDeLVUaJq13P7ruMpd0z5pZvySo/Uo71l/DVzOEpWYstPR90z19b
OuH91e9s7zQqJzoa6zt1/o7RrAKaNSB/SxajEV5lLeGbA31rAeh2D2Zl2V/LLZbyMpvNlrzavOPi
xR3m1cl0N076at2qVevWP/fceqGmeALdRt3w2TaheDUgBZlBJvJ3kKm9d3zytcyrAiAHEu9Pf3DZ
sgczHxo0YkU2rBwfQKrW51SJQ+hnMX03Pfvspph+9HjXrngglJnBeGBXdQ/GanUdO5HvxHfmmpoE
fWvIvyHEW5gMtn9OXjV5x3ff7TA/v4RJUmqxkGphzE/nVpeMxxmYwCdjQt0BJg27NHs8LLLTy47c
mmpx6MU4klRbiA+7W7VcOKe0xu4444AsfATfhqULuDP925TREypbCbGlc+Ykp9BzfftBjdwWt8Hx
9K2lpbMrrcgTayQW5AhkVABfZ6xmE/BoVquSmC0pA3AgPU93rVq1fa8u6NuBKdn1qG4VKcIoe9sm
VRc0TVwozgBN9FCrK7ZhacPr3FB1z+JJhcRri0UyQCfbv/9+++RVyaChg/Szia+NHbU6b+UTNUZb
RZnJbt9dPB4n117DieNL1tbp6SV6WgnFbQfEVa0hujXLqp5b8+SyNUyGKojdxSADr75C4/RQV6vW
5pLwGl9cRKv9AgITe5qczG8y1pRs/JuwwV1ow8uXWjuEd391ufuYLsi9rnjCBXWtApz4BOBssh96
Biex2XS3WHRtlS6IfsZh69+iaRy2JaxsPMvqtP2/NuetN567fVyqNm/rqfPfjn9Qh/hklffzMLdp
PQKTsBNPpUFCIJ1Bp9HduqC61/Az4N6r8VHaW52n8ce545zpgn46x3BCyav7DnyHRbK6w+Fq8ARv
qF51Tb1n7x8iJg5ZZ9r4Oq3GeGj6OKNAq+OHjzfBa8rgqgnlz5O15ZYLp92FwjD/Th2mTVn3nPtT
YdiOKeufdR8Ti9ZMKrJ7bAA0m7VB8L+xwTOLPTYAfMwEqv+vAXxaXePlNl51jXDPFLt9ymSbbTKW
cDf6GWy96+gx3J3MfPn5519mF0Z0Pz0Hn/34dhwEn9uZbWmhWAO4eexGNDCoJZxA78OKE4zThpyz
FDJQGcTvavdWnbzGK+OQgSwJ8dDl8VDI44HnNW/eA71SBIuNUMEFmaAUMFq0/KDGQjWZ5kkF7l4N
GSIdwuCnK6quyUPAPztfvF7JbclDvfJ7zXqA8X3n83e3juxG+oQEv/aiu04s2m41EQnmT4K8eAnm
N1O3sGPl6+sWtmMlG8v2jho/NnnM7VdfvnDOWGMver98YlFS8aCPX/3s9Ni3IVde7Ns3Nq5XdMsW
4ate/uvW8HDcun//+EF9+/j7dln94pZXugDddsB3urSS5xoeUEEhg6EBawtLN3p8DWfSrQPz19Jz
b65atUpaSd+qRzQie2A9eu1DfByDM6s5axH4xgNiEcvrgSB3ECsc1d1zXEMijlyEUwT/VkEJ4G0s
NjJeKN64DW8VXrGPo+ejH5zWMTzyleVCz2urVjN/wyzLik8BTp1Ws+DQTjjpWi1Opi66UiyqqyW6
a6sALgFiqwzgrq9tEvGg9Ruw/4YNeBC9Qp9/eT1dBbPqiOgWhbprq4hQRznvjM7DMF+tbTrygIfp
uIo+gUcdOoJHwXMOffn0F/RlYYgQTrfiTPdJ915cTFfy+SGQaxfDfJ5pMPwGYDXZDMUhUC23+hKE
HZOw4dGdprwRwS3EIrevcPXagJ1Pfhs/gv2jC6tzCERZ0zrHTOzu80Jg3T2QbohYVOuuqke1QimD
/5JuEeMhz3SDGgbWh8gh2HO6Ca0Bg7U1gxfUndlxhxj/9ttbDfMGDpxn2Pr223fOzRpZYszNmms5
tXnvnmWVJ13LDu7ddGr0Y2uffax9x8dWrH18NNA4SzvjbbrODWf4r3+g63yV/6t4E/ptNaIDo3ED
FyGMaCMXvfCXQ+dkjTQaR2bNGerNiGX042tXPNax/WPPrn1s9KlNew8uc52sXLZn72Z+loS3SGkk
j+1/cTBznu6R7MOSZRwLqrYh7APUpdRJz48umu/nq/P/S0Fu1VjDqsKi+QE6XcCjo7KeJnmXc1Pj
dYTohmTlNzRH1NertZWutE0kSkGotQ+ajF6C2lDtf5j3D9P69/F+iG/h77x/CkJ6HZp8P2oWvgLt
9sCTh3j/KOjXoYpMFZ7Hua60dXdkIbAwtNGhQt7Pa12fKQA/hOOxigW4EvJWJPRX8zWlvXpaTrwr
gsaaYCqr+JK2pPQXXqM76RN058qV2/ew5RB3Y+UBeHuRV4GA8TDxAknVas9Q2HGloXq69TVWfCLP
GohP8LPHxrWMrbBsbAbMDYW5Ov4vhm0HxhJc9OWqv/511ZfiBTz99GmOo76+7nPxQv39ICtopc7E
98a47iT0PShd8ZrrXn+Azd0Pc31Xr6ZXVfqg7tGy5VDr+ye1uuMH1FX9OsahoR+v8zyvZtVtDBjU
wgSwnu9q8Hk+Fgo+E3Df1ayfTgUMuuG7FTYxD43jJcIGuOaDlYZhgexBm3S+aLYkoEU+A9BgXTqy
Cv3RJjIcrYRrKdmHusH4PqEaFQtuVALPauF5iD4BjYHrMFyL4ZoJVx5cj8Hl0N7tcE0STqFDcLkY
Ds8l9kZzfGLRDGkJaiHNQuulYWicVIvWi9+ql/Q1GqfTofXCq+yqXy49Af3L0Hqf29B61q/rAvBp
2vNRgO+D7hO/AVyfQBtw+nyPBkgLUbg0oP6CdDvKY7IwnuE5G+jvIOz7McthD3Ic5UjdUZWYwp95
4v+gHBIK86AtKahKmMau+n3iAbXtMw8tZ/3iJXUegyML4T0DTSJ3o3Ywtkh8DXXUrUUJ4hrUEdoh
Yl+O60ugf5Y9ufxAl9FiODlNDQfjVSpEkWQ5HsbGgMcZCNWdhOsLMFuI9ukLcTsH/QMWSCuehavw
dvw5virIQjshUugvGIU5wgbha+JL4sl08hfyodhG7CEmiIXiZHGO+LoUJQ2X7pU2S59LV3WtdSm6
iboK3QO61bqtug91F3y6+KT43OPzis9ZH+ob5nu77xjfe3yX+G7wrfb9wPdz38sthBZtWmS2mNVi
Q4tP5QC5r2yXq+TN8iH5rHy1ZUzLu1o+1HJ7y6/9fP1S/Mr9lvit9XvX70t/nX8X/1z/if6L/Pf4
f+D/if+//C/61wX4BgQFJATkBkwMcATMCljEvdVGslEvNB1WMwGqoQTm3RI7X/dl329CHWDB9fj0
0zhGa2MUjH/U2gIShbZam6AOQp7WFqH9gtaWkJ/widbWoXbEA++L9KRAa7dEnclqre3f5tkedVo7
APW/Q9TarVHLO0ZqbT0KuGMm+3aUyL6l0JdTZ22MbsPva20B+Qr+Wpug/kInrS1C26K1JdRO2K21
daivcEZr+6Iw0ldrt0TxpFRr+0fEQ/yq7QBUPrhKa7dGIXcM0tp61OmOCSgZ2ZAdvMmBzPxbSS6k
wO6oBPWEZwx4VF8UC61igFBQEsC4kBMuBzIhA7KgKOjNQFaAj4ZWImT6CnjmNeBy8jcTPE0wZyrc
jQAp/wyqAxqoFgClqUBrMsyxAjTjwwBzfhnFFGhNhnmFqBIgSgDWwLGZ+AwDl0gBLFa42wGmGPCa
AU6B+TagbuBjsPtJttlnOMxl5S6lR0lPJQaqSaV4hpJkdjldDpPBEqVkWEuilcSKCiWPQTmVPJPT
5JhqMkbLN0wdwKYWGKZaJtusZUqSofwmE1NMkw2FlUpJucFaZnIqBodJMVsVe2VxhblEMdosBrMV
OGsqYj4XkAmXzBXHvnhm5WoxAqiKMN9gdSrJNqvRZHWaoDsJICvYeJKtwvhLECqNU5tFrfxBCAu5
lZ1gGxu3XAzYmn2HDxWaHE6zzarERMf2b0rXQ/VGmr2vp8lINlDs3ZwIpRyJ6nUuLSY8DJfarGBE
F/gE4p7pAr+KR33gY9RwTAUc0TDXBk8H+JqJ43Nwr4wGvCaYg8pdLnt8nz5GQDq1Mtppq3SUmEpt
jjJTtNUEw2leHHi82BNJN8YrG2PCmnh0mUBYG5oGsCyWfp8IYZjSYWQGwJTzmWYYs3O5XJppS6Ft
49wkcqxTr9Pk9XI0ZoDKJhngZtLI8GlOdtVbDNDy1tqNuUgGV/j1H/ln5bffP6s2b+9Gmc0wIvOW
i/cwL7RwXU+BPhtY4N/xwiTL5fgsHFtj3Jk5T+V8zKTJVcapWDWrR2l2V62lUlN9TPX3KM6XjVvf
yufbtdhWKdgAq0vzMbPmBQaOQ9W0rOF0cS6u96cSDsf8UMXuweDi38NlMKove5IBs1aYl5eEccsZ
eMJgTyfnqwTmGDT5ZB4FJeChFo7FxUc8+imFVoUWST0aeGykwJIh498F/qt6P6PYqBPWY+dRYwQK
JXy2hxsjl8DFfa0YRl18VKUh34JClBbNJcBZJcei6mQa94FynpVcmmYsvM9bIo8MjiZeqXJbyXUY
5WUd1rZwe6q2lr0yiBNmR91EjqgGOfvwDKJwzGo8qLjNmlabWv/WUns0p3Jrb/BoF+er0esaJZrG
9WH5WRQ80VDKs7pVk9DkRdHI74xGFH8yTUwGiBKOT4Xx2K+UL0lqZvNYqERbuswN9nDCysKis0Dj
jn3X3MYzQ6MNvHNRowZuzARWgHdp0eBsAuuJlUaNeecA73kKl9nAOZd5bm7qa6o21LXEcAt72vgq
qGi2t/BnY/74ObZw8ZWIrawGTaLoJpq61Vymkxna2qJSZzov5TwaNU+q4H7qaOhROWU6NXrZ3Nvr
PCuoga+IZp4zKvib3CCRkXPK7GX10kZZk3VVpeTJoQbuParvemhcrx/nv5XJw6WsSdDoYQZuo5/P
QVM61+ujOd6iNHtX8Hnmm2RzucE6Dp5nDTyvNOL19DgbPNITL9evHiYtz5m4FB5K07hURj4/rJn1
MKxB7utnyDDmWW3DvLxMjZnM69aXYh7vNi9eK7U48PjJVBg1N6MxE+yDXdoaw6Dt8FFXLwPPqKaG
Gd52V3n29MjNRko5z/AKfzo1Hk3ck27mJ55c11zuNvKVQC2xvfXVnFZlL8152/DXxqpTK+QVTRJP
tHkiiVUOFQ21h0Ob0RSjnXv0FLiXaRZT10PmVXJDVv0jM9XNpSrWYsSlrYelDZoahlI5nRyUDW+M
Tg68FaDRUEfm8bEM6FOgjsuDkUJ4Y3/RlMLtkshH2HgYj8bR0GYYc9AojkvFkQd3hnss9DDcCn9n
byMAPhtwsbmpaAynkQrY8oGzHGgz3FnQmwnPVA2OzUiGnlHwztrpiFWhKj32d1UFPHbYPMaLymkB
9DdSbcpVBqfo4SwL3vIA/zBtlP0NVwbHx/iP4vURa2drfKqay+PYmY4YZoYzGTjK5G+sdxQ8cwEu
n+szkcuscpvNZUiDcVWWVM6BagmVo2T+t2JjOQT7K7ICrgVGqUCDjOJ2ZPKk8PmM6ggOpXKWo1mZ
tRuxRGu6VPlg+i9soJzP5c+Ej8LlL+B/p8Zskwj4PXg9vpPOMTC+Za6NUVy+RK6HHE4hicMxLTJ9
ZjZ4XJ6XVZK5vpjdGOcpnFIi10h+s5J4sHlbpznvkBsopHP5UrmmMjl0PugxFeAzGnpUf8zgsiZr
ulZxqn6v+kSml3aTuYzMsiOBaqrmU4lcd02lYHYazflvlEK1QKJ2T/bSWaP1szXrevgp4JQLmtHK
aB6LqRwqkds6vyFG0nj8Zmmcj2rwsMYcMErzz5wGzprq1xNHHrifkztUXB7aTS2Ywv0pU+Mwv0Eb
KoR8C7xq7kqFda2E73NcDXm76crtXTU2VqPedWeUV671rgTULJzOYS3XwTX2qrsldc1q3Ot4127N
7bA9u2O1lvdUvY3Vh5q7KxsOtjxVr5HX52oN6GyoSmy8DrQ1VCbT+Gjjmm7Xzk5sTfZ5jLKBr/1R
DbQ8a1EjLrWuNPBqgVFzNqPNm69Q8g07Qztf71Uq03jbpVUmTL5KDZb133Pdbthz/nOjDZRmbeCR
pbnKwVv/Dm5vu7aXMnMNs3oyWsPrQJ59WaNOmAbUczfLdVZv9D6GLR5df6rAdFDmxbmR61pG6hke
oynzfOU54/rPnzr93qfq/03nQXKT86DrK68/7jxIbvY8SPmTz4Pkn3Ue1LSSL/HiqfGswwP5805Q
mzthkf9j50rKDedK8v8/V/I6V2o8Yfi/81xJbrLC/ufOleRmdmv/DedKcrPnSo0S/TnnSvItzgv+
nHMlGf3Sc6XGf3X6Pc+VGuOt6bnSzVbfm58uqftztZL4bztdklHT06XmTzf+nNMl+RbaVbw0+N99
yiRzH7uxmvnzT5nk/+JTJvm6U6bGve6fecok/9tTJuVPO2WSf8Epk/KHnTLJXAeFgHU451bVdiKM
/3lnR3KzNv9PnR3JN5wdKf+xsyP5pmdHjWdAf/zZkfwLzo5uhfePPTvyZNabryg3nvjIv+LEx/uU
5vc88ZF/04nPjXu2X3fiI3ud+Nzq3OH3OKFx3YA/ATWeNMicDnuLRiiNf0GLfZmOfR2v4Rt8Sg+n
yaQUmyps03pGKz/jq3fRSnrFDHu5UzFb7DaHy2RUSh02i5LoME3VvgTmocG/6lepftXPm4wsN1Iv
NDkMispaw/cF5d63/JFv/Gbhz/5SonIdZbNTNiguh8FoshgcUxRb6fVYZDnX5LCYnfzrdWanUm5y
mIBWmcNgBdGjQHYQC6aBxhxlpijFZVMM1hmK3eRwwgRbsQs0ZgYVGJQSYFoGSFe5yaOnkhKbxQ7g
DMBVDthBy+zbd0qPMK6SsJ6AzKgYnE5bidkA9GSjraTSYrK6DC7GT6m5AozUg2HkE5R8W6lrGqg/
rCfnxGGyO2zGyhITR2M0g2Dm4kqXifEgN5kQBWYuqag0Mk6mmV3ltkoXMGMxa4QYBYeqSkBb6QR4
Jk6UYjExqWXuIM7yKC8aUYxmH5tDcZrADgBtBlY18a8jzZgDtHamaJesqo4TmlYOjnXDBGaG0kqH
FQia+ESjTXHaohRnZfFkU4mL9TD5Sm0V4GxMoBKb1WhmcjjjZbkA0BmKbVNNXALVizgDDU5gtbnA
DE61l1nF3ugB6pjiLDdUVMjFJk1rwAZEiaGJnDYr+IVDsdgcpmbFVlwz7KZSAxCKVplqOmoxzIBo
gelGc6mZOZqhwgWuBw1AajAaueSq6liAGhzAV2WFwSEzQkaT01xm5WyUqbEKk5iHGkoAiZPN8PDj
vJ4SQykDAa4wQ0XzCLQ5Hj4asQF71ooZitnLzWUmjsPE/oOeHJY1nEyRzC6e8DCBz5kcfNI0m8Po
VMIa4jCM0fYMyGEsbMO4ysAymVq8FJsgkhjWSrAB08lUm7mBMdN0F0SMYrDbIbwMxRUmNqDKDphZ
Q240SrnBpZQbnIDRZG2iE+Z1jd5tVCqtRo3hRlZlzpwq4a2s6rRVsKjmZmNGMigVLHtArHgA7YaS
KYYyEAzi0GqTmav+MqdqQgoSFrBoqihlTA1LVdJysguU/Jy0gtGJealKRr6Sm5dTmJGSmqKEJebD
e1iUMjqjYFjOqAIFIPISswvGKjlpSmL2WGVERnZKlJI6JjcvNT9fzslTMrJyMzNSoS8jOzlzVEpG
drqSBPOycwqUzIysjAJAWpDDp2qoMlLzGbKs1LzkYfCamJSRmVEwNkpOyyjIBpzAXJ6SqOQm5hVk
JI/KTMxTckfl5ebkpwKOFECbnZGdlgdUUrNSQQhAlJyTOzYvI31YQRRMKoDOKLkgLzElNSsxb0SU
AshyQOQ8hYNEA5eAQ0ktZJPzhyVmZipJGQX5BXmpiVkMlmknPTsnK1VOyxmVnZJYkJGTrSSlgiiJ
SZmpKm8gSnJmYkZWlJKSmJWYzsTxEGFgqjiN6pDZhPTU7NS8xMwoJT83NTmDNUCPGXmpyQUcEnQP
msjk7CbnZOenjhwFHQDnIREljx6WykmAAInwm8w54+Jng7gMT0FOXkEDK6Mz8lOjlMS8jHxmkbS8
HGCX2TMnjXvAKNAnM162xi+zEeu70TsAis3WBExJTcwEhPmMDeiQm8CCd6VOLzHZXcy3teBWUyNP
o2rujOJeqyYBcOF0KwSu2sebsCxBZPFVR81ujQs2W46j1NTL0wd4d6VTS73GqSbIgE6WSmwO2caS
yTSzk0c6LIEWm7rmKU5DBRCDWSyKOBTkSkMFTHM2sNkkoGTPYmh3mGHKNIfZBclEMVRCr8N8j7YM
O7RlikugNErAqDQmB5V/h8lph1XKPNVUMSMaYB1sLeOcmK2lNodFE52rr8QV7ykVXEoZR260uWSb
oyxakWVecf3m0unn/lHG71MHyWodpPyaOkhurIOUX1kHyTfWQVqSL+GYnJ41o5kCtbFgkX9LraR4
aiX5v6NWklU7/GG1kqwG7G+qleTfsVaSG2sl5VfWSnKTuuBX1EryzWol5efXSrJXreQdvk3KJVjP
IUn8XuWSrJVLym8ql+Qm7PJ94+9dMslWm/KbSyb5dy2ZZK1kUn59ySRfXzIpv6ZkkpstmZRfUjLJ
BYmFWcNzGNuJw35VdSQ3Sv5bqiPZUx0pv6U6kr2rI+VXVUdys9WR8luqI+asTQKlofCRb1r4KL+g
8JFvXfgoP6PwkXnh07R2+PcFjcsDn8CLBjkaHtG/5W8G+/Bzuylw9eFnZ0b+r3rR/N9X7dDX9F8L
b/0Xhn2mmaeY+5ghWU2Ptpfb+2gZ82Z/y+n915ro1n/Xef3fcmr/V4n6Oez/aXHjT+J9wjwciSgi
OALp4d4Nh4JuJNwN1cJbOAqBe5jWF8bhWJtghY93RTvh3gUIE9yZj3ZC7eHeEXWBewfe057f2/F7
W34P4fdgHIQCAGswf2NtggN5uw2/t8IBaDaMt+JvrE2wP/ZDf4E+f97nj/YgEfvhlmgs9LERAvd5
0NcSyygS+tgIgXsC9LEeglvwmb787oP8+J3N0G15KlpKDMQ6LpfE7yKHIlwigfdgfkcJ9bNJ/Z2E
UlJ3LUqqo+RaFKml5Ker6dJPs8nVdPJjLblCyQ+UXKbkf3eSS5R8T8lFSr7rQi5Qcv6cLJ2n5JxM
ziWI356VpW9jyFmZfFNLvl4cIn1NyVe15MtacgZezlDyL0pOU/I/lJyi5AtKTlLyeS058Vk76YSR
fNaOHF/VRTpuJJ8ei5A+rSXHIsgnRyKkT2rJxx8FSR+HkI9qWksfBZGa1uTDoy2lDxVytCX5J0D8
s5YcAfxHIsg/nvCT/hFODh8Kkg5HkkMH20iHgsjBNuQDGP6gM3k/iPz9wE7p75Qc2D9BOrCTHJgn
7k+ofy9C2j+B7E8Q34sg71LyjpG8vai19DYl+zqRtyjZS8meN+OlPbXkzVc7Sm/Gk927Oki7Y8iu
ar20qwOp3tlKqtaTnTv8pJ2tyA4/8gYQe4OS7ZRsCyavtyF/o2QrJX+lZEtb8lp7sjmEbAI8m2rJ
RnhsrCWvAvyrHckr8HhlNnmZkg2RZD0l6yh5iZK1lLwokzWUvLA6QHqBktUBZHWC+Dwo6vlasgqm
rOpCnoPHc7VkJQi/shN5lpIVz+yUVlDyTNUE6Zmd5Jl5YtXjEVLVBFKVIC6n5GnwjqcpeSqaLIOJ
y7ok1JMnYeqTCnnCjyyFrqUjyBJ4LKFkMehhcQhZ1Jo8HkEeo2QhJX+h5FFKHqHkYUoeejBCeoiS
ByPIA5TcT8l9MWTBMnIvJfMpmdeezJXJHEpmUzKLkpm15J5aMoOSaVPXStMombqWVLo6SpW1xNWR
OGuJYza5mxK7LUqyRRFrLbHUkopaMoWSyZSYKSkv8ZPKY0gZJaUxxGSUJRMlRpkYE8SSYlkq8SPF
MjEUBUuGZaQI66WiYDJJJhMpmUDJeHgfT8m4uzpK4yi5C97u6kjGUjKmloympBDeE+oLKRlFSUEX
kh9E8ka2l/JqyUgYGNme5Oa0l3JrSU62XsppT7L1JKsLyRwRJGUGkxHD9dKIIDI8I0AaricZAWRY
LUlPC5LSg0laEEmtJSnJAVJKK5IcQJISI6SkWpIIOBMjSMLQVlICJUPvDJCGtiJ3BpAhd/hLQ0LI
Hf5ksJHEUzIoiNxOycBAMiCugzQggsT1D5LiOpC4PWJ/2V/qH0T6zxNjY/yk2CASmyDG+JF+fddK
/SjpC/j7riV9/Eh0IOkdFS/1riVRwRFSVDzpZSS3GUlPSnoEk+5t9VL3LiRSIRFdSLdwUECvbl1I
uJ6EIX8prJaEtiKhCaISRLrKpEsX0rlTe6lzBOnUKlDq1J502g45Y7HY0Z90aD9C6jCbtAei7UeQ
dpS01ZMQoBZSS4KhLziCBBlJoJ60oUQP73pKWhtJq4DWUqtA0mqPGNCaBMwT/WHEv5b4xZCWIFrL
ENJynij7EzlBbEGJLyU+lOgkWdJRIslEShDFWkKMRIBZAoXs5S9hPUH+BG/HxvsX4l7/b/yg/zQD
f+BPZ/R/AD+Kh2QKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoyIDAgb2JqCjw8L1Byb2NTZXQgWy9QREYgL1Rl
eHQgL0ltYWdlQiAvSW1hZ2VDIC9JbWFnZUldCi9Gb250IDw8Ci9GMiA2IDAgUgovRjMgMTMgMCBS
Cj4+Ci9FeHRHU3RhdGUgPDwKL0dTMSA1IDAgUgo+Pgo+PgplbmRvYmoKMjAgMCBvYmoKPDwKL1By
b2R1Y2VyICj+/wBtAFAARABGACAANwAuADAALgAwKQovQ3JlYXRpb25EYXRlICgyMDIwMTExMjA3
NDAxMCswMScwMCcpCi9Nb2REYXRlICgyMDIwMTExMjA3NDAxMCswMScwMCcpCj4+CmVuZG9iagoy
MSAwIG9iago8PAovVHlwZSAvQ2F0YWxvZwovUGFnZXMgMSAwIFIKL09wZW5BY3Rpb24gWzMgMCBS
IC9YWVogbnVsbCBudWxsIDFdCi9QYWdlTGF5b3V0IC9PbmVDb2x1bW4KPj4KZW5kb2JqCnhyZWYK
MCAyMgowMDAwMDAwMDAwIDY1NTM1IGYgCjAwMDAwMDE0NjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAzMTA5NCAw
MDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDAyMjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTU1
MiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAxNjEzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDE3NjMgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAw
Mjc5NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzMTkwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDMyNTggMDAwMDAgbiAKMDAw
MDAwMzU2NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAzOTg0IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTYxOTYgMDAwMDAgbiAK
MDAwMDAxNjM1NCAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE3MzgwIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTc3NzYgMDAwMDAg
biAKMDAwMDAxNzg0NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDE4MTYzIDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMTg1NzggMDAw
MDAgbiAKMDAwMDAzMTIyMSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDMxMzQ5IDAwMDAwIG4gCnRyYWlsZXIKPDwK
L1NpemUgMjIKL1Jvb3QgMjEgMCBSCi9JbmZvIDIwIDAgUgovSUQgWzw5ZTI5Y2I2NDg2NzA0MTAy
Y2MwNGNmYWQzMTdlZjI5YT4gPDllMjljYjY0ODY3MDQxMDJjYzA0Y2ZhZDMxN2VmMjlhPl0KPj4K
c3RhcnR4cmVmCjMxNDU5CiUlRU9G

--30a3bfc0e8d1571457de4cb88a38b541--

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

jestliže jste absolvovala magisterské studium neučitelského zaměření a
k tomu vzdělání v programu CŽV zaměřené na přípravu učitelů odborných
předmětů v délce 250 hodin, získala jste kvalifikaci učitele 2.st. ZŠ a SŠ
pro předměty odpovídající charakteru magisterského studia. Které předměty
to jsou, posoudí ředitel školy po porovnání diplomu, dodatku k diplomu a
vysvědčení o složených státních závěrečných zkouškách se ŠVP. Pokud byste
si chtěla doplnit další aprobaci, kvalifikaci získáte studiem v programu
CŽV zaměřeným na přípravu učitelů daného předmětu.

Pro úplnost dodávám, že kromě kvalifikaci učitele jste také získala
kvalifikaci vychovatele školní družiny, i kvalifikaci vychovatele dle § 16
odst. 2 zákona o pedagogických pracovnících (školské výchovné a ubytovací
zařízení nebo jeho oddělení zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo
ve středisku výchovné péče), kvalifikaci pedagoga volného času a asistenta
pedagoga.

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​