Dotaz na kvalifikaci pedagoga MŠ

Michaela Drahoňovská vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Michaela Drahoňovská

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den obracím se na Vás s dotazem zda osoba, která získala titul Bc. ve studijním programu Speciální pedagogika kod:B7506 v oboru Speciální pedagogika pro vychovatele kod: 7506R029 je plně kvalifikovaná na pozici učitelka v běžné mateřské škole.

Pokud by tomu tak nebylo, stačilo by mi dodělat si tuto kvalifikaci vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika při střední pedagogické škole?

Děkuji a s přátelským pozdravem.

Michaela Drahoňovská

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na
kvalifikaci pedagoga MŠ', zaslané '18.02.2022 13:30:31' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXBFWW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Drahoňovská,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že absovent akreditovaného bakalářského studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na speciální pedagogiku, např. oboru Speciální pedagogika - vychovatelství splňuje podmínku odborné kvalifikace učitele mateřské školy běžné i učitele, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 6 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění.

Pro úplnost ještě dodáváme, že jednotlivá maturitní zkouška je určena pouze pro absolventy středního vzdělání zaměřeného na přípravu vychovatelů (obory Vychovatelství, Výchovná a humanitární činnost). Absolvováním jiného oboru vzdělání na střední škole nelze jednotlivou maturitní zkouškou získat kvalifikaci učitele mateřské školy (v návaznosti na absolvování oborů např. Pedagogické lyceum, Sociální činnost, Sociální činnost – sociální vychovatelství, gymnázium apod.). Jednotlivá maturitní zkouška se vztahuje pouze ke střednímu vzdělání; absolventi VOŠ, VŠ studijního programu, např. zaměřeného na vychovatelství, touto zkouškou kvalifikaci učitele MŠ též nezískají.

S pozdravem

Jana Kubiasová

-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže