Dotaz na kvalifikaci

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Jana Toflová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
vystudovala jsem anglický jazyk na UP, obor AJ-TV. Studium tělesné výchovy jsem však neukončila, mám tedy pouze potvrzení o vykonání státní zkoušky z AJ s didaktikou. Nyní studuji bakalářský obor sociální pedagogika. Budu po jejím absolvování kvalifikovanou učitelkou 2. stupně ZŠ, kde již 12. rokem působím?

S přátelským pozdravem,
Jana Toflová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na
kvalifikaci', zaslané '20.05.2015 15:57:44' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT5XHKST

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

získávání odborné kvalifikace učitelek 2. st. ZŠ upravuje [1]§ 8 zákona o
pedagogických pracovnících.

Z Vašich informací nevyplývá, že byste řádně ukončila své magisterské
vzdělání v daném studijním programu. Odborná kvalifikace učitele 2. st. ZŠ
je vázána zásadně na dosažení magisterského stupně vzdělání podle § 8
zákona o pedagogických pracovnících.

V bakalářském studijním programu odbornou kvalifikaci učitelky 2. st. ZŠ
nezískáte. Získáte jím mj. odbornou kvalifikaci vychovatelky, pedagožky
volného času nebo asistentky pedagoga.

 

S pozdravem

 

 

Oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků - 232

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

 

 

Vážená paní, vážený pane,

vystudovala jsem anglický jazyk na UP, obor AJ-TV. Studium tělesné výchovy
jsem však neukončila, mám tedy pouze potvrzení o vykonání státní zkoušky z
AJ s didaktikou. Nyní studuji bakalářský obor sociální pedagogika. Budu po
jejím absolvování kvalifikovanou učitelkou 2. stupně ZŠ, kde již 12. rokem
působím?

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...

Jana Toflová

Povinný subjekt: Krčál Vít

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Děkuji za odpověď, ale přesto bych chtěla upřesnit můj dotaz. Chci vědět, zda budu kvalifikovanou učitelkou ZŠ po absolvování magisterského studia oboru sociální pedagogika (se současným magisterským studiem AJ - bohužel jsem ji studovala spolu s TV, kterou jsem neukončila. V roce 1992 nebyla AJ jednooborové studium) či mám po bakalářském studiu soc. pedag. dokončit magisterské studium v jiném oboru? A hlavně, zda mohu vykonávat práci učitelky AJ na ZŠ, pokud jsem nastoupila VŠ studium či je nutné počkat, až studium dokončím? Děkuji za odpově´ď

S pozdravem,

Jana Toflová

Jana Toflová

Povinný subjekt: Krčál Vít

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,jsem kvalifikovanou učitelkou cizích jazyků na ZŠ s vykonanou státní zkouškou z AJ s didaktikou? Současně studuji sociáolní pedagogiku, příští rokem ukončím bakalářské studium a budu pokračovat v navazujícím magisterském studiu jiného - učitelksého směru. Stále mi není jasné, zda mohu být propuštěna z práce a znovu přijata až po dokončení magisterského studia nebo stačí, že jsem studium zahájila.
Děkuji za odpověď

S pozdravem,

Jana Toflová

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,
možnosti, kterými lze získat odbornou kvalifikaci učitelů cizího jazyka, upravuje zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů).
Zákon nepřipouští možnost získat odbornou kvalifikaci učitelky cizího jazyka pouze státní zkouškou v rámci státní závěrečné zkoušky na VŠ a didaktikou, bez řádného ukončení studia a získání stupně vzdělání.
Odbornou kvalifikaci učitelky anglického jazyka v ZŠ můžete získat také podle § 12 zákona o pedagogických pracovnících. Podle písm. b) získá odbornou kvalifikaci učitele cizího jazyka na ZŠ absolvent magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd (nezaměřeného na přípravu učitelů cizího jazyka), pokud vykoná jazykovou zkoušku na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky (tedy např. všeobecná státní jazyková zkouška) a absolvuje doplňující didaktické studium anglického jazyka (tuto podmínku již splňujete).
Studiem v bakalářském studijním programu sociální pedagogika nestudujete studijní program, jehož absolvováním odbornou kvalifikaci učitelky AJ získáte (tu byste získala až v magisterském studijním programu za podmínek § 12 uvedených výše).

S pozdravem

oddělení DVPP a kariérního systému pedagogických pracovníků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 722

ukázat citované pasáže

Jana Toflová

Povinný subjekt: Krčál Vít

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
pokud tomu správně rozumím, potřebuji mít ke stánízkoušce C1 s didaktikou vystudovaný jakýkoliv pedagogický obor, tedy i sociální pedagogiku, ale v magisterském programu.Nestačí bakalářské studium.Studium musím mít ukončeno, nikoliv pouze zahájeno? Dále mi není jasné, proč státní zkouška z AJ, kterou jsem vykonala v roce 1992 (tehdy neexistovalo rozdělení na C1, B1 apod.) po 5 letém studiu včetně všech oborů k ní náležejících, jako je lexikologie, morfologie, syntax apod.,nemůže být dnes uznána jako zkouška minimální úrovně C1. Nusím tuto zkoušku znovu absolvovat? Pokud to bude nutné, mohu zaslat kopii o vykonané státní zkoušce s literaturou a didaktikou na UP.
Děkuji.

S pozdravem,

Jana Toflová