Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dan Sokol prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz na kritéria

Čekáme, až si Dan Sokol přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Statutární město Olomouc

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ke smlouvě uzavřenou se společností General Public s.r.o., se sídlem: Hybešova 167/18, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary, IČO: 047 88 800, DIČ: CZ 047 88 800
Zastoupená: jednatelem Radkem Handlířem, informace o zápisu v registru smluv
ID smlouvy:13379396
ID verze:14342636
Číslo verze:1
Zveřejnění:04.11.2020 11:03:14
Zveřejňující:Statutární město Olomouc, předmet prodej ochranných zdravotních pomůcek v uvedeném počtu: respirátory: typ: FFP2, model GPP 2, 4-vrstvé (dvě filtrační vrstvy), počet: 62 000 ks., (dále také jen „ochranné pomůcky“ nebo „předmět prodeje“).

1) dovoluji se tímto dotázat na základě jakých kritérií byla vybrána tato společnost?
2.) zda výběr proběhl formou jakéhokoli formy výběrové řízení?
3) bylo rozhodující, nebo bylo zohledněno, že společnot má jako jediný certifikát na obličejovou masku s gumičkou, a to teprve ze dne 14. 7. 2020?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Dan Sokol

E-PODATELNA, Statutární město Olomouc

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na kritéria“ bylo doručeno 06.11.2020 11:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SMOL/271200/2020.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

Statutární město Olomouc

1 příloha

Vážený pane Sokole,
v příloze zasílám odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodné přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 513 111
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro zprávy elektronicky podepsané)
e-mail: Instituce [Statutární město Olomouc vyžaduje e-mail] (pro ostatní zprávy)
web: www.olomouc.eu
Datová schránka ID: kazbzri

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Dan Sokol prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.