dotaz na EET

Josef Majnek vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den. Poprosím vás o odpověď na dotaz týkající se používání platebních terminálů a EET.

Chtěl jsem s předstihem zakoupit pokladní software. Narazil jsem však na to, že jednotlivé banky musí povolit akceptaci terminálů jednotlivým dodavatelům pokladních softwarů, což se dosud pouhých několik měsíců před spuštěním EET nestalo. Pokladna, která nedokáže akceptovat platební terminál přes EET je potom samozřejmě k ničemu.

Bylo ze strany příslušných institucí přislíbeno nenásilné a jednoduché řešení pro přechod k EET. Jakmile se však jako drobný živnostník začnete zajímat o možnosti technického řešení pokladny a propojení jednotlivých zařízení, výrobců softwaru a bank, narazíte na netušené problémy, nehledě na to, že každá firma (banka) z toho generuje další a další měsíční poplatky nebo paušální platby za provoz systému, jejich aktualizaci atd.

Náklady na pořízení se zcela reálně pohybují v desítkách tisích (levná řešení jsou nepoužitelná v běžném maloobchodním provozu) + měsíční platby snad ve stokorunách.

Děkuji za odpověď a případnou nabídku funkčního řešení propojení EET a platebních terminálů, které se bude týkat několika stovek tisíc drobných živnostníků.

J. Majnek

Josef Majnek
Dr. Kocourka 903
356 01 Sokolov

tel.: 602 757379

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 110293/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 2.srpna.

S pozdravem

Monika Čmelíková